Επιχείρηση «φρένο στα επιδόματα»-Αλλάζουν οι διαδικασίες

Print Friendly, PDF & Email

27/8/2022

γράφει ο  Mιχάλης Χατζηβασίλης   

Αλλάζουν άρδην οι διαδικασίες παραχώρησης επιδομάτων στους μετανάστες που φεύγουν από το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Πουρνάρα, με το αρμόδιο υφυπουργείο που είδε τα στρεβλά να παίρνει διορθωτικά μέτρα.

Κόβονται επιδόματα όταν οι αιτητές δεν διαμένουν εκεί που δήλωσαν, μειώνονται τα ποσά που δίνονται ως pocket money και σταματούν οι επιδοτήσεις όταν μένουν παράνομα πολλά άτομα σ’ ένα υποστατικό, με στόχο να μη δημιουργούνται γκέτο.

Πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, ύστερα από κατάθεσή του από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση, εγχειρίδιο με το οποίο καθορίζονται τα επιδόματα που θα λαμβάνουν οι αιτητές καθώς και το υλικό υποδοχής. Καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες αυτό το υλικό θα επιστρέφεται ή δεν θα παραχωρείται. Σύμφωνα με τον δρα Λοΐζο Χατζηβασιλείου, υπεύθυνο του Γραφείου της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασίας Ανθούση, ανάμεσα στις αλλαγές που έρχονται είναι και η δρομολόγηση της διαδικασίας για καταβολή των επιδομάτων που λαμβάνουν οι αιτητές διεθνούς προστασίας μέσω προπληρωμένης κάρτας, η οποία θα έχει δυνατότητα χρήσης μόνο εντός της Δημοκρατίας και θα μπορεί να υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς χρήσης. 

Όπως εκτιμά το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το μέτρο αυτό θα μειώσει δραστικά τον χρόνο που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των αιτητών, με αποτέλεσμα την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ιδίων αλλά και του διοικητικού κόστους για τη Δημοκρατία. 

Επίσης, με το Εγχειρίδιο που εγκρίθηκε, αναφέρει ο κ. Χατζηβασιλείου:

•    Διαφοροποιείται η παροχή του οικονομικού βοηθήματος προς τους αλλοδαπούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, στους δικαιούχους Υλικών Συνθηκών Υποδοχής παραχωρείται, πέραν από το επίδομα ενοικίου, επίδομα ύψους €186 για τροφή και ρουχισμό και €75 για έξοδα ηλεκτρισμού, ύδρευσης και μικροέξοδα (pocket money). Όπως εξηγεί ο ίδιος, με βάση την προηγούμενη πρακτική, το ποσό των €75 παρεχόταν σε όλους αδιακρίτως τους αιτητές ανεξαρτήτως του χώρου διαμονής τους. Επειδή όμως διαπιστώθηκε ότι αρκετοί αιτητές φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία ή/και άλλα προσωρινά καταλύματα ή σε σπίτια φιλικών και συγγενικών προσώπων και ως εκ τούτου δεν επωμίζονται έξοδα ηλεκτρισμού και ύδρευσης, αποφασίστηκε όπως το ποσό αυτό διαχωριστεί και καθορίζεται ανάλογα με τον χώρο διαμονής του αιτουμένου. Ειδικότερα, από τώρα και στο εξής, γίνεται κατηγοριοποίηση στο ύψος του ποσού που θα παραχωρείται ως μικροέξοδα ως ακολούθως: 

α) Παροχή οικονομικού βοηθήματος ύψους €75 (το οποίο αυξάνεται σε €100 για δύο άτομα, €140 για τρία άτομα, €170 για τέσσερα άτομα, €200 για πέντε άτομα και άνω) όπως προνοείται στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε αιτούντα ο οποίος έχει προσκομίσει ενοικιαστήριο έγγραφο και διαμένει στη διεύθυνση που δηλώνει.

β) Παροχή οικονομικού βοηθήματος ύψους €28 (το οποίο αυξάνεται σε €37 για δύο άτομα, €52 για τρία άτομα, €63 για τέσσερα άτομα και  €74 για πέντε άτομα και άνω) σε αιτούντα, ο οποίος δεν θα προσκομίσει ενοικιαστήριο έγγραφο και φιλοξενείται σε φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα.

γ) Παροχή οικονομικού βοηθήματος ύψους €28 σε αιτούντα, που φιλοξενείται σε ξενοδοχεία ή/και άλλα προσωρινά καταλύματα.   

 Σημειώνεται ότι, τα ποσά υπολογίστηκαν στη βάση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μηνιαία ετήσια δαπάνη σε επιλεγμένα αγαθά με βάση την έρευνα οικογενειακού προϋπολογισμού (το 12% αντιστοιχεί στην ύδρευση, το 51% αντιστοιχεί στο ρεύμα και  37% αντιστοιχεί στην προσωπική μέριμνα).

Σύμφωνα με τον δρα Χατζηβασιλείου, παράλληλα έχει ληφθεί απόφαση για μεταφορά της διαδικασίας υποβολής της αίτησης των μεταναστών για χορήγηση βοηθήματος, από το Επαρχιακό Γραφείο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Λακατάμειας στο Πουρνάρα. Ήδη δρομολογούνται οι διαδικασίες για ετοιμασία του χώρου εκτός του Κέντρου, ενώ ήδη οι αιτήσεις υποβάλλονται εκεί και σε 2-3 ημέρες δίνεται ραντεβού στους αιτητές. Με τον τρόπο αυτό σκοπείται να μειωθούν τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στο γραφείο της Λακατάμειας. Όπως επίσης μας ανέφερε ο υπεύθυνος του γραφείου της υφυπουργού, οι αιτητές θα εξυπηρετούνται πλέον στην επαρχία που δηλώνουν ότι θα διαμένουν και όχι στη Λευκωσία όπως γινόταν και προηγουμένως, αφού δήλωναν μια διεύθυνση κουτουρού. Όσοι δεν θα προσέλθουν στο ραντεβού τους θα αναζητούνται ώστε να γνωρίζουν οι αρχές που διαμένουν και ποιες είναι οι ανάγκες τους.

Στο Εγχειρίδιο που εγκρίθηκε πρόσφατα, προβλέπεται: 

•    Η ενεργοποίηση ομάδας λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την άμεση εξέταση των αιτήσεων Υλικών Συνθηκών Υποδοχής, καθώς και ομάδας λειτουργών που πραγματοποιούν κατ’ οίκον επίσκεψη με σκοπό:  

α) Επιβεβαίωση των κριτηρίων παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής.

β) Επιβεβαίωση της διεύθυνσης διαμονής.

γ) Αξιολόγηση των συνθηκών διαβίωσης και σειρά μέτρων και ενεργειών σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται ακατάλληλα υποστατικά σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τις τοπικές αρχές, και

δ) άλλες δράσεις ή ενέργειες που στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη των αιτουμένων Διεθνούς Προστασίας στην κοινότητα. 

•    Η υποχρέωση για κάθε αιτητή, μετά την αποχώρησή του από το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στο Πουρνάρα, να απευθύνεται στο επαρχιακό γραφείο της επαρχίας όπου έχει δηλώσει τη διεύθυνσή του, για να λάβει τις Υλικές Συνθήκες Υποδοχής.

•    Η υποχρέωση προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του υπό ενοικίαση υποστατικού, στην οποία θα καταγράφονται μεταξύ άλλων ο αριθμός των δωματίων του υποστατικού και ο ακριβής αριθμός των ατόμων που φιλοξενεί, ώστε να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης των αλλοδαπών και οι οικονομικής φύσης έλεγχοι για τα επιδόματα ενοικίου που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες των υποστατικών. 

•    Η αναστολή των Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε αιτούντες διεθνούς προστασίας που δεν εγγράφονται στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) μετά τον πρώτο μήνα που φεύγουν από το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στο Πουρνάρα. 

•    Ο τερματισμός των Υλικών Συνθηκών Υποδοχής μετά την παρέλευση δύο μηνών, σε αιτούντες διεθνούς προστασίας που διαμένουν σε υποστατικά, τα οποία κρίνονται ως ακατάλληλα με βάση σχετικά διατάγματα και αρνούνται να εξεύρουν νέο χώρο διαμονής. 

•    Η υποχρέωση του αιτούντα να ενημερώνει τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτησή του. Μάλιστα, ενεργοποιείται διαδικασία δυνάμει του άρθρου 9ΚΒ (1)(β) των περί Προσφύγων Νόμων για να απαιτείται η επιστροφή των υλικών συνθηκών υποδοχής που ο αιτητής εισέπραξε ή/και επωφελήθηκε λόγω παράλειψής του να αποκαλύψει ουσιώδες γεγονός ή λόγω ανακριβούς δήλωσής του σχετικά με τα στοιχεία της αίτησής του.

•    Η ενημέρωση κάθε πρώτο τρίμηνο του έτους του Εφόρου Φορολογίας με αναλυτικό κατάλογο των ιδιοκτητών υποστατικών στους οποίους καταβάλλονται τα ενοίκια, μαζί με το ποσό που καταβλήθηκε κατά το προηγούμενο έτος, για σκοπούς φορολογικού ελέγχου.

Περιορισμοί σε καζίνο -κατεχόμενα

Η καινοτομία με την προπληρωμένη κάρτα θα λύσει πολλά προβλήματα, εκτιμά ο κ. Χατζηβασιλείου, αφού καταργούνται οι επιταγές και έτσι δεν θα χάνονται ή θα καθυστερούν να φτάσουν στους αιτητές.

Με την ηλεκτρονική κάρτα θα τεθούν αρκετοί περιορισμοί στους δικαιούχους, ώστε να διασφαλιστεί πως τα χρήματα θα πηγαίνουν για τον σκοπό που δίνονται. Δεν θα επιτρέπεται η χρήση της κάρτας σε καζίνο, σε κάβες ούτε και στα κατεχόμενα, ενώ ο δικαιούχος θα έχει πρόσβαση σε ένα μικρό ποσοστό για να πάρει μετρητά. Οι αγορές θα ελέγχονται ώστε να διασφαλίζεται ότι τα χρήματα δαπανούνται για τις ανάγκες της οικογένειας.

ΠΗΓΗ:https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1540233/epicheirisi-freno-sta-epidomata-allazoyn-oi-diadikasies