Ομιλία Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη για τη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την ανάπτυξη στις Βρετανικές Βάσεις

Print Friendly, PDF & Email

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

09-06-2020 19:45

Ομιλία Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη για τη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την ανάπτυξη στις Βρετανικές Βάσεις

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ξεχωριστή ικανοποίηση που σας καλωσορίζω στο Προεδρικό, στην τελετή υπογραφής αλλά και έναρξης εφαρμογής μιας συμφωνίας που αφορά την ανάπτυξη των μη στρατιωτικών περιοχών εντός των Βρετανικών Βάσεων.

Θεωρώ πως η σημερινή είναι μια ιστορική μέρα για τους κατοίκους και ιδιοκτήτες περιουσιών εντός του εδάφους που ελέγχουν οι Βρετανικές Αρχές, αλλά και μια απτή απόδειξη των εξαίρετων σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ύστερα από 60 χρόνια διαβουλεύσεων και σαν αποτέλεσμα της αποφασιστικότητας των Κυβερνήσεων των δύο χωρών, υλοποιείται σήμερα η Συμφωνία που επετεύχθη στις 15 Ιανουαρίου του 2014, μεταξύ του τότε Πρωθυπουργού κ. David Cameron και του ιδίου.

Η Συμφωνία προβλέπει μια σημαντική αναθεώρηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιών, με πλήρη αποκατάσταση των δικαιωμάτων των κατοίκων και των ιδιοκτητών ακινήτων.

 Συνοπτικά, μεταξύ άλλων:

1. Απεγκλωβίζεται για σκοπούς ανάπτυξης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εδάφους εντός των Βρετανικών Βάσεων το οποίο εντάσσεται πλέον σε Πολεοδομικές Ζώνες. Συγκεκριμένα, 1800 εκτάρια γης (περίπου 860 εκτάρια στην περιοχή Ακρωτηρίου και  άλλα 930 εκτάρια στην περιοχή Δεκέλειας) εντάσσονται σε Ζώνες Ανάπτυξης.

2. Θα εφαρμόζονται τα όσα ισχύουν και στην υπόλοιπη επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την απόκτηση και ανάπτυξη περιουσιών από Κύπριους, Ευρωπαίους και πολίτες τρίτων χωρών, διασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα στους κατοίκους και ιδιοκτήτες περιουσίων στις Βρετανικές Βάσεις σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό της Δημοκρατίας.

3. Θα επιτρέπονται, πέραν  της οικιστικής, τουριστικής, εμπορικής, βιομηχανικής ανάπτυξης και μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις, όπως:

(α) Διάφοροι τύποι Εκπαιδευτηρίων (Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, Περιφερειακά Εκπαιδευτήρια, Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

(ii) Θεματικά Πάρκα και Κέντρα Πολλαπλού Αθλητικού και Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα.

(iii) Εξειδικευμένου τύπου Κλινικές ή Νοσοκομεία, Κλινικές Αποκατάστασης και άλλα παρεμφερή ιατρικά κέντρα.

4. Εκτός καθορισμένων Ζωνών Ανάπτυξης, είναι επίσης δυνατό να αδειοδοτηθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μικρότερης κλίμακας αναπτύξεις, όπως:

(α)     Πρατήρια Πετρελαιοειδών.

(β)     Εστιατόρια.

(γ)     Αίθουσες Δεξιώσεων.

(δ)     Ειδικού Τύπου Αναπτύξεις.

Φίλες και Φίλοι,

Οφείλω να παραδεχθώ πως η όλη διαδικασία εφαρμογής της Συμφωνίας, από την υπογραφή της μέχρι και σήμερα, μπορεί να ήταν χρονοβόρα, όμως δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής κανενός πως ήταν μια διαδικασία περίπλοκη, με αρκετές ιδιαιτερότητες, οι οποίες έπρεπε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Αυτό που θα ήθελα να τονίσω, είναι τις συνακόλουθες θετικές συνέπειες, οικονομικές και όχι μόνο, για τους κάτοικους των περιοχών των Βάσεων, όσο και το γεγονός   πως η Συμφωνία αποτελεί την μεγαλύτερη αλλαγή χρήσης γης και ανάπτυξης διάφορων ζωνών εντός των Βάσεων από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με γνώμονα τα πιο πάνω, με σκληρή δουλειά και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, έγινε κατορθωτό να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια προέκυψαν μέσα από αμοιβαία επωφελείς λύσεις, έχοντας πάντοτε ως πρώτιστο μέλημα την ευημερία και τις προοπτικές που διανοίγονται για τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες περιουσιών στις Βρετανικές Βάσεις.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μαζί με το Σχέδιο Ανάπτυξης που περιλαμβάνει και τους σχετικούς Πολεοδομικούς Χάρτες, θα αναρτηθούν από αύριο στις ιστοσελίδες του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση διάρκειας 35 ημερών, κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν στο Τμήμα Περιβάλλοντος παρατηρήσεις ή και ενστάσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο της Στρατηγικής Μελέτης.

Η Δήλωση Πολιτικής των Βρετανικών Βάσεων, αντίγραφο της οποίας μου ενεχείρησε πριν λίγο ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής, καθορίζει Πολεοδομικές Ζώνες και Χρήσεις Γης και εισάγει σαφείς πρόνοιες και πολιτικές που θα διέπουν την χωροθέτηση όλων των τύπων της ανάπτυξης στις Βάσεις, όπως την οικιστική, την τουριστική, την εμπορική, τη βιομηχανική και τις άλλες που έχω προαναφέρει.

Φίλες και Φίλοι,

Η υλοποίηση της Συμφωνίας, διανοίγει σημαντικές προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και δραστηριότητας για τους κατοίκους των Βρετανικών Βάσεων αλλά και την οικονομία ευρύτερα, ιδιαίτερα σε μια, ομολογουμένως, δύσκολη οικονομική περίοδο, όπως αποτυπώνεται σαν αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοḯού.

Καταδεικνύει, επίσης, το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων Κυπριακής Δημοκρατίας – Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες βασίζονται σε ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς, τόσο σε διακρατικό επίπεδο όσο και μεταξύ των δύο λαών.

Σχέσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν και διευρύνθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τις δύο χώρες να συνεργάζονται στενά και αποτελεσματικά σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σε διμερές, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, χωρίς να παραλείπεται η στενή σχέση που αναπτύσσουμε ως εταίροι στην Κοινοπολιτεία.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα, για ακόμη μια φορά, να επαναλάβω την αποφασιστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνεχίσει την στενή συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως ανέφερα και το 2014, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας για τη μη στρατιωτική ανάπτυξη στις Βρετανικές Βάσεις συνιστά ποιοτικό και παράλληλα ένα ουσιαστικό βήμα στις σχέσεις μας με τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς ύστερα από 60 και πλέον χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας επιτυγχάνεται μια οριστική ρύθμιση για την ανάπτυξη εντός των ορίων των Βρετανικών Βάσεων.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στην Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Υπουργείο Εξωτερικών που έθεσε διαχρονικά ως προτεραιότητα την υλοποίηση της εν λόγω Συμφωνίας, όσο και τα υπόλοιπα Υπουργεία και εμπλεκόμενα μέρη των δύο κρατών που εργάστηκαν άοκνα και με αφοσίωση προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή  το Σχέδιο Ανάπτυξης.

Σας ευχαριστώ.

ΠΗΓΗ:https://www.pio.gov.cy/ανακοινωθέντα-άρθρο.html?id=14167#flat