Το Κρίσιμο θέμα της Λύσης του Κυπριακού

Print Friendly, PDF & Email

19/10/2018

του Φοίβου Κλόκκαρη*

Μετά την κατάρρευση των συνομιλιών για  λύση του Κυπριακού στο Κράν Μοντάνα το 2017, θα έπρεπε ο Ελληνισμός χωρίς χρονοτριβή,  να αναθεωρήσει ριζικά την ακολουθούμενη στρατηγική των Διακοινοτικών Συνομιλιών (ΔΣ) για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), που ακολουθείται επι 40 χρόνια και εξυπηρετεί μόνο την Τουρκία, η οποία μέσω αυτής θα θέσει υπό τον έλεγχο της και τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Στο Κράν Μοντάνα επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ,ότι η Τουρκία ερμηνεύει την ΔΔΟ  ώς τον συνεταιρισμό δύο ιδρυτικών κρατών υπο τον έλεγχο της Τουρκίας, ο οποίος θα αντικαταστήσει την Κυπριακή Δημοκρατία(ΚΔ).

Ο Ελληνισμός (Ελλάδα και  ΚΔ), αφού απέτυχε να υιοθετήσει πανεθνική στρατηγική απελευθέρωσης της Κύπρου, που τελεί σε ημικατοχή επί 44 χρόνια, θα πρέπει τουλάχιστον να διασώσει το κράτος της ΚΔ και τις ελεύθερες περιοχές από την Τουρκοποίηση και να μην αποδεχθεί νομιμοποίηση της διχοτόμησης, που επέβαλε βίαια η Τουρκία με την εισβολή και κατοχή. Να υιοθετηθεί  μία νέα στρατηγική εθνικής επιβίωσης με βασικές πτυχές:

  1. Επίπεδο συνομιλιών: Την μετακίνηση του επιπέδου προσπάθειας λύσης του Κυπριακού, από το δικοινοτικό επίπεδο (μόνο κατ΄όνομα είναι δικοινοτικό γιατί οι συνομιλίες γίνονται με την υποτελή διοίκηση που εγκατέστησε βίαια η Τουρκία ) στο διεθνές επίπεδο( ΚΔ κατά Τουρκίας), αφού η ουσία του προβλήματος  είναι το διεθνές έγκλημα που διέπραξε η Τουρκία σε βάρος της ΚΔ με την εισβολή, την κατοχή, τον εποικισμό και την εθνοκάθαρση.
  2. Μορφή λύσης :Η λύση να βασισθεί στο κράτος της ΚΔ. Η ΚΔ σήμερα λειτουργεί, έστω και ακρωτηριασμένη, ως ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Να εγκαταλειφθεί το διχοτομικό, ρατσιστικό, δυσλειτουργικό και αντιδημοκρατικό πείραμα της ΔΔΟ, που επέβαλαν η Τουρκία και η Βρετανία για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων. Παρόμοια λύση στην Βοσνία, οδήγησε σε κράτος παράλυσης.

Να  διεκδικούμε την συνέχιση της λειτουργίας του κράτους της ΚΔ, όπως αυτή εντάχθηκε το 2004 στην ΕΕ με όλη την επικράτεια της, βάσει του πρωτοκόλλου 10 (με αναστολή του Ευρωπαϊκού κεκτημένου στις ελεγχόμενες από την Τουρκία περιοχές) και έκτοτε προσαρμόσθηκε στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο με την 5ητροποποίηση του συντάγματος μας. Για την ολοκλήρωση της κρατικής οντότητας της, απαιτείται επανενσωμάτωση των τουρκοκυπρίων και των κατεχομένων περιοχών στην ΚΔ, επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους και επανάκτηση των περιουσιών τους, καθώς και περαιτέρω εκσυγχρονισμός του συντάγματος της ΚΔ, έναντι του οποίου υπερισχύει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Να απαλλαγεί από όλες τις διχοτομικές και δυσλειτουργικές διατάξεις , που επέβαλαν οι Άγγλοι και Τούρκοι (ΒΕΤΟ κ.α.) με αποτέλεσμα την προαγωγή του  δικοινοτικού διαχωρισμού και την αδυναμία λειτουργίας του νεοσύστατου κράτους της ΚΔ το 1960. Να εισαχθούν νέες διατάξεις ,που προάγουν την πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαικού κεκτημένου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών για όλους τους νόμιμους πολίτες της ΚΔ, και να ακολουθείται η δημοκρατική  αρχή ένα άτομο μία ψήφος ,για την εκλογή όλων των αιρετών αξιωματούχων της ΚΔ.

  1. Προυποθέσεις :Το βάρος της προσπάθειας μας για την διεκδίκηση της λύσης συνέχισης της λειτουργίας του κράτους της ΚΔ σε όλη την επικράτεια της, να επικεντρωθεί στην απομάκρυνση των Τουρκικών Δυνάμεων Κατοχής (ΤΔΚ) και  εποίκων, την διάλυση της παράνομης  «ΤΔΒΚ» και την κατάργηση των συνθηκών εγγυήσεως και συμμαχίας, που είναι ουσιαστικά άκυρες και παράνομες. Ο αγώνας μας  να βασισθεί στο διεθνές δίκαιο και στην ισχυροποίηση του κράτους της ΚΔ.
  2. Iσχυροποίηση του κράτους της ΚΔ: Eπιβάλλει αξιοποίηση της συμμετοχής της στην ΕΕ, ενίσχυση των συντελεστών ισχύος της και ιδιαίτερα της άμυνας που πάσχει, του δόγματος του ΕΑΧ Κύπρου – Ελλάδας και των συμμαχιών της, σφυρηλάτηση του εθνικού φρονήματος , και ορθή εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτoυ μας.

Δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Η προτεινόμενη λύση, συνέχισης της λειτουργίας της ΚΔ σε  όλη την επικράτεια της, που είναι η μόνη δίκαιη και βιώσιμη για ένα κανονικό κράτος, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοσθεί, επειδή η λανθασμένη πολιτική των ΔΣ και της ΔΔΟ επί 40 χρόνια, παγίωσε τα τετελεσμένα της κατοχής και επειδή η Τουρκία έχει αμετακίνητο στόχο τον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου, και η λύση ΔΔΟ εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο. Με την ΔΔΟ θα επιτύχει την διάλυση της ΚΔ, νομιμοποίηση της διχοτόμησης και επέκταση της κυριαρχίας της Τουρκίας και στις ελεύθερες περιοχές με πρόσβαση και στις αποφάσεις της ΕΕ μέσω του Τουρκοκυπριακού κρατιδίου, που θα έχει πλήρη εξάρτηση από αυτήν (πλειοψηφία εποίκων, διμερείς συμφωνίες εξάρτησης) και μέσω της απαίτησης συναπόφασης των δύο κρατιδίων για όλα τα θέματα στο επίπεδο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης.

Η επιλογή της λύσης ΔΔΟ,  θα παραδώσει ολόκληρη την Κύπρο στη Τουρκία ενώ η  διεκδίκηση της λύσης συνέχισης της λειτουργίας της ΚΔ σε όλη την επικράτεια της, μας δίδει  ελπίδες επιβίωσης. Είναι λύση που πολύ  δύσκολα θα  εφαρμοσθεί γιατί προσκρούει στην defactoδιχοτόμιση , στα συμφέροντα και την ισχύ της Τουρκίας , αλλά τουλάχιστον με την επιλογή αυτή, θα  αντισταθούμε πρός διάσωση του κράτους της ΚΔ και των ελευθέρων περιοχών από την τουρκοποίηση , δεν θα  νομιμοποιήσουμε με την υπογραφή μας ,την διχοτόμηση και  το ψευδοκράτος(αυτό θα συμβεί με την ΔΔΟ) και θα διεκδικούμε με αποφασιστικότητα την απελευθέρωση των κατεχομένων και την εφαρμογή του ευρωπαικού κεκτημένου σε όλη την επικράτεια της ΚΔ.   Για τη λύση αυτή, απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός με όραμα, βούληση για αντίσταση και ισχύς. Να επικεντρωθεί η προσπάθεια μας, στην ισχυροποίηση της ΚΔ  και στον αγώνα για εξασφάλιση των προϋποθέσεων της λύσης, όπως καταγράφονται στις παραγράφους  3 και 4 του παρόντος άρθρου.

Η λύση ΔΔΟ πέραν της διάλυσης της ΚΔ , θα   ακυρώσει και τις στρατηγικές συνεργασίες  και τις διμερείς συμφωνίες, που έχει συνάψει  με τις γειτονικές της χώρες και εταιρίες πετρελαίου, στα θέματα ΑΟΖ, ενέργειας, ασφάλειας κ.α. Το κρίσιμο ζητούμενο σήμερα είναι η ριζική αλλαγή στρατηγικής στο κυπριακό και όχι το αποπροσανατολιστικό δίλημμα  περί <<χαλαρής ή μή ΔΔΟ>>.  Η  ΔΔΟ είτε με αυξημένες εξουσίες στην κεντρική κυβέρνηση είτε με μειωμένες εξουσίες ( χαλαρή ΔΔΟ που προσεγγίζει την συνομοσπονδία) ,οδηγεί  (1) σε παράλυση του κεντρικού κράτους  λόγω αδυναμίας λήψης απόφασης (καταστρατήγηση  της δημοκρατικής αρχής της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων-ΒΕΤΟ Τουρκοκυπρίων στα ζωτικά θέματα) (2) σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , λόγω της απαίτησης εγγυημένων πλειοψηφιών κατοίκων και περιουσιών στις συνιστώσες πολιτείες  και (3) σε ανασφάλεια λόγω στέρησης του δικαιώματος του κράτους να έχει ένοπλες δυνάμεις. Οδηγεί σε κατάσταση πολύ χειρότερη από την παρούσα .

*αντιστράτηγος ε.α.