«Σφραγίζονται» σύντομα Ε.Ε. και Οικονομία

Print Friendly, PDF & Email

του Χρίστου Χαραλάμπους

18 Δεκ 2016

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΟΣ Τ/Κ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πολύ κοντά σε οριστικό κλείσιμο των κεφαλαίων Οικονομία και Ε.Ε. βρίσκονται οι δύο κοινότητες, με τους διαπραγματευτές Α. Μαυρογιάννη και Ο. Ναμί να βάζουν τις τελευταίες δύσκολες πινελιές στα εκκρεμούντα επιμέρους ζητήματα. Όλες οι συγκλίσεις

Κορυφαίο ζήτημα ανησυχιών η συμφωνία για επιβολή της άμεσης φορολογίας από τα συνιστώντα κρατίδια

Σε πορεία οριστικής συμφωνίας επί όλων των ζητημάτων, με κάποια όμως εκκρεμούντα ζητήματα να προκαλούν πραγματικά προσκόμματα, βρίσκονται τα δύο “ευκολότερα” κατά πολλούς κεφάλαια του Κυπριακού, που αφορούν την Οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμφωνίες είναι σαφείς, αλλά κάποιες εξ αυτών προκαλούν σε μερίδα της αντιπολίτευσης σημεία αντιπαραθέσεων. Παρά ταύτα φαίνεται ότι επί τούτων των κεφαλαίων υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, που δεν επιτρέπει να τεθούν εντόνως στη βάσανο της διελκυστίνδας.

Πλείστες των συμφωνιών επί των κεφαλαίων αυτών καταγράφονται πιο κάτω ως έχουν, από τα ίδια τα έγγραφα των συνομιλιών. Την ίδια ώρα η “Σ” επιχειρεί και καταγράφει και τα σημεία που παραμένουν ανοικτά, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποτιμηθούν. Πόσω μάλλον όταν είναι πλέον σε γνώση όλων ότι, στο κρίσιμο ζήτημα του ελέγχου των δημοσιονομικών του κατοχικού καθεστώτος καθώς και πραγματικού ελέγχου του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα κατεχόμενα, δεν υπήρξε επαρκής πρόοδος αλλά αντίθετα οι διεθνείς οργανισμοί (ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα) αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα άντλησης των πραγματικών στοιχείων.

Συμφωνίες για οικονομία

• Υπάρχει πλήρης συναντίληψη σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος από την ομοσπονδία, καθώς επίσης και για οικονομικά και αναπτυξιακά θέματα, τα κοινωνικά θέματα και το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο.

• Θα υπάρχει σύμφωνο εσωτερικής σταθερότητας που θα καθορίζει στην ομοσπονδία αλλά και στις δύο συνιστώσες πολιτείες, τις δημόσιες δαπάνες, το δημόσιο χρέος και τα έσοδα – έξοδα, ώστε αυτά να μην ξεφεύγουν ή παρεκκλίνουν των ευρωπαϊκών κανονισμών.

• Έχει συμφωνηθεί ότι οι έμμεσοι φόροι (π.χ. ΦΠΑ) θα επιβάλλονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση (συμφωνήθηκε κοινός συντελεστής για τις πολιτείες) και οι άμεσοι φόροι από τις συνιστώσες πολιτείες (π.χ. φόρος εισοδήματος, εταιρικός φόρος κ.λπ). Στο σημείο αυτό υπήρξε εντός του Εθνικού Συμβουλίου έντονη συζήτηση ως προς τη διασφάλιση να μην υπάρξει εσωτερικός ανταγωνισμός π.χ. στην εταιρική φορολογία και δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει συμφωνηθεί οι συντελεστές να είναι οι ίδιοι. Κάτι το οποίο, όμως, ζητά επιτακτικά το ΔΝΤ, που κάνει τη σχετική μελέτη.

• Συμφωνήθηκε όπως όλες οι κρατικές ενισχύσεις, για όποια εκ των συνιστωσών αφορούν, να είναι πλήρως συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

• Θα υπάρχει ομοσπονδιακός νόμος για τις εταιρείες – αλλά δύο μητρώα – και χωριστά συστήματα για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και το γενικό σχέδιο υγείας (διαφωνεί έντονα το ΑΚΕΛ).

• Για τη διαχείριση του δημόσιου χρέους (ομοσπονδιακό) έχει συμφωνηθεί ένα κεντρικό σώμα διαχείρισης, στο οποίο θα συμμετέχει η ομοσπονδία και οι εκπρόσωποι των συνιστωσών πολιτειών.

• Τα ομοσπονδιακά έσοδα θα κατανέμονται αναλογικά, με βάση και τον πληθυσμό της κάθε περιφέρειας και τα λεγόμενα NUTS (στατιστικοί δείκτες, κατά κεφαλήν εισόδημα, ΑΕΠ κ.λπ).

• Συμφωνήθηκε όπως 6% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού διατεθεί για υποδομές στις δύο συνιστώσες πολιτείες.

• Για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ομοσπονδίας – χωρίς να γνωρίζουμε αν έχει καθοριστεί το εν λόγω χρονικό διάστημα, έχει συμφωνηθεί ότι τα 5/6 του 6%, δηλαδή το 5% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, θα απορροφάται από την τ/κ συνιστώσα πολιτεία για την κατασκευή υποδομών. Το υπόλοιπο 1% του προϋπολογισμού θα αφορά σε υποδομές της ε/κ συνιστώσας πολιτείας.

• Κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις στο Μον Πελεράν έχει συμφωνηθεί η ευθύνη και ο τρόπος επιβολής κυρώσεων σε κάθε συνιστώσα πολιτεία όταν παραβιάζει οικονομικούς κανόνες, είτε διεθνείς είτε της ομοσπονδίας.

Υπάρχουν ακόμη διαφωνίες

Στο κεφάλαιο της οικονομίας έχει ακόμη σημεία που παραμένουν ανοικτά και γίνεται προσπάθεια να συμφωνηθούν προ της μεταφοράς των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη. Μεταξύ αυτών, όπως πληροφορούμαστε, είναι η σύνθεση του Δ.Σ. της Κεντρικής Τράπεζας, όπου η τ/κ πλευρά επιμένει σε συμμετοχή ξένου μέλους. Επίσης υπάρχει διαφωνία στο θέμα έγκρισης του κρατικού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, με την τ/κ πλευρά να εμμένει σε ειδική πλειοψηφία (απορρίπτεται από ε/κ πλευρά που θεωρεί ότι κάτι τέτοιο μπορεί να παραλύσει το κράτος). Δεν υπάρχει επίσης συμφωνία, επί του παρόντος (κάτι που συζήτησαν πληροφορούμαστε οι διαπραγματευτές στις τελευταίες τους συναντήσεις) στον τρόπο κατανομής των ευρωπαϊκών πόρων αλλά και αν θα υπάρχει τρίτη περιφέρεια NUTS.

Πολύ σημαντική διαφορά υφίστατο μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες (σημειώνεται ότι μπορεί κάποια πράγματα να άλλαξαν κατά τις τελευταίες συναντήσεις των διαπραγματευτών) στην απαίτηση της ε/κ πλευράς όπως η υπό επιστροφή περιοχές τεθούν υπό ειδική μεταχείριση για ανάπτυξη, δηλαδή στην ίδια λογική χρηματοδότησης με τις τ/κ περιοχές που θα απολαμβάνουν το 5% του προϋπολογισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Τώρα στο μείζον ζήτημα της εφαρμογής του ευρώ από την πρώτη μέρα της λύσης σε ολόκληρη την περιφέρεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και αυτό είναι συμφωνημένο, λόγω άλλων ελλείψεων άρχισαν ήδη να ακούγονται παρασκηνιακά ιδέες για μεταβατικές περιόδους με παράλληλη κυκλοφορία της τουρκικής λίρας. Απορρίπτεται κατηγορηματικά από την ε/κ πλευρά, κάτι που έπραξε δημοσίως και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Ευρωπαϊκή Ένωση

• Συμφωνήθηκε ότι οι θέσεις εργασίας στην Ε.Ε. θα κατανέμονται με αναλογία 2:1, δηλαδή ως προς τους ευρωβουλευτές θα είναι 4 Ε/κ και 2 Τ/κ.

• Η ίδια αναλογία 2:1 θα ισχύει και για τις θέσεις τεχνοκρατών που δικαιούται να διορίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ε.Ε.

• Το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα αφορά την τελωνειακή πολιτική και τα δασμολόγια, τον έλεγχο των συνόρων, τη μετανάστευση, την οικονομική και νομισματική πολιτική, τα θέματα ανταγωνισμού και την αγροτική και αλιευτική πολιτική.

• Θα ιδρυθεί Υπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων, που θα υπάγεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας και θα έχει τη δική του Γραμματεία κατά τα πρότυπα του Υφυπουργείου Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτούργησε όταν η Κυπριακή Δημοκρατία κατείχε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

• Το Υπουργείο Ευρωπαϊκών θεμάτων θα συνδέεται σε ό,τι αφορά τον Υπουργό με το Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή αυτά τα δύο Υπουργεία θα πρέπει να έχουν επικεφαλής προερχόμενους και από τις δύο κοινότητες (π.χ. Ε/κ Υπουργός Εξωτερικών και Τ/κ Υπουργός Ευρωπαϊκών θεμάτων ή αντίστροφά).

• Φαίνεται να έχει ξεπεραστεί ο σκόπελος της απαίτησης της τ/κ πλευράς για πρόσθετο πρωτόκολλο, που θα προσαρμόζει νέα δεδομένα ως πρωτογενές δίκαιο, αφού κάτι τέτοιο απορρίπτετο κατηγορηματικά τόσο από τον εκπρόσωπο της Ε.Ε. Πίτερ Βαν Νούφελ, όσο και από τον κύριο Έιντε – που σε κάποια στιγμή προκάλεσε και την αντίδραση Ακιντζί ότι δεν είναι υποβοηθητικός επί τούτου.

• Μετά από πιθανή λύση του Κυπριακού θα συνεχίσει τη λειτουργία της η ad hoc επιτροπή για την εναρμόνιση των Τ/κ, η οποία λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2015.

Κενά ευρωπαϊκού κεφαλαίου

Επί του παρόντος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αντιμετωπιστεί πρόβλημα για τελική κατάληξη, συζητείται και δεν έχει συμφωνηθεί η δημιουργία κοινής στατιστικής μονάδας της Ε.Ε., η οποία θα είναι η κοινή αρχή που θα συμμετέχει σε όλες τις απαραίτητες διεργασίες σε επίπεδο Βρυξελλών.

Επίσης, αν και έχουν γίνει, όπως πληροφορούμαστε, σχετικά βήματα προόδου και σχεδόν συγκλίσεις, δεν έχει κλείσει το ζήτημα του τρόπου καθορισμού, μέσω ενός ξεκάθαρου εσωτερικού μηχανισμού, κοινής θέσης Κύπρου Ε.Ε. Επί τούτου πάντως φαίνεται, όπως αρμοδίως πληροφορούμαστε, να έχουν «χαλαρώσει» οι τ/κ ενστάσεις, αντιλαμβανόμενοι πως κάτι τέτοιο θα έβλαπτε την πλήρη και χωρίς προσκόμματα συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ευρωπαϊκή κοινότητα.

ΠΗΓΗ:http://www.sigmalive.com/simerini/politics/389089/sfragizontai-syntoma-ee-kai-oikonomia

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.