Ολοκληρώθηκε η ερευνητική γεώτρηση «Onesiphoros West 1» εντός του Τεμαχίου 11 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας

Print Friendly, PDF & Email

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

12/09/2017 11:17

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση των εργασιών της ερευνητικής γεώτρησης «Onesiphoros West 1» στο Τεμάχιο 11 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την κοινοπραξία των εταιρειών Total E&P Cyprus B.V. και Eni Cyprus Limited.

Τα δεδομένα που προέκυψαν από την ερευνητική γεώτρηση και η μέχρι τώρα αξιολόγηση που διενεργήθηκε, κατέδειξαν την ύπαρξη φυσικού αερίου σε ανθρακικό ταμιευτήρα, κάτω από το κάλυμμα των εβαποριτών.

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις είναι ότι η ανακαλυφθείσα ποσότητα φυσικού αερίου δεν καθιστά το κοίτασμα από μόνο του εμπορεύσιμο (stand-alone project). Ταυτοχρόνως, η ανακάλυψη αποτιμάται ως ιδιαίτερα θετική, αφού επιβεβαιώνει την ύπαρξη πετρελαϊκού συστήματος (ανακάλυψη φυσικού αερίου) και ανθρακικού ταμιευτήρα εντός της κυπριακής ΑΟΖ, παρόμοιου με αυτού του αιγυπτιακού κοιτάσματος «Zohr». 

Οι εκτενείς πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των γεωτρητικών εργασιών θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση περαιτέρω μελετών, αποσκοπώντας στην τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γεώτρησης «Onesiphoros West 1» και στον καθορισμό του μελλοντικού ερευνητικού προγράμματος της κοινοπραξίας για το Τεμάχιο 11.

ΠΗΓΗ:http://www.pio.gov.cy/MOI/pio/pio2013.nsf/All/9EAD3BBC5215DFACC2258199002D964D?OpenDocument&L=G