Προεδρικές Εκλογές και ο Φόβος των Πολιτών

Print Friendly, PDF & Email

16/6/2022

γράφει ο Φοίβος Κλόκκαρης*  

Η Λύση του Κυπριακού, πρέπει να αποτελεί το κυριότερο θέμα στην προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων για την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας(ΚΔ).Όλα τα υπόλοιπα θέματα έχουν άμεση εξάρτηση από αυτό.

Θα αναφερθώ μόνο σε μια πτυχή της λύσης για το κυπριακό ,που έχει βαρύνουσα σημασία.Τον παράγοντα  τής ασφάλειας.Τον παράγοντα του  φόβου κατά τον Θουκυδίδη  ( οι παράγοντες που επηρεάζουν τις σχέσεις των κρατών είναι το δέος ( φόβος ,ασφάλεια ), η τιμή (κύρος) και η ωφέλεια ( συμφέρον) που διασφαλίζονται με την ηγετική θέση (ισχύς)  Α75). Ο παράγοντας τής ασφάλειας δεν επηρεάζει μόνο τις σχέσεις των κρατών, αλλά και  τήν συμπεριφορά των πολιτών .Ένας από τούς κύριους λόγους απόρριψης του σχεδίου Ανάν  ήταν και ο φόβος, που προκλήθηκε στους Έλληνες  πολίτες τής Κύπρου, επειδή η λύση αυτή δεν εξασφάλιζε συνθήκες ασφάλειας. Φόβος για την ζωή τους  και την  επιβίωση τού κράτους τους.

Η ΔΔΟ, η οποία υποστηρίζεται από τους περισσότερους υποψήφιους για την προεδρία της ΚΔ, είναι μία παραλλαγή του σχεδίου Ανάν  και δέν παρέχει τα εχέγγυα για την ασφάλεια του κράτους και των  πολιτών του.  Συγκεκριμένα οι πτυχές τής λύσης ΔΔΟ, που επηρεάζουν αρνητικά την ασφάλεια είναι:

  • Η έλλειψη στρατιωτικής ασφάλειας.Το Κυπριακό κράτος θα είναι αφοπλισμένο (σελ. 70 συγκλίσεων Ντάουνερ).Δέν θα έχει το δικαίωμα να έχει ένοπλες δυνάμεις, απαραίτητες για την δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος αυτοάμυνας, που κατοχυρώνεται από το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των ΗΕ.Θα είναι μια ανοχύρωτη πολιτεία στον ζωτικό χώρο της Αν. Μεσογείου, εύκολη λεία τής Τουρκικής αρπακτικότητας , την οποία βιώνει καθημερινά, ο Ελληνισμός της Κύπρου.
  • Η έλλειψη δημογραφικής ασφάλειας.Θα υπάρχει μαζική είσοδος   Τούρκων υπηκόων στην Κύπρο, οι οποίοι  θα απολαμβάνουν το δικαίωμα των τεσσάρων βασικών ελευθεριών τής ΕΕ(σελ.68 συγκλίσεων Ντάουνερ)  .Θα νομιμοποιηθούν όλοι οι Τούρκοι έποικοι, και θα συνεχίζεται η εγκατάσταση νέων.
  • Η έλλειψη πολιτικής ασφάλειας.Καταστρατηγείται η αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων με συνέπεια την αδικία( λόγω εξίσωσης της πλειοψηφίας με την μειοψηφία) και την αδυναμία λήψης απόφασης (λόγω βέτο της μειοψηφίας).Το κράτος  θα είναι δυσλειτουργικό και θα βουλιάζει στα αδιέξοδα.Η πλειοψηφία εξισώνεται με την μειοψηφία , εις μεν την δικαστική εξουσία και την Γερουσία με την αριθμητική ισότητα, εις δε την εκτελεστική εξουσία με βέτο της μειοψηφίας(μετονομάσθηκε σε θετική ψήφο το βέτο) για τα ζωτικής φύσεως θέματα.Για την αντιμετώπιση των αδιεξόδων, στο σχέδιο Ανάν  υπήρχε μηχανισμός επίλυσης αδιεξόδων από τρεις ξένους δικαστές (παραβίαση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας, να αποφασίζουν ξένοι για μάς).Στις συζητήσεις για την λύση ΔΔΟ δεν έγινε κατορθωτό  να συμφωνηθεί μηχανισμός επίλυσης αδιεξόδων (υπήρξε και η σκέψη τής κλήρωσης) . Στις σύγχρονες δημοκρατίες και τα κανονικά κράτη δεν χρειάζονται μηχανισμοί επίλυσης αδιεξόδων, επειδή εφαρμόζεται η δημοκρατική αρχή τής πλειοψηφίας στην λήψη αποφάσεων, που δίδει λύσεις και παρέχει τα εχέγγυα τής πολιτικής ασφάλειας .
  • Η έλλειψη λειτουργικής και οικονομικής ασφάλειας. . Καταστρατηγείται η αρχή της απλότητας.Συγκροτείται κράτος δυσλειτουργικό, πολύπλοκο και οικονομικά μη βιώσιμο με δυαρχία αξιωματούχων, 4 βουλές, 3 κυβερνήσεις, 3 αστυνομίες, εις διπλούν ή τριπλούν ημικρατικοί οργανισμοί σε ένα μικρό εδαφικό χώρο. Θα υπάρχουν συγκρουσιακές σχέσεις, αφού το Τ/Κ “Constituent State” θα υποστηρίζει τα συμφέροντα της Τουρκίας σε βάρος εκείνων της Κύπρου λόγω πλειοψηφίας εποίκων και διμερών συμφωνιών εξάρτησης από την Τουρκία.

Μείζον θέμα ασφάλειας και παραβίασης της κυριαρχίας του κράτους προκύπτει,  άν ενσωματωθούν στη λύση ΔΔΟ και οι διμερείς συμφωνίες εξάρτησης τού ψευδοκράτους(T/Κ constituentstate) από την Τουρκία, όπως είχε συμβεί στο σχέδιο Ανάν, με την ενσωμάτωση άνω των 60 συμφωνιών . Έκτοτε, ο αριθμός αυτός έχει  αυξηθεί. Οι συμφωνίες καλύπτουν όλους τους τομείς(οικονομία ,νόμισμα ,κρατική λειτουργία, αμυντική συνεργασία, ασφάλεια,  θρησκεία, ενέργεια ,υφαλοκρηπίδα, νερό από Τουρκία κ.α.) και έχουν μετατρέψει τα κατεχόμενα σε οιονεί τουρκική επαρχία.Η Τουρκία εμμένει στην ενσωμάτωση τους σε οποιαδήποτε μορφή λύσης του κυπριακού .Οι πολίτες δεν έχουν καμιά ενημέρωση, άν στις μακροχρόνιες συνομιλίες για την λύση ΔΔΟ, συζητήθηκε αυτό το μείζον  θέμα ασφάλειας και άν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκλιση.Να υπενθυμίσουμε ότι στο σχέδιοΑνάν, η ενσωμάτωση  διμερών συμφωνιών για την ασφάλεια ακτών και την έρευνα- διάσωση, έδιδαν το δικαίωμα αεροναυτικής παρουσίας τήςΤουρκίας στην Κύπρο χωρίς να απαιτείται έγκριση του κυπριακού κράτους.

Πέραν τής έλλειψης συνθηκών ασφάλειας, υπάρχουν και άλλα σοβαρά μειονεκτήματα τής λύσηςΔΔΟ, τα οποία δεν θα αναλυθούν στο παρόν άρθρο, όπως οι παραβιάσεις των αρχών τής ενότητας τού κράτους και τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων , η νομιμοποίηση τής  διχοτόμησης και των τετελεσμένων της εισβολής , η κατάλυση της ΚΔ  ,η επέκταση του τουρκικού ελέγχου σε όλη την Κύπρο κ.α.Η ΔΔΟ συζητήθηκε  επι  δεκαετίες και δεν συμφωνήθηκε, επειδή στην πραγματικότητα δεν υπήρχε  συμφωνημένη βάση λύσης.Αυτό που ήταν συμφωνημένο είναι ο Αγγλικός όρος <<constituentstates>>τον οποίο  εμείς μεταφράζαμε ώς <<συνιστώσες πολιτείες>> αλλά οι Τούρκοι ώς <<ιδρυτικά κράτη>> δηλαδή   ώς συγκεκαλυμένη συνομοσπονδία  δύο κρατών(ΔΔΟ). Σήμερα εγκατέλειψαν τηνΔΔΟ  και  υποστηρίζουν ανοικτά πλέον την λύση συνομοσπονδίας  δύο κρατών, εκ των οποίων το ΤΚ πλήρως εξαρτημένο από  την Τουρκία λόγω πλειοψηφίας εποίκων  και διμερών συμφωνιών εξάρτησης.

 Στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές ,οι πολίτες που θα  υποστηρίξουν   υποψήφιους, οι οποίοι έχουν στο πρόγραμμα τους την λύση ΔΔΟ για το κυπριακό, πρέπει να απαιτήσουν από αυτούς  , αναλυτική ενημέρωση για την πτυχή τής ασφάλειας σε αυτή τη μορφή λύσης, δεδομένου ότι  η ασφάλεια  υπήρξε η κύρια αιτία απόρριψης τού σχεδίου Ανάν, που   ήταν ΔΔΟ (είναι ψευδαίσθηση να υποστηρίζεται ότι η ΔΔΟ δεν είναι το σχέδιο Ανάν).Όταν ο πολίτης κατανοήσει ότι η ΔΔΟ δεν παρέχει συνθήκες ασφάλειας(στρατιωτικής ,δημογραφικής, πολιτικής, λειτουργικής, οικονομικής) θα υποστεί φόβο και θα απαιτήσει απόρριψη τής ΔΔΟ ώς μή βιώσιμης λύσης. Η λύση τού κυπριακού,   πρέπει να αποτελεί το καθοριστικό κριτήριο επιλογής νέου προέδρου, αφού αυτό σχετίζεται με την επιβίωση  μας ώς έθνος και ώς κράτος.

* αντιστράτηγος ε.α