ΥΠΕΞ στον «Φ»: Σχέδιο Ασφάλειας Μεσογείου

Print Friendly, PDF & Email

25/12/2018

Η συνεχής αναβάθμιση των συνεργασιών με τις γειτονικές χώρες αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βασικός πρωταγωνιστής αυτής της προσπάθειας ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος μιλώντας στη χριστουγεννιάτικη έκδοση του «Φ» καταγράφει του βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που δεν κινούνται στη λογική του μηδενικού αθροίσματος σε σχέση με την Τουρκία. 

Παρά το γεγονός ότι ο όλος διάλογος ξεκίνησε με τους βασικούς άξονες της εξωτερικής πολιτικής της ΚΔ, στο τέλος επικεντρωθήκαμε στα περιφερειακά και τις σχέσεις της Κύπρου με χώρες όπως οι ΗΠΑ. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αποκαλύπτει, σ’ ό,τι αφορά τους τριμερείς σχηματισμούς, πως μακροπρόθεσμος στόχος είναι η σύσταση ενός Περιφερειακού Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας. 

Για τον ΥΠΕΞ Νίκο Χριστοδουλίδη στόχος της εξωτερικής του πολιτικής δεν είναι «να γονατίσει η Τουρκία». Για να προσθέσει πως τέτοιες προσεγγίσεις δείχνουν έλλειψη γνώσης του πεδίου δράσης της διπλωματίας. 

Όσον αφορά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ ο ΥΠΕΞ αναφέρεται στην αλλαγή προσέγγισης από την Ουάσιγκτον έναντι της Κύπρου. Η οποία έπαψε να βλέπει την Κύπρο μέσα από τον φακό των σχέσεων με την Τουρκία ή σε σχέση με το Κυπριακό. 

– Έχετε ρίξει ιδιαίτερο βάρος στις χώρες της περιοχής και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Κάτι για το οποίο δεχθήκατε κριτική ότι ακολουθείτε μια διαφορετική ατζέντα.

– Η προώθηση των σχέσεων και δεσμών μας με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου αποτελεί βασικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής. Είναι, αν θέλετε, μαζί με την ΕΕ, ο φυσικός μας χώρος δράσης και επιδιώκουμε να αποδείξουμε στην πράξη, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις, ότι αποτελούμε γέφυρα ανάμεσα στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, για το ερώτημά σας, να σημειώσω ότι μέσα από τη σύσταση της Μόνιμης Γραμματείας Τριμερών Σχηματισμών επιδιώκουμε, πέραν των όσων έχω προαναφέρει, τη μετεξέλιξή όλων αυτών των Σχηματισμών σε έναν Περιφερειακό Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας. Πρόκειται για έναν μακροπρόθεσμο στόχο που είναι σημαντικό να αναφέρω, όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιλαμβάνονται την προστιθέμενη αξία που θα έχει.

 – Πόσο σημαντική είναι η υπογραφή «Δήλωσης Προθέσεων» με τις Ηνωμένες Πολιτείες; Τι σημαίνει πρακτικά; Γιατί δηλώσεις και συμφωνίες η Κύπρος υπογράφει πολλές με πολλούς οι οποίες στην πορεία δεν έχουν κάποιοι αντίκρισμα. 

– Καταρχάς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν προσεγγίζουν πλέον την Κύπρο μέσα από το φακό των σχέσεών τους με την Τουρκία ή σε σχέση με το Κυπριακό πρόβλημα όπως ίσχυε, κατά κύριο λόγο, όλα αυτά τα χρόνια. Η Κυπριακή Δημοκρατία, προσεγγίζεται πλέον από τις ΗΠΑ ως πυλώνας σταθερότητας και παροχέας ασφάλειας στην ιδιαιτέρως σημαντική περιοχή της ανατολικής Μεσόγειου. Ως μια χώρα που μέσα από τις δράσεις της στην εξωτερική της πολιτική, και ειδικότερα μέσω των τριμερών σχηματισμών συνεργασίας που έχει συστήσει με τα γειτονικά κράτη αλλά και τις ενεργειακές συνεργασίες που αναπτύσσει στην περιοχή, δύναται να έχει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της Ασφάλειας και της Σταθερότητας στην περιοχή.

Ακριβώς μέσα στο πλαίσιο που σας έχω προαναφέρει υπογράψαμε και τη Δήλωση Προθέσεων, που στην ουσία κωδικοποιεί την υφιστάμενη συνεργασία μας αλλά και τα επόμενα βήματα σε σχέση με δράσεις των δύο χωρών σε θέματα Ασφάλειας. Θεσμοθετείται, δηλαδή, το πλαίσιο συνεργασίας μας σε θέματα Ασφάλειας τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Αφορά τομείς που εμπλέκουν αριθμό υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ήδη έχουμε αρχίσει την ετοιμασία ενός οδικού χάρτη δράσεων, πάντοτε εντός του ευρύτερου τομέα της Ασφάλειας, που από κοινού οι δύο χώρες θα προωθήσουν. Η Δήλωση Προθέσεων δεν περιορίζεται στην καταγραφή των τομέων συνεργασίας αλλά και στους γενικότερους στόχους που επιδιώκονται μέσα από αυτές τις δράσεις, αλλά και με ποιον συγκεκριμένο τρόπο θα υλοποιηθούν.

Ταυτόχρονα, και δεν θεωρώ ότι είναι άσχετο με το γεγονός της υπογραφής της Δήλωσης Προθέσεων, έχει ξεκινήσει στο Κογκρέσο η διαδικασία για άρση του εμπάργκο. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι και σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας στις ΗΠΑ γίνεται αντιληπτή η προστιθέμενη αξία που θα έχει μια τέτοια εξέλιξη που συμβαδίζει απόλυτα και με το ευρύτερο πλαίσιο και τους στόχους που έχουν τεθεί μέσω της υπογραφής της Δήλωσης Προθέσεων. 

 – Λέτε συχνά πυκνά ότι στόχος σας είναι να ανατρέψετε την εικόνα που επικρατούσε στις Βρυξέλλες σε σχέση με τη μονοθεματικότητα της Λευκωσίας. Πώς ακριβώς λειτούργησε η Λευκωσία τα προηγούμενα χρόνια στον χώρο της Ευρώπης; Υπήρξαν αρνητικές επιπτώσεις από αυτή την προσέγγιση;

– Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η επικρατούσα κατάσταση πραγμάτων στο Κυπριακό και οι δυσκολίες αντιμετώπισης της τουρκικής πολιτικής οδήγησε κάποιους σε Λευκωσία και Αθήνα στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 να αναφερθούν στην ανάγκη αίτησης ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ως μέσου αντιμετώπισης και των δυσκολιών σε σχέση με τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και επιτρέψετε μου εδώ να εξάρω το ρόλο που διαδραμάτισε προς αυτή την κατεύθυνση ο Γιάννης Κρανιδιώτης, που η Λευκωσία προχώρησε στην υποβολή αίτησης ένταξης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τον Ιούλιο του 1990.  

Αδιαμφισβήτητα, το γεγονός της ένταξης στην ΕΕ και ο τρόπος που επιτεύχθηκε ήταν η σημαντικότερη επιτυχία της Λευκωσίας από το 1960. Παρόλα αυτά, για κάποιο διάστημα, λόγω και εσωτερικών, θεσμικών αδυναμιών, μη πλήρους, ως ήταν αναμενόμενο, σε κάποιο βαθμό, γνώσης των ευρωπαϊκών δεδομένων και αντίληψης για τα τεκταινόμενα των Βρυξελλών, όπως επίσης της σχεδόν αποκλειστικής ενασχόλησής μας με τα του Κυπριακού, δεν ήταν δυνατό για την Κυπριακή Δημοκρατία να αξιοποιήσει στο βαθμό που μπορούσε την ιδιότητα του ΚΜ της ΕΕ, ανάμεσα σε πολλούς άλλους τομείς, ακόμη και στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Στην ουσία, μια εμφανής αδυναμία της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2004 και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η μη πλήρης αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την εν λόγω ιδιότητα και την ουσιαστική συμμετοχή σε όλα τα θέματα συζητήσεων στις Βρυξέλλες. 

Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο το 2012 ήταν σταθμός στο να αναδειχτούν στην πράξη οι ευκαιρίες για τη Λευκωσία από την ενεργό εμπλοκή της στα των Βρυξελλών και αποτέλεσε μοναδική εμπειρία για την Κυπριακή Δημοκρατία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ξεκάθαρος στόχος από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης το 2013 με Υπουργό Εξωτερικών το κ. Κασουλίδη ήταν η πλήρης, ουσιαστική και ενεργός παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλες τις συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ με στόχο να είμαστε παρόντες στο βαθμό του δυνατού πάντοτε, στον σκληρό πυρήνα της Ένωσης, εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο και την ανάγκη ανατροπής της εικόνας στις Βρυξέλλες για τα ενδιαφέροντα της Λευκωσίας  και, κατ’ επέκταση, της αντίληψης για την προστιθέμενη αξία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ΕΕ. 

Οι εν λόγω εξελίξεις, η ενεργός μας ουσιαστική παρουσία στις συζητήσεις των Βρυξελλών αναπόφευκτα οδήγησαν και σε αναβάθμιση του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για το Κυπριακό με τη λήψη σημαντικών αποφάσεων είτε από το Συμβούλιο είτε από την Επιτροπή, όπως για παράδειγμα τη μετακίνηση της Ομάδας Δράσης για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα από τη Διεύθυνση Διεύρυνσης, που λανθασμένα τοποθετήθηκε το 2006 στη Γραμματεία της Επιτροπής, καθώς επίσης και την υψηλή εκπροσώπηση και ενεργό συμμετοχή της ΕΕ στις Διεθνείς Διασκέψεις για το Κυπριακό στη Γενεύη και το Κραν Μοντάνα. Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και η αυστηρή αντίδραση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ήταν δηλαδή άσχετη με το ρόλο και την ουσιαστική συμμετοχή μας σε διάφορα επίπεδα στα τεκταινόμενα της ΕΕ.  

 

Για περαιτέρω ενίσχυση της εμπλοκής μας στα των Βρυξελλών, προς επίτευξη του στόχου της πλήρους αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την ιδιότητα του ΚΜ της ΕΕ και την ουσιαστική συμμετοχή σε όλα τα θέματα συζητήσεων, προχωρούμε εντός του 2019 στη σύσταση Γραμματείας Ευρωπαϊκών Θεμάτων που, ανάμεσα σε άλλα, θα ενισχύσει τον οριζόντιο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και θα ενισχύσει την εμπλοκή μας στα των Βρυξελλών, ειδικότερα σε μια περίοδο που αναμένεται να ενταθούν και οι συζητήσεις για το Μέλλον της Ευρώπης με αφορμή και το Brexit και άλλες εξελίξεις που απειλούν τη συνοχή της ίδιας της Ένωσης.

– Μόνιμη απαίτηση πολλών στην Κύπρο είναι η χρήση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μοχλό πίεσης ή εξαναγκασμού της Τουρκίας στο Κυπριακό. Αλήθεια, μπορεί η Κύπρος μέσω της ΕΕ να «γονατίσει την Τουρκία» ως η απαίτηση κομμάτων και πολιτικών;

– Δεν είμαι θιασώτης και ούτε χρησιμοποιώ φράσεις του τύπου «θα γονατίσουμε την Τουρκία» ή άλλες τέτοιου περιεχομένου αναφορές. Με απόλυτο σεβασμό σε όλες τις απόψεις, θεωρώ ότι τέτοιου είδους αναφορές αποδεικνύουν έλλειψη γνώσης του πεδίου δράσης της διπλωματίας. Επίσης θεωρώ ότι κατά κύριο λόγο τέτοιες δηλώσεις γίνονται για εσωτερική κατανάλωση, αν και πιστεύω ακράδαντα ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου αντιλαμβάνεται απόλυτα τις σκοπιμότητες τέτοιων δηλώσεων και, κατ’ επέκταση, στο τέλος της ημέρας φέρνουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα για αυτούς που τις κάνουν.

Στην ουσία τώρα. Δεν υπάρχει ούτε στόχος ούτε εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση «να γονατίσουμε την Τουρκία». Είμαστε απόλυτα ρεαλιστές και γνωρίζουμε ότι στο άναρχο διεθνές σύστημα που καλούμαστε να λειτουργήσουμε, τα Κράτη λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές έχοντας ως βασικό, για να μην πω αποκλειστικό κριτήριο, την προώθηση των συμφερόντων τους.

Γνωρίζοντας πολύ καλά αυτό το δεδομένο, μέσα από κινήσεις και ενέργειές μας, ανάμεσα σε πολλούς άλλους στόχους, στέλνουμε και στην Άγκυρα ξεκάθαρα μηνύματα που συνοψίζονται στο ότι η μη επίλυση του Κυπριακού έχει αρνητικές συνέπειες στην προώθηση των τουρκικών συμφερόντων και επιδιώξεων. Μια λογικά σκεπτόμενη Τουρκία μπορεί πολύ εύκολα να αντιληφθεί τα οφέλη που δύναται να προκύψουν και για την ίδια μέσα από μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού αλλά και το ότι η συνέχιση της παρούσας κατάστασης πραγμάτων λειτουργεί αρνητικά για στόχους που έχει θέσει είτε αυτοί αφορούν την ανατολική Μεσόγειο είτε αφορούν ευρύτερα επιδιώξεις της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ρεαλιστές και καθόλου ρομαντικοί

– Πόσο έτοιμη είναι η Λευκωσία για πιθανή αλλαγή δεδομένων στην περιοχή και οι σημερινοί αντίπαλοι (π.χ. Ισραήλ-Τουρκία) να γίνουν ξανά εταίροι και σύμμαχοι; Αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα όπως τα ξέρουμε τα τελευταία πέντε χρόνια;

– Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας και είναι κάτι που φυσικά λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Είμαστε απόλυτα ρεαλιστές και καθόλου ρομαντικοί σε σχέση με τη διαχείριση της εξωτερικής μας πολιτικής. Όπως θα δείτε στην απάντηση μου σε άλλη σας ερώτηση που αναφέρθηκα στους τρεις πυλώνες της εξωτερικής μας πολιτικής, είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί καθορίστηκαν όχι στη βάση των επιδιώξεων, επιλογών, επιτυχιών ή αποτυχιών της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Καθορίστηκαν στη βάση των δικών μας επιδιώξεων, σχεδιασμών και του γενικότερου οράματός μας για την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί πολύ απλά αν σχεδιάζαμε και χτίζαμε την εξωτερική μας πολιτική στη βάση του τι κάνει αποκλειστικά η Τουρκία, θα ήμασταν εξαρτώμενοι από την Άγκυρα. Η εξωτερική μας πολιτική είναι βασισμένη σε μια θετική ατζέντα, λαμβάνοντας υπόψη αριθμό παραμέτρων, μεταβλητών και αμετάβλητων, εσωτερικών και εξωτερικών, όπως τη γεωγραφική μας θέση, την κατάσταση στην περιοχή, την ιδιότητα μας ως ΚΜ της ΕΕ, τον παράγοντα της Ενεργείας, τα διεθνή δεδομένα, το εθνικό μας πρόβλημα, παράγοντες που σχετίζονται με τις εσωτερικές μας παραμέτρους, κ. α. Μέσω της εν λόγω προσέγγισης οι στόχοι και επιδιώξεις μας όπως και η αποτελεσματικότητα τους δεν είναι άμεσα συνυφασμένη με το τι πράττει η Τουρκία ή/και πως είναι οι σχέσεις της με τρίτες χώρες. Δεν είμαστε θιασώτες μηδενικού αθροίσματος προσεγγίσεων.

– Αυτό που καταγράφεται στους δέκα μήνες παρουσίας σας στο υπουργείο Εξωτερικών είναι μια έντονη κινητικότητα από δύση ώς ανατολή. Τι προσπαθείτε να πετύχετε μέσω όλων αυτών των ταξιδιών και επαφών;

– Η όποια κινητικότητα εκδηλώνεται είναι άμεσα συνυφασμένη με τους τρεις πυλώνες της εξωτερικής μας πολιτικής. Είναι δηλαδή στοχευμένες επισκέψεις και συναντήσεις που αποσκοπούν να εξυπηρετήσουν τους στόχους και το όραμά μας σε σχέση με το τι επιδιώκουμε μέσα από την εξωτερική μας πολιτική.

Να γίνω πιο συγκεκριμένος. Ο πρώτος πυλώνας της εξωτερικής μας πολιτικής αφορά στην περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεών μας με όλα τα γειτονικά κράτη της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου και την καθιέρωση τακτικών συναντήσεων, με στόχο την προώθηση κοινών δράσεων για αντιμετώπιση των προκλήσεων της περιοχής και αξιοποίηση των προοπτικών που υπάρχουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι Τριμερείς Συνεργασίες που έχουν συσταθεί με όλα τα γειτονικά κράτη, σε συνεργασία με την Ελλάδα, έχουν πλέον καταστεί θεσμός και παράγουν απτά αποτελέσματα σε μια πλειάδα θεμάτων. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η συνεχής, στενή και πολυεπίπεδη συνεργασία που αναπτύσσεται, προσεγγίζεται από όλους τους συμμετέχοντες ως στρατηγικής σημασίας και φύσεως. Ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που αποφασίστηκε και η σύσταση στην Κύπρο Μόνιμης Γραμματείας Τριμερών Μηχανισμών που, ανάμεσα σε άλλα, θα προσδώσει μια νέα δυναμική στην περιφερειακή συνεργασία και συνεννόηση στην περιοχή. Είναι ακριβώς προς εξυπηρέτηση των στόχων του εν λόγω πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής που υπάρχει συνεχής επαφή με τα κράτη της περιοχής.

Ο δεύτερος πυλώνας, πέραν από την ανάγκη ανατροπής μιας εικόνας που επικρατούσε στις Βρυξέλλες σε σχέση με τη μονοθεματικότητα των ενδιαφερόντων της Λευκωσίας, αποσκοπεί στην αναβαθμισμένη και ενεργό συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα τεκταινόμενα στις Βρυξέλλες, αποδεικνύοντας στην πράξη, από τη μια, την προστιθέμενη αξία της Λευκωσίας για την ΕΕ και, από την άλλη, τον ρόλο της ως ουσιαστικής γέφυρας της Ένωσης με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και ως ο εκπρόσωπος των γειτονικών κρατών στις Βρυξέλλες. Μέσα στο πλαίσιο προώθησης των στόχων που τέθηκαν στον δεύτερο πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής, όχι μόνο αναλάβαμε, εντός της ΕΕ, πρωτοβουλίες για θέματα της περιοχής, αλλά επιχειρούμε να έλθουμε πιο κοντά και να συντονιστούμε καλύτερα με ομονοούντα ΚΜ της ΕΕ. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο για παράδειγμα που υπάρχουν συνεχείς συναντήσεις με Γάλλους αξιωματούχους. 

Σε σχέση με τον τρίτο πυλώνα, αυτός σχετίζεται με την αναβάθμιση  των σχέσεών μας με τα Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, και άλλους σημαντικούς δρώντες του διεθνούς συστήματος, όπως για παράδειγμα η Ιαπωνία και η Ινδία. Σε σχέση με τα πέντε Μόνιμα Μέλη, εμπλουτίζουμε την ημερήσια διάταξη των συζητήσεών μας, αναδεικνύοντας τη γεωστρατηγική σημασία της χώρας μας, όπως επίσης το προβλέψιμο και αξιόπιστο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγμα, που πρόσφατα επισκέφθηκα τις ΗΠΑ και υπογράψαμε «Δήλωση Προθέσεων», η οποία αγγίζει όχι μόνο την υφιστάμενη συνεργασία μας στον τομέα της Ασφάλειας, αλλά και πώς, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος, η εν λόγω συνεργασία δυναται να ενισχυθεί. Ήταν μέσα στο ίδιο πλαίσιο που έγινε η επίσκεψη στην Ιαπωνία και αποφασίστηκε η ίδρυση Διπλωματικής Αποστολής στο Τόκιο. 

Όπως κατ’ επανάληψη έχω αναφέρει, οι προαναφερθέντες τρεις πυλώνες, ανάμεσα σε άλλα, ενισχύουν και την υπ’ αριθμό ένα προτεραιότητά μας που δεν είναι τίποτα άλλο από την επίλυση του Κυπριακού. Για παράδειγμα, μέσα από τις συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, εκτιμώ ότι γίνεται σε όλους κατανοητό ότι μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού θα πρέπει να ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της Λευκωσίας στην περιοχή και να αναβαθμίζει περαιτέρω τη γεωστρατηγική της σημασία και υπόσταση σε διεθνές επίπεδο. 

– Πόσο δύσκολη είναι η προσπάθειά σας στο υπουργείο Εξωτερικών όταν έχετε να αντιμετωπίσετε μια Τουρκία η οποία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής δαπανά εκατοντάδες εκατομμύρια ετησίως; 

– Σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση των οικονομικών πόρων που έχει στη διάθεσή της η τουρκική εξωτερική πολιτική με τους δικούς μας πόρους. Και για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής τα οικονομικά δεδομένα από μόνα τους δεν μπορούν να κάνουν «θαύματα» στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και υπάρχουν πολλά παραδείγματα που στηρίζουν αυτή την άποψη. Αναμφίβολα οι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι, αλλά στην εξωτερική πολιτική χρειάζεσαι και ουσία και δεδομένα στα οποία να μπορείς να στηρίξεις την επιχειρηματολογία σου και να υποστηρίξεις αυτό που επιθυμείς να πετύχεις. Όσον αφορά στη δική μας περίπτωση, σίγουρα υπάρχουν περιορισμοί λόγω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά επικεντρώνουμε και στηρίζουμε την προσπάθειά μας, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και ειδικότερα αυτά που αποδεικνύουν την προστιθέμενη αξία αλλά και σημασία της Κύπρου. Την ίδια στιγμή, η επίτευξη των στόχων, όπως έχουν τεθεί στους τρεις πυλώνες της εξωτερικής μας πολιτικής, στηρίζεται και από νέες προσεγγίσεις που σταδιακά αξιοποιούνται και αφορούν δράσεις που είναι άμεσα συνυφασμένες με την εξωτερική πολιτική, όπως είναι η Ενεργειακή, Αμυντική, Οικονομική, Πολιτιστική και Ψηφιακή Διπλωματία. 

 – Όλες αυτές οι αλλαγές που θέλετε να κάνετε στο ΥΠΕΞ πόσο εύκολο είναι να γίνουν, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένας περιορισμός στον προϋπολογισμό του υπουργείου σας;

– Καταρχάς να σημειώσω ότι είμαι σε συνεχή επαφή με τον υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είναι απόλυτα πρόθυμος να στηρίξει οικονομικά τις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε. Ταυτόχρονα, δυο δεδομένα θεωρώ είναι σημαντικά σε σχέση με το ερώτημά σας και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Πρώτον, χρειάζεται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός τόσο όσον αφορά τους στόχους και επιδιώξεις της εξωτερικής πολιτικής και, κατ’ επέκταση, και τα οικονομικά δεδομένα που στηρίζουν αυτές τις επιλογές. Χρειάζεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο και συνεχής αξιολόγηση, τόσο πολιτικής όσο και οικονομικής φύσεως.

Το δεύτερο αφορά στην ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσης των μεταρρυθμιστικών δράσεων του Υπουργείου Εξωτερικών τόσο για καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων όσο και αξιοποίηση άλλων εργαλείων. Για παράδειγμα μέσα στο πλαίσιο της προώθησης της οικονομικής διπλωματίας έχει εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2017, το ποσό των 135.000 ευρώ για εκπόνηση σχετικής στρατηγικής. Πρόσφατα έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα για εξασφάλιση πόρων για εκπόνηση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης και σε σχέση με την πολιτιστική διπλωματία. Στο Τόκιο όπου επιθυμούσαμε να έχουμε διπλωματική εκπροσώπηση, λόγω υψηλού κόστους, ήρθαμε σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και θα συστεγαστούμε με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ εκεί. Επειδή δεν είναι οικονομικά εφικτό να έχουμε Διπλωματικές Αποστολές όπου επιθυμούμε, έχω συνεννοηθεί με τον Δανό ομόλογο μου για να μας παράσχουν τεχνογνωσία για ανάπτυξη του θεσμού των virtual embassy. Αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα.

  Ανδρέας Πιμπίσιης    

ΠΗΓΗ:http://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/630582/ypex-ston-f-schedio-asfaleias-mesogioy