Προς Πάγωμα οι Ενταξιακές Διαπραγματεύσεις της Τουρκίας (Βίντεο)

Print Friendly, PDF & Email

του Παύλου Ξανθούλη 

9 Νοε 2016

Θετικές αναφορές για τη Λευκωσία στην ετήσια αξιολόγηση της Κομισιόν

Τριπλό κέρδος αποκομίζει η Λευκωσία στα Συμπεράσματα της έκθεσης της Κομισιόν για τη Τουρκία. Το κείμενο, το οποίο απεκάλυψε ο «ΑΝΤΕΝΝΑ», τέθηκε σήμερα ενώπιον του Κολεγίου Επιτρόπων και αναμένεται να υιοθετηθεί χωρίς ουσιαστικές αλλαγές. 
1.Για πρώτη φορά, η Κομισιόν αποφεύγει να εισηγηθεί το ξεπάγωμα των κεφαλαίων 23 (Θεμελιώδη Δικαιώματα) και 24 (Δικαιοσύνη), τα οποία μπλοκάρει μονομερώς η Κυπριακή Δημοκρατία. Τα Συμπεράσματα αρκούνται να αναφερθούν «στη προπαρασκευαστική εργασία για τρία άλλα κεφάλαια (σ.σ των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας) και για την εν εξελίξει επικαιροποίηση της διαγνωστικής έκθεσης (screening report) των κεφαλαίων 23-24», περιοριζόμενα μόνο στο τεχνικό σκέλος των διεργασιών. Και διαγράφουν τη πολιτική θέση της Κομισιόν, η οποία κυριαρχούσε τα τελευταία χρόνια και υποδείκνυε ότι «το άνοιγμα των κεφαλαίων 23-24 θα εφοδίαζε τη Τουρκία με ένα συνολικό οδικό χάρτη», στηρίζοντας το ξεπάγωμά τους, κόντρα στην απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας να τα βάλει στο ψυγείο. 

2.Τα Συμπεράσματα διασυνδέουν για πρώτη φορά την πρόοδο που επιδιώκεται στο Κυπριακό με τη συμβολή της Τουρκίας στη λύση του προβλήματος, ενώ επαναλαμβάνουν ότι η δέσμευση της Άγκυρας με συγκεκριμένους τρόπους, είναι κρίσιμης σημασίας. 

3.Από τα Συμπεράσματα έχει απαλειφθεί η υπόδειξη για επίλυση του Κυπριακού «το συντομότερο δυνατόν», η οποία επαναλαμβανόταν τα τελευταία χρόνια, κατόπιν απαίτησης της Άγκυρας.

Αναφορικά με το Κυπριακό, τα Συμπεράσματα αναφέρουν: 

«Τέλος, σε σχέση με τις επανειλημμένες θέσεις του Συμβουλίου και της Κομισιόν, των τελευταίων ετών, είναι τώρα επείγον η Τουρκία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για πλήρη εφαρμογή του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου και να επιτελέσει πρόοδο στην εξομάλυνση των σχέσεων με τη Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κομισιόν καλωσορίζει τη δέσμευση των μερών στις συνομιλίες υπό τον ΟΗΕ για λύση (σ.σ του Κυπριακού). Είναι τώρα σημαντικό να επιτευχθεί πρόοδος σε αυτές τις συνομιλίες. Προκειμένου να διευκολύνει μια τέτοια πρόοδο, η δέσμευση και συμβολή της Τουρκίας, με συγκεκριμένους τρόπους, σε μια συνολική λύση είναι κρίσιμη. Η Ε.Ε έχει δηλώσει την ετοιμότητά της να ενσωματώσει τους όρους της λύσης, σύμφωνα με τις αρχές επί των οποίων εδράζεται η Ένωση», καταλήγει η παράγραφος του προσχεδίου Συμπερασμάτων. 

Παράλληλα, ο βασικός κορμός της έκθεσης προόδου καταγράφει όλες τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις της Τουρκίας, με μοναδικό μελανό στίγμα την επανάληψη της θέσης ότι η Άγκυρα συνέχισε να εκφράζει στήριξη στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού, κάτι που παραπέμπει σε προσπάθεια αποενοχοποίησης. 

Παραθέτουμε όλο το κείμενο της έκθεσης της Τουρκίας, υπό το κεφάλαιο «Κύπρος»:

•«Η Τουρκία συνέχισε να εκφράζει στήριξη στις συνομιλίες για μια συνολική λύση μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων και στις προσπάθειες του ειδικού συμβούλου του γ.γ ΟΗΕ. 

•Ωστόσο, τον Μάρτιο και τον Αύγουστο η Τουρκία προέβη σε δηλώσεις αμφισβητώντας το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκμεταλλεύεται τα αποθέματα υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, προς όφελος όλων των Κυπρίων. 

•Η Ε.Ε έχει επανειλημμένα τονίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών-μελών, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συνομολόγηση διμερών συμφωνιών για την έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Η Ε.Ε έχει επίσης τονίσει την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών-μελών επί των χωρικών τους υδάτων και επί του εναερίου τους χώρου.

•Όπως σημειώνεται στο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο και στις Δηλώσεις του Συμβουλίου, η Τουρκία αναμένεται να συμβάλει ενεργώς στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό πρόβλημα, εντός του πλαισίου του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και σύμφωνα με τις αρχές επί των οποίων εδράζεται η Ε.Ε. Η δέσμευση και η συμβολή της Τουρκίας με συγκεκριμένους τρόπους σε αυτή την συνολική λύση παραμένει κρίσιμη. 

•Σημειώθηκαν θετικές εξελίξεις στη διαδικασία παροχής, στην Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους, πλήρους πρόσβασης σε σχετικά αρχεία και σε στρατιωτικές ζώνες, αλλά θα πρέπει να επισπευσθεί περαιτέρω.  

•Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις από το Συμβούλιο και τη Κομισιόν, η Τουρκία δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της όπως καθορίστηκαν στη δήλωση της Ε.Ε και των κρατών-μελών της, στις 21 Σεπτεμβρίου 2005 και στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου, περιλαμβανομένων εκείνων του Δεκεμβρίου 2006 και Δεκεμβρίου 2015. 

•Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει την υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης και δεν έχει άρει όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, περιλαμβανομένων των απαγορεύσεων σε απευθείας σύνδεση στον τομέα των μεταφορών με τη Κυπριακή Δημοκρατία. 

•Η Τουρκία συνέχισε να ασκεί βέτο για την ένταξη της Κύπρου σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ». 

Στο πλαίσιο των γειτονικών σχέσεων, η έκθεση καλεί τη Τουρκία «να αποφύγει κάθε είδους απειλή ή ενέργεια που στρέφεται εναντίον κράτους-μέλους» και σημειώνει ότι η Κύπρος και η Ελλάδα υπέβαλαν παράπονα για παραβιάσεις των χωρικών τους υδάτων και του εναερίου τους χώρου. 

Καταπέλτης για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σε ό,τι αφορά στις θεμελιώδεις ελευθερίες, η έκθεση προόδου της Κομισιόν χαρακτηρίζεται ως «η χειρότερη όλων των εποχών», ενώ ήδη ακούγονται φωνές για πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας, συνεπεία των σαρωτικών συλλήψεων και της διαφαινόμενης πρόθεσης της Κυβέρνησης Ερντογάν να επαναφέρει τη θανατική ποινή.

Η έκθεση καταγράφει «οπισθοδρόμηση» σε όλους τους τομείς των πολιτικών κριτηρίων, με επίκεντρο την ελευθερία έκφρασης και τη λειτουργία του συστήματος δικαιοσύνης. Αναφέρεται σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικαλούμενη καταγγελίες για βασανισμούς προσώπων που έχουν τεθεί υπό κράτηση, στο πλαίσιο των σαρωτικών συλλήψεων, με αφορμή την απόπειρα πραξικοπήματος. To πλέον ενδεχομένως σοβαρό στοιχείο της έκθεσης είναι η εκτίμηση ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασυνδεθούν πολίτες με το κίνημα Γκιουλέν, δεν είναι σαφή και εφαρμόζονται με αδιαφανή τρόπο. 

Παράλληλα, η έκθεση αφήνει αιχμές για εμπλοκή του προέδρου της χώρας, Ταγίπ Ερντογάν, τόσο σε εσωτερικά ζητήματα, όσο και στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει ότι προκαλεί έντονη ανησυχία η θέσπιση νόμου για την άρση της ασυλίας μεγάλου αριθμού βουλευτών. Καλεί τη Τουρκία να επιδείξει την απαραίτητη προσοχή και να διασφαλίσει ότι οι βασικές ελευθερίες δεν παραμερίζονται, περιλαμβανομένου και του τεκμηρίου της αθωότητας. 

Η έκθεση καταγράφει ακόμη στασιμότητα στο ζήτημα της εφαρμογής των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, καθώς επισημαίνει ότι οι περυσινές συστάσεις των Βρυξελλών δεν έχουν εφαρμοστεί από την Άγκυρα και προβαίνει σε τέσσερις συστάσεις προς την Άγκυρα: 

1.«Να απόσχει από αδικαιολόγητους περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης»

2.Να τερματίσει τη πρακτική «εκφοβισμού, παρεμβάσεων και άσκησης πιέσεων προς τα ΜΜΕ» 

3.Να διασφαλίσει ότι η ποινική νομοθεσία δεν χρησιμοποιείται για να φιμωθούν «επικριτικές φωνές» 

4.Να διασφαλίσει ότι η αντιτρομοκρατική νομοθεσία, ο ποινικός κώδικας και ο νόμος για το διαδίκτυο «αναθεωρηθούν για να συμβαδίζουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα», προκειμένου να διαφυλάξουν την ισότητα όλων έναντι του νόμου.

Πηγή:http://www.ant1iwo.com/news/cyprus/article/254356/triplo-kerdos-stin-ekthesi-gia-tin-tourkia/

Στην Κομισιόν η έκθεση για την Τουρκία

Πηγή:http://www.sigmalive.com/media?show=t6eAOHyCaKU

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.