Σ. Αγγελίδης στον «Π»: Μονόδρομος η αναβάθμιση της αμυντικής βιομηχανίας στην Κύπρο

Print Friendly, PDF & Email

27/10/2019 (τελευταία ενημέρωση 13:18)

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΥΚΑΛΙΑ  

Η αναβάθμιση της αμυντικής βιομηχανίας στην Κύπρο είναι μονόδρομος, αναφέρει σε συνέντευξή του στον «Π» ο υπουργός Άμυνας, Σάββας Αγγελίδης, ο οποίος ξεδιπλώνει το όραμά του, αλλά και τους στόχους που έχουν τεθεί για τον εκσυγχρονισμό και την ενδυνάμωση του αξιόμαχου της Εθνικής Φρουράς. Ο κ. Αγγελίδης δεν διστάζει να αναφερθεί σε νοοτροπίες οι οποίες παρατηρούνται στο Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά, ενώ αποκαλύπτει τις προθέσεις σε σχέση με το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 Αναφερθήκατε πρόσφατα σε αναβάθμιση της ΕΦ και σε συμμετοχή της Κύπρου σε προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην αξιοποίηση της υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας. Έχει τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία η Κύπρος για να συμμετάσχει αποτελεσματικά και ουσιαστικά σε τέτοια προγράμματα;  

Αυτό που έχουμε θέσει ως στόχο στην παρούσα φάση είναι να προετοιμάσουμε το έδαφος στο εσωτερικό έτσι ώστε να είμαστε σε θέση, όταν έρθει η ώρα, να μπορούμε μέσα από συμπράξεις να αντλήσουμε κομμάτι από τα κονδύλια που θα δοθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους τομείς τους οποίους αναφέρεστε. Όλος αυτός ο σχεδιασμός και η στόχευση γίνεται στο πλαίσιο της PESCO. Βασική αρχή της συνεργασίας αυτής είναι η αναβάθμιση των ικανοτήτων των ενόπλων δυνάμεων του κάθε κράτους μέλους. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αναβάθμιση της αμυντικής βιομηχανίας. Έχει ληφθεί πολιτική απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι για την περίοδο 2021-2027 θα αποδεσμευτεί κονδύλι 13 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων στην αξιοποίηση υψηλής τεχνολογίας στην άμυνα των κρατών μελών.

Έχουμε αντλήσει κάποια κονδύλια για την προετοιμασία αυτή;  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ήδη αποδεσμευτεί κονδύλι 500 εκατ. ευρώ, το οποίο λειτουργεί ως προπομπός των κονδυλίων που θα αποδεσμευτούν τα επόμενα χρόνια και έχει ως στόχο την προετοιμασία των κρατών. Ως Κύπρος υλοποιούμε το πρόγραμμα «Αθήνα 2019» με στόχο να φέρουμε κοντά φορείς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης. Φέραμε κοντά πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις-μικρές βιομηχανίες με στόχο να διαμορφώσουν και να καταθέσουν προτάσεις για προγράμματα στον τομέα ασφάλειας και άμυνας. Έχουμε ήδη συλλέξει τις προτάσεις και θα δοθεί χρηματοδότηση σε δύο από αυτές, ύψους 900 χιλιάδων ευρώ. Βασική προϋπόθεση είναι η αναγκαστική συνεργασία στη σύμπραξη μεταξύ πανεπιστημίου, ερευνητικού κέντρου και επιχείρησης-μικρής βιομηχανίας.

Αμυντική βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας 

Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Ο στόχος είναι η δημιουργία αμυντικής βιομηχανίας στην Κύπρο ή η συμμετοχή ανθρώπινου δυναμικού από την Κύπρο σε συμπράξεις στο εξωτερικό; 

Θα μπορούσα να σας πως ότι αν θα γίνουμε συγκεκριμένοι ως προς τον ορισμό της αμυντικής βιομηχανίας, τότε ναι, αποτελεί στόχο μας. Όμως, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν έχουμε σκοπό, ούτε και βλέψεις να δημιουργήσουμε βαριά αμυντική βιομηχανία στην Κύπρο. Δεν πρέπει να αναμένει ο οποιοσδήποτε ότι θα μπορούσε να υπάρξει στην Κύπρο παραγωγή οποιουδήποτε άρματος, αεροσκάφους ή σύγχρονου πλοίου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν είναι σε καμία περίπτωση επιδίωξή μας. Αυτό που έχουμε θέσει ως στόχο είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας η οποία να έχει ως βάση την τεχνολογία, τη δημιουργία εξοπλισμού του οποίου η χρήση να είναι συνδεδεμένη με τις έξυπνες λύσεις και την έξυπνη τεχνολογία. Θεωρώ αυτονόητο πως σε αυτή την προσπάθεια θα μπορούσαμε επίσης να παίξουμε ρόλο ως μέρος μιας μεγαλύτερης ανάπτυξης ενός εξοπλιστικού συστήματος, το οποίο θα παράγεται μεν σε άλλη χώρα, ωστόσο θα μπορούσε η Κύπρος να αναλάβει ένα συγκεκριμένο μέρος του, ιδιαίτερα σε επίπεδο λογισμικού ή κάτι μικρότερο σε επίπεδο υλικού.

Πώς απαντάτε στη θέση που εξέφρασε το ΑΚΕΛ για το συγκεκριμένο ζήτημα; Έγινε διασύνδεση με το ότι δεν κατάφερε η κυβέρνηση να δημιουργήσει τεχνολογικό πάρκο στο Πεντάκωμο ενώ όλα ήταν έτοιμα, όπως υποστήριξαν… 

Πριν πω οτιδήποτε, να ξεκαθαρίσω ότι σεβόμαστε όλες τις απόψεις που εκφράζονται. Θα περιορίσω την απάντηση στα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την άμυνα, καθώς θεωρώ ότι ενώ έγινε μια προσπάθεια να συνδεθούν τα δύο ζητήματα από πλευράς ΑΚΕΛ, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά και ξεχωριστά ζητήματα. Η αναβάθμιση της αμυντικής βιομηχανίας στην Κύπρο είναι μονόδρομος. Όχι μόνο γιατί είμαστε μια χώρα υπό κατοχή και πρέπει ανά πάσα στιγμή να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε προς την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΦ, αλλά και για τον λόγο ότι ως χώρα μέλος της ΕΕ και με τη γεωγραφική θέση που έχουμε, μπορούμε να παίξουμε καταλυτικό ρόλο στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας στην ασφάλεια και άμυνα. Υπάρχει συλλογική ανάγκη για κάτι τέτοιο από τα κράτη μέλη. Όλα λοιπόν γίνονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης που έχουμε έναντι της πατρίδας μας, αλλά και για ένα καλύτερο μέλλον εντός της ΕΕ.

Το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό εφικτό θα πρέπει να υπάρξει εξοπλιστικό πρόγραμμα για την άμυνα της Κύπρου. Πού στοχεύει το Υπουργείο Άμυνας σε αυτό το επίπεδο; 

Ο σχεδιασμός σε σχέση με το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας είναι έτοιμος, αν και συνεχώς διαμορφώνονται νέες ανάγκες. Ο σχεδιασμός αυτός αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ικανότητας της ΕΦ. Να υπενθυμίσω πως, τόσο το 2018 όσο και το 2019, πέραν του ποσού που υπάρχει στον προϋπολογισμό για τον Υπουργείο Άμυνας, έχουμε λάβει επιπρόσθετα, μετά από αιτιολόγηση, γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ μόνο για εξοπλιστικά προγράμματα. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο και το επόμενο διάστημα. Χωρίς να κάνουμε υπερβολές και άσκοπες αγορές, έχουμε στοχεύσει, αν είναι εφικτό, να αντλήσουμε ακόμα και περισσότερα κεφάλαια, γιατί η αναβάθμιση της ΕΦ έχει τη σημασία της και στέλνει μηνύματα προς πολλαπλούς αποδέκτες.

Πού εστιάζουμε όμως συγκεκριμένα για περαιτέρω εξοπλισμό; Ακούγονται έντονα επικριτικές φωνές, οι οποίες υποστηρίζουν πως γίνεται σπατάλη κονδυλίων σε αχρείαστο εξοπλισμό αντί σε πραγματικές ανάγκες.  

Θα ήταν εντελώς λάθος να σας πω τώρα πως στοχεύουμε σε άρματα ή αντιαρματικά ή σε ενίσχυση αεράμυνας ή σε ναυτικό κ.λπ. Γίνεται ιεράρχηση αναγκών. Ανάγκες μπορεί να υπάρχουν σε πολλούς τομείς, ωστόσο οφείλουμε να κάνουμε σοβαρή και εμπεριστατωμένη δουλειά στον προγραμματισμό. Συντονιζόμαστε σε συνεργασία με τους ειδικούς στο Υπουργείο Άμυνας και στο ΓΕΕΦ. Αφού καθοριστεί ο σκοπός της αποστολής, αξιολογούμε τους κινδύνους και αποφασίζουμε να πράξουμε. Όσα λιγότερα λέγονται για το ζήτημα αυτό, τόσο το καλύτερο για το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε. Καλύτερα να κάνουμε πολλά παρά να λέμε πολλά, έτσι ώστε να κάνουμε και σωστά τη δουλειά μας και να νιώθουμε αυτό το αίσθημα ασφάλειας. Ωστόσο, η τεχνολογία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις επιλογές που θα γίνουν.

Έγινε μεγάλη συζήτηση γύρω από την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων από τις ΗΠΑ προς την Κύπρο. Από το κυβερνητικό στρατόπεδο κάποιοι έσπευσαν να πουν πως αν γίνει κάτι τέτοιο θα έχει συμβολικό, περισσότερο, χαρακτήρα, παρά ουσιαστικό και πρακτικό. Συμφωνείτε με αυτό; 

Εγώ εξαρχής υποστήριζα πως δεν πρόκειται απλά για μια κίνηση συμβολικού χαρακτήρα.

Είναι μεν συμβολική γιατί φεύγει ένα εμπόδιο από την προσπάθεια αναβάθμισης της σχέσης με ΗΠΑ σε όλους τους τομείς, όμως για μας ως Υπουργείο Άμυνας, αφού μεταξύ άλλων έχουμε την ευθύνη για τον εξοπλισμό και την αναβάθμισή του, η άρση του εμπάργκο μας δίνει αυτόματα πολύ περισσότερες επιλογές και μας βάζει σε πολύ καλύτερη θέση. Το να έχεις πολλές επιλογές είναι πάντοτε θετικό όταν κάνεις συγκεκριμένους σχεδιασμούς.

Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και περιπολίες

Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΦ σε σχέση με τους ελέγχους που ασκούνται κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής. Πώς θα προχωρήσετε σε ενδυνάμωση των απαιτούμενων ελέγχων; 

Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο στάδιο της αξιολόγησης των μέτρων που εφαρμόζονται για τους ελέγχους στην Πράσινη Γραμμή. Έχει διαπιστωθεί ένα πρόβλημα το οποίο αποτελεί πραγματικότητα, και αυτό είναι η αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τα κατεχόμενα. Σε αυτό το επίπεδο γίνεται συντονισμός μεταξύ των αρχών σε επίπεδο διαδικασιών πρόληψης, αλλά και στο πώς αντιμετωπίζονται οι αιτήσεις για άσυλο. Ως Εθνική Φρουρά, με δική μου πρωτοβουλία είμαστε κοντά στο να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα επιπρόσθετα μέτρα. Μεταξύ των μέτρων είναι ο καλύτερος συντονισμός με την Αστυνομία, η οποία έχει άλλα καθήκοντα και άλλες αρμοδιότητες, αλλά και εξουσίες σε σχέση με την Πράσινη Γραμμή, η αύξηση των περιπολιών, αλλά και η πιο εντατική και θεσμοθετημένη ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

Θα επιστρατευτεί και η τεχνολογία σε αυτή την προσπάθεια; Ακούγεται έντονα πως θα εγκατασταθούν υπερσύγχρονες κάμερες. Ισχύει κάτι τέτοιο; 

Είναι ένα ζήτημα που μας έχει απασχολήσει έντονα στο παρελθόν. Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες εκκρεμούν εδώ και χρόνια και δεν σας κρύβω πως μου δημιούργησαν έντονο προβληματισμό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των διεργασιών έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση τεχνολογίας, όχι μόνο υπερσύγχρονες κάμερες, στο πλαίσιο πάντα της επιτήρησης της Πράσινης Γραμμής από πλευράς της Εθνικής Φρουράς. Θα εξυπηρετηθεί όμως αυτόματα και το έργο που αφορά τη ροή των μεταναστών.

Μέτρα για το λαθρεμπόριο που γίνεται από μη ελεγχόμενες διόδους στην Πάσινη Γαμμή θα ενδυνωμωθούν; 

Είμαι βέβαιος πως με τα νέα δεδομένα που έχω αναφέρει θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και τα μέτρα που θα ληφθούν και για οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στην Πράσινη Γραμμή. Πλέον η κάθε αρμόδια αρχή, η οποία θα έχει πραγματική ενημέρωση και εικόνα, θα λαμβάνει τις κατάλληλες ενέργειες. Θα πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε σε συνεργασία με την Αστυνομία για παρόμοια περιστατικά, όποτε και αν εντοπίζονται…

Η συνεργασία με τη Γαλλία

Πρόσφατα ως Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχαμε σε κοινή άσκηση με τη Γαλλία στην κυπριακή ΑΟΖ. Λέχθηκε μάλιστα πως η Γαλλία έστειλε φρεγάτα στο τεμάχιο 7 όπου βρίσκεται το τουρκικό Γιαβούζ. Υπάρχει παρουσία γαλλικής φρεγάτας στο εν λόγω τεμάχιο αυτή τη στιγμή;

Το έχω ξεκαθαρίσει και στο παρελθόν πως η συνεργασία μας με τη Γαλλία έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, που υπάρχει ταύτιση ακόμα και στο πώς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της ασφάλειας των υποδομών, αλλά και της απρόσκοπτης συνέχισης του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή γαλλική φρεγάτα στο τεμάχιο 7, αλλά δεν ήταν και ποτέ σκοπός να υπάρχει γαλλική ή οποιαδήποτε άλλη φρεγάτα σε μόνιμη βάση στο τεμάχιο 7. Αυτό που έχουμε συναποφασίσει, τόσο με τη Γαλλία όσο και με την Ιταλία, είναι η αύξηση της παρουσίας του πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, έτσι ώστε να σταλεί το μήνυμα ότι θα πρέπει τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και άλλων χωρών, να εξασκούνται απρόσκοπτα και χωρίς οποιαδήποτε παρεμπόδιση. Η παρουσία αυτή δεν έχει σε καμία περίπτωση σκοπό να στείλει μήνυμα στρατικοποίησης της κατάστασης. Αυτό ως Κυπριακή Δημοκρατία το έχουμε επανειλημμένα ξεκαθαρίσει, τόσο στα λόγια όσο και στην πράξη, καθώς κάτι τέτοιο μόνο ζημιά θα έκανε στο ενεργειακό πρόγραμμα.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συνεργασία και η παρουσία της Γαλλίας στη ναυτική βάση στο Μαρί; 

Με τη Γαλλία έχουμε αναπτύξει συνεργασία σε πάρα πολλά επίπεδα και πεδία στον τομέα της άμυνας. Έχουμε συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμού, κοινών ασκήσεων, αλλά και διμερή συνεργασία των κλάδων του στρατού. Θέλω να ξεκαθαρίσω πως δεν τέθηκε ποτέ θέμα διαχείρισης ναυτικής βάσης που κατέχει η Κυπριακή Δημοκρατία, από τη Γαλλία ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Βρίσκεται σε εξέλιξη και εκκρεμεί μια διαδικασία στην οποία εμπλέκεται και εξειδικευμένο προσωπικό από τη Γαλλία, η οποία αφορά σε μελέτη για επέκταση της ναυτικής βάσης στο Μαρί. Καλύτερα να περιμένουμε για την αξιολόγηση της μελέτης και αναλόγως των αποφάσεων για το σοβαρό αυτό θέμα, το οποίο απασχολεί την κυβέρνηση, το Υπουργείο Άμυνας και το Πολεμικό Ναυτικό, και θα επανέλθουμε.

«Μας προβληματίζει πολύ περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Τουρκία»

 Σας ανησυχεί η στάση Τραμπ-ΗΠΑ στο Συριακό; Η αμερικανική στάση, ιδιαίτερα σε σχέση με τους Κούρδους, αποτελεί ένδειξη στάσης που θα πρέπει να μας ανησυχεί;  

Μας προβληματίζει πολύ περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Τουρκία στο ζήτημα αυτό και είναι ένας παράγοντας τον οποίο παρακολουθούμε και έχουμε ήδη καταδικάσει. Συχνά η απάντηση που δίνουν οι πολιτικοί σε αυτή την ερώτηση είναι πως παρακολουθούμε και αξιολογούμε αυτές τις καταστάσεις. Μπορεί να φαντάζει γενική ως απάντηση, ωστόσο είναι η μόνη που μπορεί και πρέπει να δοθεί. Η στρατηγική την οποία έχουμε καταστρώνουμε, μπορεί να είναι μακροπρόθεσμη, ωστόσο στην πορεία συμβαίνουν διάφορα και μπαίνουν στη μέση νέοι παράγοντες που οφείλουμε να αξιολογούμε και βλέπουμε κατά πόσον επηρεάζουν τη στρατηγική που έχουμε θέσει και αναλόγως κινούμαστε προς την επιδίωξη των στόχων μας.

Σας φοβίζει το ενδεχόμενο η Τουρκία μετά τη Συρία να στρέψει, με αντίστοιχες ενέργειες, το βλέμμα στην Κύπρο; 

Νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τα δύο ζητήματα στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Άλλο Συρία και άλλο Κύπρος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως, θα πρέπει να πούμε πως όλοι γνωρίζουμε την Τουρκία, τις διαθέσεις της και τον τρόπο που συμπεριφέρεται και χειρίζεται κάποιες καταστάσεις. Αυτό από μόνο του μας προβληματίζει και γι’ αυτό είναι που δρούμε καθημερινά για να αντιμετωπίσουμε τις τουρκικές παράνομες ενέργειες. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να πάρω ως παράδειγμα αυτό που κάνει στη Συρία η Τουρκία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποπροσανατολιζόμαστε από την ουσία, που δεν είναι άλλη από τον τερματισμό τον τουρκικών παράνομων ενεργειών στην κυπριακή ΑΟΖ και την Αμμόχωστο. Δεν υπάρχει και κανένας λόγος να πανικοβάλλουμε τους πολίτες. Εμείς παραμένουμε συγκεντρωμένοι στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, ενώ ταυτόχρονα εργαζόμαστε και για τον τερματισμό των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας.

Κοινή ομάδα κατά της τρομοκρατίας 

Μέχρι πότε θα είναι αποσπασμένα στελέχη της ΕΦ για την ασφάλεια αεροδρομίων και λιμανιών; 

Μετά από συνεννόηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, μελετούμε σχέδιο με βάση το οποίο θα αναβαθμίσουμε την εκπαίδευση στρατιωτικού προσωπικού, στελεχών της ΕΦ στον τομέα της τρομοκρατίας. Στόχος μας είναι να μπορούμε πλέον ως Κυπριακή Δημοκρατία συλλογικά και όχι ως Αστυνομία ή Εθνική Φρουρά ξεχωριστά, να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Όταν λήφθηκε η απόφαση για απόσπαση 120 στελεχών, το δικαιολογούσαν απόλυτα οι περιστάσεις. Πλέον με την απόσπαση αυτή ως δεδομένη, έχουμε αποφασίσει να αξιοποιήσουμε την εμπειρία της Αστυνομίας στην τρομοκρατία, αλλά και της Εθνικής Φρουράς, σε ζητήματα Ασφάλειας. Θα δημιουργηθεί λοιπόν μια κοινή ομάδα η οποία θα έχει ως στόχο τη συνεισφορά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Το Υπουργείο Άμυνας παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν στην υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία; Υπάρχει πρόσφορο έδαφος για εκσυγχρονισμό και αλλαγές ή υπάρχουν παγιωμένες νοοτροπίες, γραφειοκρατία; 

Δεν σας κρύβω πως αρχικά είχα απογοητευτεί αντικρίζοντας τις διαδικασίες που χρειάζονταν για να καταλήξει κάποιος σε μιαν απόφαση, η οποία στο τέλος της ημέρα επηρεάζει ουσιαστικά την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί. Αυτό οφείλεται όντως εν μέρει στο γραφειοκρατικό σύστημα που επικρατεί, ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι βολεύονται στο να μην παίρνουν πρωτοβουλίες. Θεωρώ πως έχουμε πετύχει πολλά σε αυτό το κομμάτι, καθώς έχω δείξει πως θα είμαι δίπλα σε όσους αναμένω να πάρουν πρωτοβουλίες ως προς την επίτευξη ενός στόχου που έχουμε θέσει και θα τους στηρίζω. Από την άλλη, όσους κρύβονται πίσω από το σύστημα και μεταφέρουν ότι όλα δεν γίνονται ή γίνονται σε βάθος χρόνου, με αποτέλεσμα να χάνουμε την ουσία, δεν μπορώ να τους στηρίξω και να δείξω ανοχή. Μέσα από συλλογική εργασία, χωρίς ευθυνοφοβία και με απόλυτη διαφάνεια, θα φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο και θα πετύχουμε τους στόχους μας.

Θα δοθούν κίνητρα στους ΣΥΟΠ για να παραμείνουν

Πολλά τα προβλήματα με τους ΣΥΟΠ. Πολλοί αποχωρούν. Μήπως βιάστηκε η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση της θητείας πριν πρώτα τελειοποιηθεί ο θεσμός αυτός;  

Η πραγματικότητα γύρω από το θέμα με τους ΣΥΟΠ δεν είναι όπως παρουσιάζεται. Στην αρχή όντως είχαν αποχωρήσει αρκετοί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο λόγος μπορεί να ήταν ότι στην πορεία βρήκαν άλλη δουλειά ή δεν αντιλήφθηκαν το πού ακριβώς πήγαιναν και τι τους ζητήθηκε να κάνουν. Τώρα, δεν παρατηρείται τέτοιο φαινόμενο. Οι αποχωρήσεις υπάρχουν, αλλά σε πολύ μειωμένο ρυθμό, κάτι που θεωρώ πως θα συμβαίνει πάντα, αν αναλογιστούμε πως η σύμβαση είναι για δέκα χρόνια. Αντίθετα με το τι μπορεί να πιστεύει ο κόσμος, αυτό που συμβαίνει με τους ΣΥΟΠ είναι πως πλέον εξειδικεύονται στον χειρισμό όπλων ή στις ειδικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να έχουν ανεβάσει κατακόρυφα την επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς. Δεν είναι τυχαίο πως ομάδες καταδρομών στις οποίες συμμετέχουν ΣΥΟΠ παίρνουν τη δεύτερη θέση σε ασκήσεις στο εξωτερικό, για να μην μιλήσω για κοινές ασκήσεις με άλλες χώρες. Ο θεσμός αποδίδει καρπούς. Εμείς πλέον θα αξιολογούμε συνεχώς και θα δίνουμε κίνητρα. Θέλω να σας μεταφέρω μια πρόσφατη απόφαση η οποία θα κοινοποιηθεί μετά από μια διαδικασία που θα γίνει. Μόνιμα στελέχη σε ειδικές δυνάμεις ή χειριστές συγκεκριμένου οπλισμού λαμβάνουν επιδόματα λόγω επικινδυνότητας ή εξειδίκευσης. Πλέον αντίστοιχα επιδόματα θα δίνονται και στους ΣΥΟΠ που υπηρετούν στα ίδια σώματα ή είναι χειριστές των ίδιων εξειδικευμένων όπλων.

Όσον αφορά στη μείωση της θητείας; Παρατηρούνται προβλήματα; 

Η κυβέρνηση δικαιώθηκε πλήρως με τη μείωση της θητείας, παρά τα όποια επικριτικά σχόλια ακούγονται κατά καιρούς. Πλέον ο κάθε στρατιώτης εξυπηρετεί τον σκοπό της Εθνικής Φρουράς στο έπακρο και σε περίοδο 14 μηνών έχουμε την ευχέρεια να παρέχουμε στο στράτευμα την άρτια εκπαίδευση στην ειδικότητα του καθενός. Οι επιπρόσθετοι μήνες στο τέλος της ημέρας ήταν απλά για παροχή υπηρεσιών και όχι για επί της ουσίας εκπαίδευση και αναβάθμιση.

ΠΗΓΗ:https://politis.com.cy/politis-news/savvas-aggelidis-ston-p-monodromos-i-anavathmisi-tis-amyntikis-viomichanias-stin-kypro/