Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την Ουκρανία, την ασφάλεια και την άμυνα, τη Μέση Ανατολή, τη διεύρυνση και τις μεταρρυθμίσεις, τη μετανάστευση, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κρίσεων, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Print Friendly, PDF & Email

23/3/2024

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 21 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με την Ουκρανία, την ασφάλεια και την άμυνα, τη Μέση Ανατολή, τη διεύρυνση και τις μεταρρυθμίσεις, τη μετανάστευση, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κρίσεων, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

ΠΗΓΗ:https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2024/03/21/european-council-conclusions-on-ukraine-security-and-defence-middle-east-enlargement-and-reforms-external-relations-migration-preparedness-and-crisis-response-and-european-semester/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0