Αποκάλυψη ΑΝΤ1: Το έγγραφο των τ/κ στο Κραν Μοντανά

Print Friendly, PDF & Email

12.09.2017

του Κυριάκου Πομηλορίδη

Τις θέσεις που κατέθεσε η τουρκοκυπριακή πλευρά, στη Διεθνή Διάσκεψη για το Κυπριακό στο Crans Montana, αποκάλυψε χθες βράδυ  ο ΑΝΤ1. Το έγγραφο που κατέθεσε ο Μουσταφά Ακιντζί.

Όλα, σε όλα τα κεφάλαια του κυπριακού ζητούσε στο Κραν Μοντανά ο Ακιντζί, όπως προκύπτει από το έγγραφο που κατέθεσε στις 3 Ιουλίου και κατέχει ο Αντ1.

Σε σχέση με την Πολιτική ισότητα ο κατοχικός ηγέτης αξιώνει:

Εκ περιτροπής προεδρία (Πρόεδρος- Αντιπρόεδρος) ανά 20 μήνες για πέντε περιόδους ( 100 μήνες). Πρώτος πρόεδρος από την κοινότητα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό. Εκλογή με χωριστές εκλογές.

Στο θέμα της αποτελεσματικής Συμμετοχής, ζητά εκ περιτροπής προεδρία (1:1) σε όλα τα ομοσπονδιακά δικαστικά σώματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τις επικοινωνίες και τα ταμεία συντάξεων και προνοίας.

Ιση εκπροσώπηση και ίση εκ περιτροπής προεδρία στα Ανεξάρτητα Συλλογικά Σώματα. Τουλάχιστον μία θετική ψήφος από κάθε κοινότητα στα μη-Ανεξάρτητα Συλλογικά Σώματα με αναλογία μελών 2:1

-Επίσης να μην υπάρχει νικώσα ψήφος από τον πρόεδρο στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας σε περίπτωση που προκύψει ισοψηφία μεταξύ ε/κ και τ/κ.

Σε σχέση με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, ο Ακιντζί πέραν των 2 Τ/Κ Ευρωβουλευτών που θα εκλέγονται χωριστά από τους Ε/Κ με . «εθνικές» εκλογές, αξιώνει: Εκ περιτροπής Ευρωπαίος Επίτροπός.

Ιση εκ περιτροπής εκπροσώπηση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το Γενικό Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στις Επιτροπές Οικονομιών και Περιφερειών 3 Ε/Κ και 2 Τ/Κ. και εκπροσώπηση και των συνιστώντων κρατών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Για την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα, εισηγείται, επταμελές Δ.Σ., 4 Ε/Κ και 3 Τ/Κ.

Εκ περιτροπής Διοικητής και Υποδιοικητής για τρείς περιόδους. Για 15 συνολικά χρόνια.

Για το Συμβούλιο Μακροοικονομικής Σταθερότητας, ο Ακιντζί ζητά, ιση εκπροσώπηση. Αποφάσεις με απλή πλειοψηφία και νικώσα ψήφος στον Πρόεδρο δεδομένου ότι θα εφαρμοστεί «ίση» εκ περιτροπής προεδρία.

Εξίσου προκλητικές και οι απαιτήσεις του στο Περιουσιακό.

Στις περιοχές που δεν υπόκεινται σε εδαφικές αναπροσαρμογές, όλα όπως αναφέρει θα πρέπει να γίνουν προς όφελος των χρηστών. Ειδικότερα σε περιουσίες που αναπτύχθηκαν Εφαρμογή του κριτηρίου του συναισθηματικού δεσμού για χρήστες και νόμιμους ιδιοκτήτες. Πρώτο λόγο θα έχουν όπως ζητά και οι διάδοχοι χρήστες. Αυτοί δηλαδή που απέκτησαν ε/κ περιουσίες αγοράζοντας τους από Τ/Κ.

Σε σχέση με τις περιοχές υπό εδαφική αναπροσαρμογή, ζητά όπως οι χρήστες να μπορούν να παραμείνουν, χωρίς επιβάρυνση, στις περιουσίες που κατέχουν μέχρι να τους εξασφαλιστεί εναλλακτική περιουσία που να τους ικανοποιεί.

Ειδικότερα δε για τις περιουσίες που δεν αξιοποιήθηκαν, αυτές όπως προτείνει θα αποκαθίστανται μέχρι τα 2/3. Το υπόλοιπο θα παραμένει στην κατοχή του χρήστη.

Τα δε Νομικά πρόσωπα, που κατέχουν περιουσία, θα έχουν την ίδια μεταχείριση με τα φυσικά πρόσωπα (χρήστες) στις περιοχές που δεν επιστρέφονται.

Για την λεγόμενη ιση μεταχείριση, ζητά όπως οι Τούρκοι πολίτες έχουν την ίδια μεταχείριση και δικαιώματα με τους Έλληνες.

Στο κεφάλαιο των εγγυήσεων ζητά όπως η Συνθήκη Εγγυήσεων εφαρμοστεί τηρουμένων των αναλογιών στην νέα τάξη πραγμάτων. Η εφαρμογή της λύσης να παρακολουθείται από μία νέα Συνθήκη Εγκαθίδρυση, η οποία να υπόκειται σε αναθεώρηση στο τέλος της τρίτης θητείας της προεδρίας ( 21 χρόνια) χωρίς όμως χρονοδιάγραμμα κατάργησης.

Ομοίως και στα στρατεύματα.

Κάνει λόγο για σημαντική μείωση στην αρχή και αναλόγως της προόδου, σε σχέση με την εφαρμογή της λύσης, περεταίρω σταδιακή μείωση.

Ζητά όπως μόνιμη στρατιωτική Δύναμη, χωρίς χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, καθώς και ένα νέο πρόσθετο, όπως αναφέρει, πρωτόκολλο για την μεταβατική ασφάλεια.

ΠΗΓΗ:http://www.ant1iwo.com/news/cyprus/article/280473/apokalupsi-ad1-to-eggrafo-ton-tk-sto-kran-modana-/