«Λύση» Νομικά και Ηθικά Αμφιλεγόμενη

Print Friendly, PDF & Email

22 Οκτώβριος 2017, 18:00

Της Φανούλας Αργυρού

Η βρετανο-τουρκική Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία και τα οξύμωρα που αναπτύσσονται

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, «ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΛΗΡΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ, Ή Η ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΔΗΛΑΔΗ Η ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΡΑΤΗ), ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ»

Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύθηκε με απόφαση της Βουλής των Κοινοτήτων, «Το Cyprus Act 1960», 29 Ιουλίου 1960. Και όπως έθεσε το θέμα σε ανοικτή επιστολή του 11.1.2017 προς τον Υφυπουργό Ευρώπης, Sir Alan Duncan, ο καθηγητής Κλέαρχος Α. Κυριακίδης, η βρετανική Κυβέρνηση δεν μπορεί να ενεργοποιήσει οποιαδήποτε διαδικασία για διάλυση της ΚΔ ή δημιουργία ΔΔΟ δίχως τη συγκατάθεση του βρετανικού Κοινοβουλίου

Ξεκινώ με το τελευταίο ξέσπασμα-άρθρο στην Independent του Βρετανού πρώην υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Τζακ Στρο (2001-2006) και βραβευμένου από το τουρκικό Υπ. Εξωτερικών για τις «υπηρεσίες» του, για διχοτόμηση και αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Μια θέση, η οποία παραβιάζει άμεσα το άρθρο 1 της Συνθήκης Εγγυήσεως του 1960 που υπέγραψαν ο Σερ Χιου Φουτ εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Γ. Χριστόπουλος εκ μέρους της Ελλάδας και οι Αρχ. Μακάριος και Δρ. Φ. Κουτσιούκ εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λευκωσία, στις 16.8.1960.

Άρθρο 22 Βασικής Δομής Κυπριακής Δημοκρατίας (BASIC STRUCTURE OF THE REPUBLIC OF CYPRUS).

Όταν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας (Ε. Αβέρωφ και Φ. Ζορλού) μάζεψαν τα όσα συμφώνησαν στη Ζυρίχη και έφθασαν στο Λονδίνο για να τα συζητήσουν, ο Υπ. Εξωτερικών της Βρετανίας τούς ρώτησε τι εννοούσαν με το Άρθρο 22 της Βασικής Δομής.

«22. It shall be recognised that the total or partial union of Cyprus with any other State, or a separatist independence for Cyprus ( i.e. the partition of Cyprus into two independent States), shall be excluded».

«Αναγνωρίζεται ότι η πλήρης ή μερική ένωση της Κύπρου με άλλο κράτος, ή η ξεχωριστή ανεξαρτησία της Κύπρου (δηλαδή η διχοτόμηση της Κύπρου σε δύο ανεξάρτητα κράτη), θα αποκλείεται».

Αβέρωφ/Zορλού εξήγησαν: «“Separatist independence” was meant the possibility of Cyprus being partitioned into two independent States (in contrast to “partition” which implied the union of part of Cyprus with Turkey)». (Με «ξεχωριστή ανεξαρτησία» εννοείτο η πιθανότητα η Κύπρος να διχοτομηθεί σε δύο ανεξάρτητα κράτη (σε αντίθεση με τη «διχοτόμηση», η οποία υπονοούσε την ένωση μέρους της Κύπρου με την Τουρκία).

Το οξύμωρο που προκύπτει είναι ότι τα δύο συνιστώντα κράτη, μέσω ΔΔΟ, πρέπει να παραβιάζουν άμεσα το Άρθρο 22 της Βασικής Δομής της ΚΔ.

Νομικός Σύμβουλος Φόρεϊν Όφις 3.1.1964

Γι’ αυτό άμεσα επίκαιρη είναι η θέση του Νομικού Συμβούλου του Φόρεϊν Όφις, Francis Vallat QC, στις 3.1.1964, όταν του ζήτησαν να ετοιμάσει έγγραφο για την πιθανότητα ανασύστασης της Κύπρου σε δύο συνιστώσες πολιτείες, μία ελληνική και μία τουρκική, σε μια Ομοσπονδία.

Έγραψε ο κ. Vallat, μεταξύ άλλων, με τίτλο «Plan for the Reconstitution of Cyprus as a Federal State»: «Θα πρέπει να γίνει αντιληπτόν ότι, ακόμη και αν ένα σχέδιο αυτού του είδους ήταν εφικτό, θα υπάρξουν προβλήματα σε σχέση με την εκτέλεσή του. Έχοντας υπ’ όψιν τα Άρθρα του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ίσως να είναι πολύ δύσκολο να νομιμοποιηθεί πλήρως η αντικατάσταση του Συντάγματος. Εν πάση περιπτώσει, στην πρακτική, αν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των τριών εγγυητριών δυνάμεων και των δύο κοινοτήτων, αναμφίβολα κάποια ικανοποιητική νομιμότητα μπορεί να παρουσιαστεί και να μπει σε εφαρμογή το νέο Σύνταγμα.

»Επίσης, θα πρέπει να τροποποιηθούν και οι παρούσες Συνθήκες. Θα είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η Συνθήκη Εγγυήσεως, ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη το νέο Σύνταγμα. Παρόλο που θεωρητικά η Συνθήκη Συμμαχίας μπορεί να παραμείνει, ίσως με κάποια τροποποίηση, αυτό μάλλον θα είναι αδύνατο στην πρακτική. Ίσως να είναι αναγκαίο να γίνει κάποια νέα πρόνοια στη Συνθήκη που να αποφεύγει την εγκαθίδρυση κυπριακού στρατού και να περιορίζει τις ελληνικές και τουρκικές δυνάμεις στο νησί στα κράτη των αντίστοιχων κοινοτήτων…

»Θα ήταν επιθυμητό να διατηρηθεί η Συνθήκη Εγκαθίδρυσης όπως έχει, γιατί, οποιαδήποτε εισήγηση για αλλαγή της, θα οδηγήσει τους Ελληνοκυπρίους να πιέσουν για τροποποίηση ή ακόμα για επαναδιαπραγμάτευση της βρετανικής θέσης στο νησί…».

Eκείνο που εξάγεται από τη θέση του κ. Vallat είναι ότι έβρισκε αμφισβητούμενη τη νομιμότητα των δύο κρατών, άρα της Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας.

Με όσα αποκάλυψε ο Γ.Γ. του ΟΗΕ με την έκθεσή του ότι συζητήθηκαν στο Κραν Μοντανά και τις φωνές Ελλάδας/Κύπρου περί ακύρωσης ή τροποποίησης των Συνθηκών Εγγυήσεως/Συμμαχίας, δημιουργούνται ερωτήματα για το τι πράγματι προσπάθησαν να κατορθώσουν στο Κραν Μοντανά, όταν το Φόρεϊν Όφις αντιπροσωπεύθηκε με 30μελή αποστολή. Κατά πόσον η βρετανο-τουρκική, Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία παραβιάζει και τη Συνθήκη Εγγυήσεως ή το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Ίσως, όμως, γι’ αυτό μαζεύτηκαν ΣΕ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ όλοι στην Ελβετία πρόσφατα, προσπαθώντας να βρουν κάποιο τρόπο να ξεπεράσουν τα προβλήματα που προκύπτουν…

Βουλή των Κοινοτήτων

Σήμερα, το Φόρεϊν Όφις αντιμετωπίζει μείζον πρόβλημα με το Κυπριακό, που το ίδιο δημιούργησε. Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύθηκε με απόφαση της Βουλής των Κοινοτήτων, «Το Cyprus Act 1960», 29 Ιουλίου 1960. Και όπως έθεσε το θέμα σε ανοικτή επιστολή του 11.1.2017 προς τον Υφυπουργό Ευρώπης, Sir Alan Duncan, ο καθηγητής Δρ. Κλέαρχος Α. Κυριακίδης, η βρετανική Κυβέρνηση δεν μπορεί να ενεργοποιήσει οποιαδήποτε διαδικασία για διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δημιουργία Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας, δίχως την εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης του Βρετανικού Κοινοβουλίου.

http://agora-dialogue.com/2017/01/11/an-open-letter-to-a-british-minister/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1960/52/pdfs/ukpga_19600052_en.pdf

Εν κατακλείδι, η ρατσιστική και διαιρετική λύση Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας, που ήταν και παραμένει βρετανο-τουρκική έμπνευση από το 1956, είναι αμφιλεγόμενη, για πολλούς και διάφορους λόγους. Παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη Συνθήκη Εναντίον του Απαρτχάιντ και όχι μόνον. Αλλά χρειάζεται και τη συγκατάθεση και έγκριση της Βουλής των Κοινοτήτων!

Σημ.: Διόρθωση στο άρθρο μου της περασμένης Κυριακής. Ο Γεώργιος Γρίβας το 1967 δεν ήταν αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αλλά της ΑΣΔΑΚ [Ανώτατης Στρατιωτικής Δύναμης Άμυνας Κύπρου).

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

ΠΗΓΗ:http://www.sigmalive.com/simerini/politics/463511/lysi-nomika-kai-ithika-amfilegomeni