Γραπτή δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη για τα Συμπεράσματα για την Τουρκία που υιοθετήθηκαν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ

Print Friendly, PDF & Email

26-06-2018 19:51

Γραπτή δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη για τα Συμπεράσματα για την Τουρκία που υιοθετήθηκαν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ

Το κείμενο των Συμπερασμάτων για την Τουρκία που υιοθετήθηκαν, σήμερα, από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, περιλαμβάνει ισχυρά μηνύματα για την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας και όλες τις κυπρογενείς της υποχρεώσεις. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ο ρόλος κλειδί της Τουρκίας στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, ενώ για πρώτη φορά σε κείμενο Συμπερασμάτων της ΕΕ αποτυπώνεται η ευθύνη της Άγκυρας επί των εξωτερικών πτυχών του Κυπριακού, δηλαδή της ασφάλειας και των εγγυήσεων.

Συγκεκριμένα, το κείμενο των Συμπερασμάτων αναφέρεται στη συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκίας να εφαρμόσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο χωρίς διακρίσεις έναντι όλων των κρατών-μελών και υπογραμμίζει ότι η Τουρκία πρέπει να εξομαλύνει τις σχέσεις της με την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτό το πλαίσιο, αφού επισημαίνεται ότι η αναγνώριση όλων των κρατών μελών είναι αναγκαία, γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στην Αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της Κύπρου. Στο κείμενο των Συμπερασμάτων επιβεβαιώνονται, επίσης, τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006, τα οποία παραμένουν σε ισχύ, σε σχέση με το μη άνοιγμα και κλείσιμο κεφαλαίων λόγω της άρνησης της Τουρκίας να εφαρμόσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο έναντι της Κύπρου.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί, επίσης, η συμπερίληψη ρητής αναφορά για την ανάγκη σεβασμού από μέρους της Τουρκίας, της κυριαρχίας επί των χωρικών υδάτων και του εθνικού εναέριου χώρου των κρατών μελών, καθώς και των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η έρευνα και η εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων. Το Συμβούλιο τονίζει, επίσης, ότι η Τουρκία πρέπει να αποφεύγει απειλές ή ενέργειες εναντίον κρατών μελών και εκφράζει την έντονη καταδίκη του για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια ώρα, ουσιαστικής σημασίας είναι οι αναφορές σε σχέση με την ένταξη των κρατών-μελών της Ένωσης σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με την ανάγκη συμμόρφωσης της Τουρκίας με όλες τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ σύμφωνα με το Άρθρο 46 της ΕΣΔΑ.

Το κείμενο έχει ενδυναμωθεί ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο ρόλο της Τουρκίας στη διαδικασία των συνομιλιών για το Κυπριακό και ειδικότερα επί των εξωτερικών πτυχών που άπτονται της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Συγκεκριμένα, στο κείμενο των Συμπερασμάτων αναφέρεται ότι παραμένει κρίσιμης σημασίας η δέσμευση και η συνεισφορά της Τουρκίας στις προσπάθειες για επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό, ενώ για πρώτη φορά αναδεικνύεται η ευθύνη της Τουρκίας στις εξωτερικές πτυχές του Κυπριακού, υπόδειξη που αποκτά ιδιάζουσα σημασία υπό το φως της έκβασης των συνομιλιών στο Κραν Μοντάνα, αλλά και της προοπτικής επανέναρξής τους.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει το ρόλο κλειδί που διαδραματίζει η Τουρκία στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, τονίζοντας ότι η δέσμευση και η συνεισφορά της Τουρκίας στις προσπάθειες εξεύρεσης συνολικής λύσης είναι κρίσιμης σημασίας. Την ίδια ώρα, επαναβεβαιώνεται η σταθερή θέση της ΕΕ για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό, εντός του πλαισίου του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και επί των αρχών πάνω στις οποίες εδράζεται η ΕΕ και το κοινοτικό κεκτημένο.

Τέλος, το Συμβούλιο για πρώτη φορά χρησιμοποιεί λεκτικό υπό τη μορφή προειδοποίησης προς την υποψήφια προς ένταξη χώρα ότι, ενόσω η Τουρκία απομακρύνεται περαιτέρω από την ΕΕ, οι Βρυξέλλες δεν θα προχωρήσουν στην εξέταση του ανοίγματος κανενός νέου κεφαλαίου και ούτε θα υπάρξει συνέχιση των εργασιών για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. 

Καταληκτικά, επιθυμώ να τονίσω ότι, μέσα από τα Συμπεράσματα, η ΕΕ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ενταξιακή της πορεία περνά μέσα από την εκπλήρωση των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων, χωρίς διακρίσεις, έναντι όλων των κρατών μελών της Ένωσης. Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια.

ΠΗΓΗ:https://www.pio.gov.cy/ανακοινωθέντα-άρθρο.html?id=2580#flat