Βρετανική ασέβεια σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Print Friendly, PDF & Email

15/4/2024

της Μαρίας Νικολάου

Εγείρονται ζητήματα ασφάλειας. Οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν μεν τις βάσεις τους που βρίσκονται στην Κύπρο για να εξουδετερώσουν τα Ιρανικά κτυπήματα σε βάρος του κράτους του Ισραήλ, χωρίς όμως να ενημερώσουν την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ασχέτως τι οι συνθήκες προβλέπουν, οι Βρετανοί λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης όφειλαν να ενημερώσουν τον Υπουργό Εξωτερικών ή ακόμη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις πτήσεις τους μέσω των βάσεων διότι εγείρονται ζητήματα ασφάλειας. 

Εφόσον οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν τις βάσεις, η Κύπρος ήταν και είναι εκ των πραγμάτων εν δυνάμει στόχος. Συνεπώς θα έπρεπε και πρέπει να οικοδομηθεί δίκτυ ασφάλειας μεταξύ των Βρετανών και της ΚΔ. Είναι ζητήματα ασφάλειας και Διακρατικού σεβασμού. Δυστυχώς οι Βρετανοί δεν μας σεβάστηκαν για άλλη μια φορά!

ΠΗΓΗ:https://www.facebook.com/m.nikolaou77