«Πρέπει να ειπωθεί η Μόρφου»

Print Friendly, PDF & Email

31/7/2022

  ΕΡΕΥΝΑ – Φιλελεύθερος – Hellas Journal – Επικεφαλής: Μιχάλης Ιγνατίου   

Ακολουθεί μεταφρασμένο απόσπασμα από το πρακτικό που τήρησε η ελληνοκυπριακή πλευρά από τη συνάντηση των ηγετών το πρωινό της 4ης Ιουλίου 2017 στο Κραν Μοντανά με τον Άιντε, όπου -όπως ο ίδιος ομολόγησε- αφού μίλησε δύο φορές με τον ΓΓ του είπε να τους μεταφέρει το πλαίσιο που ο ίδιος ανακοίνωσε και στο δείπνο στις 30 Ιουνίου 2017.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ στις 4 Ιουλίου 2017 στις 10 π.μ.

Άϊντε: Μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών χθες βράδυ και επίσης σήμερα το πρωί,  παρακολουθεί από κοντά τα τεκταινόμενα, ενδιαφέρεται πάρα πολύ και βεβαίως είναι λίγο ανήσυχος από την έλλειψη προόδου. Βάσει της συνομιλίας μου μαζί του θα ήθελα να διευκρινίσω τα σημεία που ο ίδιος ήγειρε και στη βάση της συνομιλίας που είχα μαζί του και των σχολίων του: 

Στο θέμα της Ασφάλειας

– Πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε ένα νέο καθεστώς ασφάλειας και όχι συνέχιση του παλιού. Νομίζω χρειάζεται, όπως είπε, το τέλος του Δικαιώματος Επέμβασης και το τέλος της Συνθήκης Εγγυήσεων. Η παρούσα κατάσταση θα αντικατασταθεί από ισχυρό σύστημα διαβεβαιώσεων ώστε όλη η Κύπρος και όλοι οι Κύπριοι, και στις δύο κοινότητες, να νιώθουν ασφάλεια με νέο μηχανισμό εφαρμογής ο οποίος θα εμπλέκει και κάτι εκτός Κύπρου. Οι εγγυητές δεν μπορούν να παρακολουθούν την εφαρμογή των υποχρεώσεών τους.

Για τα στρατεύματα

– Θα πρέπει να υπάρξει δραστική μείωση των στρατευμάτων από την πρώτη ημέρα σε χαμηλά επίπεδα και μετά σε επίπεδα ίσα με αυτά της Συνθήκης Συμμαχίας (απαιτείται να συμφωνηθεί χρονοδιάγραμμα για επίτευξη των επιπέδων του 1960 και μηχανισμός επαλήθευσης για παρακολούθηση). Σε σχέση με το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει ρήτρα επανεξέτασης ή οριστικής κατάληξης, αυτό είναι θέμα που πρέπει να συζητηθεί σε ανώτατο επίπεδο. Απαιτείται να συζητηθούν οι όροι εντολής / σκοπός / συμφωνία για SOFA (Συμφωνία για το Νομικό Καθεστώς Δυνάμεων) και οι υποχρεώσεις και ούτω καθεξής. 

Στο εδαφικό

– Η τουρκοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να διαφοροποιήσει τον χάρτη που παρουσίασε ώστε να ανταποκριθούν στις ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων σε σχέση με κάποιες τοπικές περιοχές. Πρέπει να ειπωθεί η Μόρφου.  

Στο περιουσιακό 

Θα υπάρχουν δύο αρχές:

1. Στις περιοχές υπό εδαφική αναπροσαρμογή  θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους εκτοπισθέντες ιδιοκτήτες, αλλά όχι κατά 100%.

2. Για τις άλλες περιοχές όχι κάτω από εδαφικές αναπροσαρμογές να δομηθεί κατά τρόπο που θα δώσει προτεραιότητα στους χρήστες, αλλά όχι κατά 100%.

Στην ισότιμη μεταχείριση – Όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που είναι Τούρκοι υπήκοοι οι οποίοι εμπίπτουν σε ποσόστωση με τους Έλληνες υπηκόους που γίνονται μόνιμα διαμένοντες θα πρέπει να είναι δίκαιη- Χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση για το τι είναι δίκαιο κατά την αίτηση για μόνιμη διαμονή.

Αποτελεσματική συμμετοχή

– Το θέμα της αποτελεσματικής συμμετοχής θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω σε σχέση με το θέμα της μιας θετικής ψήφου (πότε και υπό ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις, σε ποια σώματα θα εφαρμόζεται και τους σχετικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών), ενώ οποιαδήποτε εναπομείναντα στοιχεία στον καταμερισμό εξουσιών, συμπεριλαμβανομένης και της απαίτησης των Τουρκοκυπρίων για εκ περιτροπής προεδρία, θα πρέπει να συζητηθούν.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Ακολουθεί η μετάφραση του παραποιημένου πλαισίου του κ. Γκουτέρες, που εστάλη εγγράφως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον Άιντε.

Αυτό εστάλη στις δύο πλευρές στις 2 Ιουνίου 2017, δηλαδή δύο ημέρες μετά που το ζήτησε η ελληνοκυπριακή πλευρά.

Είναι εμφανές ότι παραποιήθηκε, όχι μόνο στο περιεχόμενο, αλλά και στη σειρά που έθεσε τα θέματα προς συζήτηση στο πλαίσιο του Γ.Γ. του ΟΗΕ. Ο Άιντε άλλαξε και τη σειρά, εκτός από το περιεχόμενο, για να συζητηθούν προφανώς πρώτα τα θέματα που είχε να …«λαμβάνει» η Τουρκία και τελευταίο το θέμα της ασφάλειας, που ενδιέφερε την ελληνοκυπριακή πλευρά.

ΕΔΑΦΙΚΟ 

Υπάρχει ανάγκη να προσαρμόσουμε τον χάρτη που κατατέθηκε από την τουρκοκυπριακή (Τ/Κ) πλευρά για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τους Ελληνοκύπριους (Ε/Κ) σε σχέση με κάποιες τοποθεσίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ

 Εκ περιτροπής προεδρία με αναλογία 2:1. 

Λήψη αποφάσεων (αποτελεσματική συμμετοχή): Απλή πλειοψηφία με μια μόνο θετική ψήφο με έναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών/ σε περιπτώσεις όπου τα θέματα άπτονται ζωτικών συμφερόντων των δύο πλευρών.  

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ 

Δύο καθεστώτα για τις περιουσίες: Για περιοχές που θα τεθούν υπό εδαφική αναπροσαρμογή να οικοδομηθούν κατά τρόπο που να δίνουν προτεραιότητα σε εκτοπισμένους ιδιοκτήτες. Για περιοχές που δεν θα υπόκεινται σε εδαφικές αναπροσαρμογές να οικοδομηθούν κατά τρόπο που να δίνουν προτεραιότητα στους σημερινούς χρήστες. Θα πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω συγκεκριμένες παράμετροι.

ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Ελεύθερη διακίνηση αγαθών: (=τελωνειακή ένωση + ένα ποσοστό πρέπει να συμφωνηθεί για πρωτογενή αγροτικά προϊόντα). Υπηρεσίες και διακίνηση κεφαλαίων είναι ΟΚ.

Ελεύθερη διακίνηση προσώπων: Οι Αρχές θα δίνουν άδειες σε τουρίστες, φοιτητές, και εποχικούς εργάτες. Γι’ αυτούς που θα ζητούν καθεστώς μόνιμης διαμονής, θα υπάρξει ακριβοδίκαιο (equitable) καθεστώς μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων υπηκόων στην Κύπρο.

Ασφάλεια και εγγυήσεις 

Ο γενικός γραμματέας υπογράμμισε ότι δεν νομίζει ότι ένα σύστημα στο οποίο θα παρέμενε το δικαίωμα επέμβασης θα ήταν βιώσιμο. Είπε ότι θέματα τα οποία βρίσκονται κάτω από τη συνθήκη εγγυήσεων θα μπορούσε να αντικατασταθούν από ικανοποιητικούς μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης σε πολλά από τα θέματα στα οποία οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να συμφωνήσουν από κοινού. Σε κάποια από αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να αναμειχθούν οι εγγυήτριες δυνάμεις. Ένα σύστημα ασφαλείας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι και οι δύο κοινότητες στην Κύπρο θα αισθάνονται ασφαλείς σε μια επανενωμένη Κύπρο, όπου η ασφάλεια της μιας κοινότητας δεν θα δημιουργεί ανασφάλεια στην άλλη κοινότητα. Το θέμα των στρατευμάτων είναι διαφορετικό σε σχέση με τη συνθήκη εγγυήσεων και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε διαφορετικό πλαίσιο. Τα θέματα που σχετίζονται με τα στρατεύματα (αριθμοί αποχώρησης, εάν και όταν θα χρειαστεί να φύγουν, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα, θα αντιμετωπιστούν στο υψηλότερο επίπεδο όταν φθάσει αυτή η στιγμή).

Οι διαφοροποιήσεις στο πλαίσιο της 4ης Ιουλίου, ο τερματισμός των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων

Το εξαφανισμένο πρακτικό των Ηνωμένων Εθνών

ΠΗΓΗ:https://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/1522953/-prepei-na-eipothei-i-morfoy