Αδράνεια στη Δημογραφική Αλλοίωση τής Κύπρου

Print Friendly, PDF & Email

10/6/2020

Του Φοίβου Κλόκκαρη*

 

Πρίν από λίγες μέρες, τήν 6 Ιουνίου 2020 εντοπίστηκαν στην Αθηαίνου από την αστυνομία 36 μετανάστες, που εισήλθαν παράνομα στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα σε περίοδο που τα οδοφράγματα της Γραμμής Καταπαύσεως του Πυρός (ΓΚΠ) ήσαν κλειστά λόγω κορωνοϊού.

Με αφορμή αυτό το συμβάν επανέρχομαι σε άρθρο μου στις Εφημερίδες «Σημερινή» και «Φιλελεύθερο» τον Ιανουάριο του 2019 με τίτλο «Η Δημογραφική αλλοίωση της Κύπρου». Στο άρθρο επισημαίνεται η επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων αποτροπής και παρεμπόδισης παράνομης εισόδου μουσουλμάνων μεταναστών στις ελεύθερες περιοχές, που προωθεί η Τουρκία βάσει σχεδίου, για τη δημογραφική αλλοίωση τους. Προτείνονται  μέτρα αντίδρασης με βαρύτητα στήν ενίσχυση και τις συντονισμένες ενέργειες της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) και Αστυνομίας, που περιγράφονται στο άρθρο. Έκτοτε παρά την αύξηση των μεταναστατικών ροών και παρά τα σοβαρά συμβάντα στον Έβρο, που έπρεπε να ενεργοποιήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ), η κατάσταση ουσιαστικά παραμένει η ίδια, σε ότι αφορά τις δυνατότητες αποτροπής και παρεμπόδισης της παράνομης μετανάστευσης στο θαλάσσιο χώρο και την ΓΚΠ στη ξηρά.

Αυτή η αδράνεια είναι εξαιρετικά επικίνδυνη δεδομένου ότι η συνεχιζόμενη μεγάλη αύξηση παράνομων μουσουλμάνων μεταναστών στις ελεύθερες περιοχές έχει σοβαρές συνέπειες στην ασφάλεια, την οικονομία, την δημογραφική, κοινωνική και πολιτισμική συνοχή της Κύπρου, σε συνδυασμό με τον μαζικό   εποικισμό και τον συστηματικό εξισλαμισμό των κατεχόμενων περιοχών από την Τουρκία. Είναι ένας νέος Αττίλας που απλώνει τα πλοκάμια του σε ολόκληρο το νησί και θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται από την ΚΔ ως ένα μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας. Η ημικατεχόμενη Κύπρος είναι το κράτος μέλος της Ε.Ε. που από το 2015 έχει δεχθεί τον μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών και δεν θα έπρεπε να αδρανούμε επί πέντε χρόνια. Πότε θα αντιδράσουμε; Όταν γίνουμε μια θλιβερή μειοψηφία; Υπάρχουν βασανιστικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν σχετικά με την επείγουσα ανάγκη λήψης αποτελεσματικών μέτρων αποτροπής και παρεμπόδισης παράνομης εισόδου μεταναστών και συγκεκριμένα :

  • Φυλάκια ΕΦ: Γιατί δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα τα αδρανοποιηθέντα Φυλάκια στην ΓΚΠ; Η ροή μεταναστών που προωθεί παράνομα η Τουρκία στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα και τον θαλάσσιο χώρο, αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Αποδεικνύεται ότι ήταν λανθασμένη και επικίνδυνη η απόφαση αδρανοποίησης φυλακίων της ΕΦ στην ΓΚΠ, που προφανώς έγινε για να εξοικονομηθεί προσωπικό προκειμένου να εξυπηρετηθεί το ψηφοθηρικό μέτρο της μείωσης της στρατιωτικής θητείας που ήταν στόχος των μεγάλων κομμάτων. Οι επιχειρησιακές απαιτήσεις δεν δικαιολογούσαν την αδρανοποίηση φυλακίων στήν ΓΚΠ, αφού η Τουρκική στρατιωτική απειλή όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά αυξήθηκε, η δε κατάσταση επί του εδάφους, το οποίο δεν έχει σοβαρά κωλύματα, δεν μεταβλήθηκε και παραμένει επιτακτική ή ανάγκη να ελέγχεται σε όλο το μήκος της, η 184 χλμ ΓΚΠ.  Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για την ασφάλεια της ΚΔ, να διέρχονται ανεξέλεγκτα από την ΓΚΠ ολόκληρες διμοιρίες μεταναστών (μία διμοιρία αριθμεί 30 άνδρες) χωρίς να γίνονται αντιληπτές από την ΕΦ, όπως συνέβηκε κατ’  επανάληψη στην περιοχή του χωρίου Πύργος Τηλλυρίας το 2018, στο ΣΟΠΑΖ το 2019 και πρόσφατα στην Αθηαίνου  . Δέν έχει έννοια να υπάρχουν οδοφράγματα στην Κύπρο , αλλά να υπάρχει δυνατότητα ανεξέλεγκτης ροής από τα κατεχόμενα μεγάλου αριθμού ατόμων από σημεία που βρίσκονται μεταξύ των οδοφραγμάτων και το θέμα να μήν αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα πρώτης προτεραιότητας, ούτε να προβάλλεται όσο θα έπρεπε από τα ΜΜΕ.

 

  • Κοινό σχέδιο δράσης ΕΦ- Αστυνομίας: Γιατί υπάρχουν αδικαιολόγητες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα τής ΕΦ και αστυνομίας και δεν εφαρμόζεται κοινό σχέδιο, για τον έλεγχο τής ΓΚΠ και του θαλάσσιου χώρου, με σκοπό την αποτροπή και παρεμπόδιση εισόδου μεταναστών που προωθεί παράνομα η Τουρκία; Για τον έλεγχο του θαλάσσιου χώρου απαιτούνται ενισχύσεις σε αεροπορικά και ναυτικά μέσα καθώς και σε μέσα επιτήρησης. Η 184 χλμ ΓΚΠ έχει μεγάλες απαιτήσεις ελέγχου, που δεν πρέπει να περιορίζονται στα οδοφράγματα και τη Λευκωσία, αλλά να εκτείνονται σε όλο το μήκος της. Απαιτείται σύστημα ελέγχου το οποίο να περιλαμβάνει: πλέγμα από φυλάκια- σύγχρονα μέσα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης – μικτά περίπολα ΕΦ καί Αστυνομίας ( πεζών και εποχούμενα) – τμήματα άμεσης επέμβασης. Οι επιχειρησιακοί τομείς της ΕΦ και Αστυνομίας πρέπει να ενισχυθούν επειγόντως με ανακατανομή προσωπικού, προσλήψεις και απόκτηση των αναγκαίων μέσων και οπλικών συστημάτων. Για τις απαιτήσεις αυτές χρειάζονται χρήματα και πολιτική βούληση. Χρήματα υπάρχουν από το Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης (ΤΑΘ) , απαιτείται και πολιτική βούληση.

Η κυβέρνηση μας, η επιτροπή άμυνας της βουλής, ο πολιτικός κόσμος και τα ΜΜΕ πρέπει να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στο πρόβλημα, που αποτελεί μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι αρκετό να επικεντρώνεται η προσπάθεια μας στη λήψη μέτρων ώστε η ΚΔ να μην αποτελεί ελκυστικό προορισμό  οικονομικών μεταναστών , να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα εργοδότησης ατόμων που βρίκονται παράνομα στο έδαφος τής ΚΔ, εικονικών γάμων , κατ΄ όνομα φοιτητών, και στην απλούστευση  τής διαδικασίας αίτησης πολιτικού ασύλου. Χρειάζεται επειγόντως να δοθεί βαρύτητα και στον τομέα ενίσχυσης τής δυνατότητας ελέγχου τής ΓΚΠ και του θαλάσσιου χώρου.

Η Τουρκία η οποία εργαλειοποιεί τις μεταναστευτικές ροές για να αλλοιώσει δημογραφικά και τις ελεύθερες περιοχές, εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα που απόκτησε με την κατοχή μεγάλου μέρους της επικράτειας τής ΚΔ (ξηρά, θάλασσα, αέρα) και τίς αδυναμίες τής ΓΚΠ και του θαλάσσιου χώρου της Κύπρου. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για την ΚΔ για να μην έχει τα αναγκαία αεροπορικά και ναυτικά μέσα και να μην θωρακίζει την ΓΚΠ με το αιτιολογικό ότι αυτή δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο της χώρας. Στη ξηρά έναντι τής ΓΚΠ, υπάρχει μία Τουρκική κατοχική δύναμη επιπέδου  Σώματος Στρατού των 40.000 ανδρών, με πλήρη επάνδρωση ,με ισχυρές τεθωρακισμένες δυνάμεις και πυροβολικό ,με επιθετική διάταξη σε πεδινό έδαφος , το οποίο δεν έχει σοβαρά κωλύματα . Στον θαλάσσιο χώρο, οι φρεγάτες, τα ερευνητικά σκάφη και γεωτρύπανα της Τουρκίας, καταπατούν ανενόχλητα την ΑΟΖ της Κύπρου για να αρπάξουν το φυσικό αέριο της. Με βάση τήν  επεκτατική πολιτική τής Τουρκίας και τήν αμείωτη επιθετικότητα της σε βάρος του Ελληνισμού, προοιονίζονται νέα δεινά για τήν ΚΔ, η οποία πρέπει  έστω και αργά, να δράσει  με επείγουσες διαδικασίες ενίσχυσης τής ΕΦ και αστυνομίας. Η πρόληψη είναι σοφία η αδράνεια είναι μωρία.

* αντιστράτηγος ε.α.