Ο Πρόεδρος στη Ζυγαριά

Print Friendly, PDF & Email

28 Φεβρουάριος 2017
ΤΗΣ ΜΙΚΑΕΛΛΑΣ ΛΟΪΖΟΥ

Πώς αξιολογούν οι Κύπριοι τα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη
Μεγάλη δημοσκόπηση της «Σημερινής» καταγράφει την άποψη των πολιτών για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Υπουργούς και το κυβερνητικό έργο. Ποιες θεωρούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ποιες τις μεγαλύτερες αποτυχίες της τετραετίας

Τις απόψεις των πολιτών για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Υπουργούς και το κυβερνητικό έργο, τέσσερα χρόνια μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Νίκο Αναστασιάδη και έναν χρόνο πριν από τις επόμενες Προεδρικές Εκλογές, καταγράφει μεγάλη δημοσκόπηση της «Σημερινής», την οποία πραγματοποίησε το IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Αξιολογώντας την τετραετή διακυβέρνηση, οι Κύπριοι είναι μοιρασμένοι ως προς τον συνολικό βαθμό ικανοποίησης, ωστόσο εμφανίζονται αρκετά αρνητικοί στα επιμέρους ζητήματα. Συνολικά το 53% των πολιτών κρίνουν τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη ως επιτυχημένη και το 47% ως αποτυχημένη.

Το 52% των πολιτών δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον ίδιο τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, όμως το 56% διαφωνούν με τους χειρισμούς του στο Κυπριακό, που θεωρείται από πολλούς μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της διακυβέρνησής του. Μόνο το 32% εκτιμούν πως υπήρξε μεγάλη ή αρκετή πρόοδος στις συνομιλίες, ενώ οι μισοί πολίτες αναμένουν ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα φέρει ένα σχέδιο χειρότερο από το Ανάν. Την ίδια στιγμή, τρεις στους πέντε πιστεύουν πως δεν έχει τηρήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.

Ως μεγαλύτερη επιτυχία της Κυβέρνησης Αναστασιάδη πιστώνεται η έξοδος από το Μνημόνιο, ενώ ταυτόχρονα, ως μεγαλύτερη αποτυχία των τελευταίων τεσσάρων ετών κρίνεται το κούρεμα καταθέσεων. Ο μικρότερος βαθμός ικανοποίησης εντοπίζεται στην εσωτερική διακυβέρνηση, καθώς το 66% αισθάνονται λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι, ακολουθούμενος από το Κυπριακό, όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 65%.

Περισσότερο ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι Κύπριοι για την οικονομία, καθώς το 41% δηλώνουν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι. Ιδιαίτερη δυσαρέσκεια καταγράφεται στην Υγεία, έναν τομέα στον οποίο μόνο το 2% θεωρούν πολύ καλή την απόδοση της Κυβέρνησης, ενώ μόλις το ένα τέταρτο των πολιτών αισθάνονται ότι η Κυβέρνηση τα πήγε πολύ ή αρκετά καλά στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Σε ό,τι αφορά τους Υπουργούς, τις περισσότερες θετικές γνώμες συγκεντρώνει ο Χριστόφορος Φωκαΐδης και τις περισσότερες αρνητικές ο Ιωνάς Νικολάου, ενώ, όπως προκύπτει από τα ευρήματα, το πιο δημοφιλές στέλεχος της Κυβέρνησης είναι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ταυτότητα έρευνας
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ανάθεση: Εφημερίδα «Σημερινή», Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22 Φεβρουαρίου 2017, Κάλυψη: Παγκύπρια- Αστικές & Αγροτικές περιοχές, Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18+, Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα, Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία, Συλλογή στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Μισοί μισοί
Υψηλότερος είναι ο βαθμός ικανοποίησης για τον ίδιο τον Νίκο Αναστασιάδη απ’ ό,τι για την Κυβέρνησή του. Ικανοποιημένοι (19%) ή μάλλον ικανοποιημένοι (28%) από το έργο της Κυβέρνησης δηλώνουν το 47% και δυσαρεστημένοι (27%) ή μάλλον δυσαρεστημένοι (26%) αναφέρουν πως είναι το 53%. Σε ό,τι αφορά το έργο του Προέδρου, συνολικά ποσοστό 52% είναι ικανοποιημένοι ή μάλλον ικανοποιημένοι και ποσοστό 48% είναι δυσαρεστημένοι ή μάλλον δυσαρεστημένοι.

Χαμηλά σε όλα
Χαμηλός είναι ο βαθμός ικανοποίησης και στους τρεις βασικούς τομείς που τέθηκαν ενώπιον των πολιτών. Στην οικονομία, το 59% των Κυπρίων αισθάνονται λίγη (37%) ή καθόλου (22%) ικανοποίηση και στο Κυπριακό μόλις το 10% αναφέρουν ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι και το 25% αρκετά. Αντιθέτως το 30% είναι λίγο ικανοποιημένοι και το 35% καθόλου. Χειρότερη είναι η επίδοση στην εσωτερική διακυβέρνηση, με το 5% να δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι και το 29% αρκετά, αλλά το 42% εμφανίζονται λίγο ικανοποιημένοι και το 24% καθόλου.

Κακή απόδοση
Η συνολική εικόνα σε ό,τι αφορά την απόδοση της Κυβέρνησης στην οικονομία δεν είναι θετική. Σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, ως πολύ καλή κρίνουν την απόδοση της Κυβέρνησης το 8% και ως αρκετά καλή το 27%. Στο θέμα της προσέλκυσης επενδύσεων το 6% πιστεύουν ότι είναι πολύ καλή η απόδοση και το 24% αρκετά καλή. Στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, πολύ καλή βρίσκουν την απόδοση της Κυβέρνησης το 10% και αρκετά καλή το 29%.

Πολύ πιο αυστηρή είναι η αξιολόγηση των πολιτών στο ζήτημα της καταπολέμησης της ανεργίας, όπου συνολικά το 76% πιστεύουν ότι είναι κάπως (41%) ή καθόλου (35%) καλή. Αντίστοιχη άποψη έχουν και στο ζήτημα της εξυγίανσης του Δημοσίου, με το 40% να θεωρούν ότι η απόδοση της Κυβέρνησης είναι κάπως καλή και το 35% καθόλου καλή. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές παροχές, το 46% πιστεύουν ότι είναι κάπως καλή και το 28% καθόλου καλή.

Καλύτερο το ΕΕΕ
Η Κυβέρνηση αξιολογείται καλύτερα στο κομμάτι της εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, σε σχέση με άλλους τομείς της εσωτερικής διακυβέρνησης, καθώς το 7% θεωρούν πολύ καλή την απόδοσή της σε αυτό το θέμα και 32% αρκετά καλή. Στην αντίπερα όχθη, η χειρότερη απόδοση είναι αυτή της υγείας, καθώς σχεδόν οι μισοί πολίτες πιστεύουν ότι δεν είναι καθόλου καλή, ενώ πολύ (2%) ή αρκετά (12%) καλή τη βρίσκουν μόνο το 14%.

Συνολικά το 34% των πολιτών κρίνουν ότι η απόδοση της Κυβέρνησης είναι πολύ (7%) ή αρκετά (27%) καλή στην ενεργειακή πολιτική, ενώ το 28% πιστεύουν ότι είναι αρκετά ή πολύ καλή σε επίπεδο μεταναστευτικής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς, θετικό πρόσημο δίνουν συνολικά το 30%, ενώ την απόδοση στην παιδεία αξιολογούν ως πολύ καλή το 2% και ως αρκετά καλή το 22%.

Το «αγκάθι» του Κυπριακού
Τρεις στους δέκα πολίτες θεωρούν ότι, παρά τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις, δεν έχει επιτευχθεί καθόλου πρόοδος στο Κυπριακό, ενώ ακόμη 38% πιστεύουν ότι η πρόοδος ήταν μικρή. Το ένα τέταρτο εντοπίζουν πρόοδο σε αρκετό βαθμό και μόνο το 7% σε μεγάλο βαθμό. Σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς του Νίκου Αναστασιάδη, αφήνουν το 56% των πολιτών λίγο (32%) ή καθόλου (24%) ικανοποιημένους. Αρκετά ικανοποιημένοι δηλώνουν το ένα τρίτο και πολύ το 12%.

Δεν θα τα καταφέρει
Οι μισοί πολίτες εμφανίζονται σήμερα υπέρ (45%) μιας λύσης, όπως αυτή συζητείται σήμερα και οι άλλοι μισοί (46%) εναντίον, ενώ 9% δεν τοποθετούνται σε αυτήν την ερώτηση. Αυτό στο οποίο υπάρχει πλειοψηφία είναι στην πεποίθηση πως, παρά τις πολλές περί του αντιθέτου διακηρύξεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα φέρει τελικά ένα σχέδιο καλύτερο από το σχέδιο Ανάν, αφού το 52% των πολιτών πιστεύουν πως το σχέδιο θα είναι χειρότερο. Καλύτερο θεωρούν ότι θα είναι το 39% και το 9% δεν τοποθετούνται.

Προσδοκίες στα τρία
Ένας στους τρεις Κυπρίους δηλώνουν ότι δεν ικανοποιήθηκαν καθόλου οι προσδοκίες που είχαν από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Επίσης, ποσοστό 34% αναφέρουν πως ικανοποιήθηκαν σε μικρό βαθμό. Μόνο το 7% αισθάνονται πως ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, ενώ σε αρκετό βαθμό ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες του 26%.

Επιτυχία για την οικονομία, αποτυχία για το Κυπριακό
Η διακυβέρνηση Αναστασιάδη θεωρείται αποτυχημένη από το 53% των πολιτών και επιτυχημένη από το 47%. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, είναι τι προσδιορίζουν ως επιτυχία και αποτυχία οι Κύπριοι. Από αυτούς που θεωρούν επιτυχημένη την τετραετή θητεία του Νίκου Αναστασιάδη στο Προεδρικό, οι μισοί χαρακτηρίζουν ως μεγαλύτερη επιτυχία του τη βελτίωση της οικονομίας.

Η εντατικοποίηση των συνομιλιών για το Κυπριακό θεωρείται ως επιτυχία από το 16% και η πεποίθηση πως πρόκειται για μια δραστήρια κυβέρνηση γενικότερα από το 15%. Το 7% θεωρούν επιτυχία την έξοδο από το μνημόνιο, ενώ άλλα ζητήματα συγκεντρώνουν μικρότερα ποσοστά. Η στάση του Προέδρου για το Κυπριακό κρίνεται ως η μεγαλύτερη αποτυχία του από το 21% όσων κρίνουν αποτυχημένη τη διακυβέρνησή του. Ακολουθεί η οικονομική πολιτική με 19% και η αθέτηση των προεκλογικών δεσμεύσεων με 18%. Το 12% χαρακτηρίζουν το κούρεμα καταθέσεων ως μεγαλύτερη αποτυχία και το 8% την αύξηση της ανεργίας. Άλλοι παράγοντες συγκεντρώνουν μικρότερα ποσοστά.

Κούρεμα vs έξοδος
Στο σύνολο, ανεξαρτήτως εάν θεωρούν επιτυχημένη ή αποτυχημένη τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη, τα ζητήματα οικονομίας είναι αυτά που κρίνονται από τους πολίτες ως οι μεγαλύτερες επιτυχίες και αποτυχίες, ακολουθούμενα από το Κυπριακό. Το 42% των πολιτών πιστεύουν ότι η μεγαλύτερη επιτυχία της διακυβέρνησης Αναστασιάδη είναι η έξοδος από το Μνημόνιο, ενώ ταυτόχρονα το 49% κρίνουν ως τη μεγαλύτερη αποτυχία το κούρεμα καταθέσεων.

Την ίδια στιγμή, 23% θεωρούν μεγάλη επιτυχία τις συνομιλίες για το Κυπριακό, κάτι που θεωρείται αποτυχία από το 17%. Το 12% πιστεύουν, πάντως, ότι η Κυβέρνηση δεν είχε καμία επιτυχία, σε αντίθεση με το 4% που αναφέρουν πως δεν είχε καμία αποτυχία. Στις αποτυχίες μεγαλύτερα ποσοστά λαμβάνουν επίσης η ανεργία με 10% και η μη υλοποίηση του ΓεΣΥ με 9%.

Δεν τήρησε τις δεσμεύσεις
Τρεις στους πέντε πολίτες πιστεύουν, τέσσερα χρόνια μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Νίκο Αναστασιάδη, πως δεν έχει τηρήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, σε αντίθεση με το 34%, που θεωρούν ότι τις έχει τηρήσει. Πρόκειται για ένα ζήτημα που «στοιχειώνει» τον κ. Αναστασιάδη από τις πρώτες ημέρες του στο Προεδρικό και δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να αντιστρέψει τις απόψεις.

Στην κορυφή ο Φωκαΐδης, στον πάτο ο Ιωνάς
Ο Υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαΐδης συγκεντρώνει τις περισσότερες θετικές απόψεις από τους πολίτες, με ποσοστό 71%. Ακολουθεί ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης με 69% και ο Υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης με 64%. Ο Υπουργός με το πιο «καυτό» χαρτοφυλάκιο της τετραετίας, ο Χάρης Γεωργιάδης, έρχεται τέταρτος, συγκεντρώνοντας 63% θετικές γνώμες. Ακολουθεί ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής με 62%, ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης με 61% και η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου με 59%.

Πιο χαμηλά ποσοστά θετικών γνωμών έχουν ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης με 56% και ο Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης με 53%. Ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος πιάνει τη βάση με 50%, ενώ… απροβίβαστος μένει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου με 45% θετικές γνώμες. Στην κλίμακα αξιολόγησης του έργου τους από το 1 με άριστα το 10, την πρωτιά μοιράζονται οι Χριστόφορος Φωκαΐδης και Γιώργος Λακκοτρύπης με 6,4, ενώ τις τελευταίες θέσεις καταλαμβάνουν οι Μάριος Δημητριάδης και Σωκράτης Χάσικος με 5,1 και ο Ιωνάς Νικολάου με 4,8.

Χριστοδουλίδης, ο δημοφιλής
Το πρόσωπο της Κυβέρνησης με τη μεγαλύτερη δημοφιλία είναι αναμφισβήτητα η… φωνή της. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης συγκεντρώνει 79% θετικές γνώμες και 19% αρνητικές. Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος συγκεντρώνει 54% θετικές γνώμες και 43% αρνητικές. Στη βαθμολόγηση του έργου τους, ο κ. Χριστοδουλίδης συγκεντρώνει βαθμολογία 7 στα 10, ενώ ο κ. Παπαδόπουλος 5,3.

Έκλεισε ραντεβού
Ασχέτως πώς αξιολογούν τη διακυβέρνησή του, τέσσερεις στους πέντε πολίτες εμφανίζονται πεπεισμένοι πως ο Νίκος Αναστασιάδης θα είναι ξανά υποψήφιος Πρόεδρος σε ένα χρόνο. Μόνο 16% έχουν διαφορετική γνώμη, ενώ 4% δεν τοποθετούνται.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Τέσσερα χρόνια μετά τις Προεδρικές Εκλογές, είστε ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι από το μέχρι στιγμής έργο…
Ικανοποιημένοι
Μάλλον ικανοποιημένοι
Μάλλον δυσαρεστημένοι
Δυσαρεστημένοι

Της Κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη 19% 28% 26% 27%
Του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη 23% 29% 23% 25%

Πόσο ικανοποιημένοι είστε γενικά από την απόδοση της Κυβέρνησης όσον αφορά:
Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου

Την οικονομία 12% 29% 37% 22%
Την εσωτερική διακυβέρνηση 5% 29% 42% 24%
Το Κυπριακό 10% 25% 30% 35%

Αξιολογήστε την απόδοση της Κυβέρνησης σε μια σειρά από τομείς της οικονομίας:
Πολύ καλή
Αρκετά καλή
Κάπως καλή
Καθόλου καλή

Οικονομική ανάπτυξη 8% 27% 45% 20%
Προσέλκυση επενδύσεων 6% 24% 47% 23%
Καταπολέμηση ανεργίας 4% 20% 41% 35%
Εξυγίανση Δημόσιου τομέα 3% 22% 40% 35%
Κοινωνικές παροχές 5% 21% 46% 28%
Αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 10% 29% 38% 23%

Αξιολογήστε την απόδοση της Κυβέρνησης σε μια σειρά από τομείς της εσωτερικής διακυβέρνησης:
Πολύ καλή
Αρκετά καλή
Κάπως καλή
Καθόλου καλή
ΔΓ/ΔΑ

Υγεία 2% 12% 38% 48%
Παιδεία 2% 22% 40% 32% 4%
Μεταναστευτική πολιτική 3% 25% 39% 27% 6%
Ενεργειακή πολιτική 7% 27% 36% 27% 3%
Αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς 5% 25% 38% 32%
Εφαρμογή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 7% 32% 42% 17% 2%

Κατά την άποψή σας, σε ποιο βαθμό έχει επιτευχθεί πρόοδος στο Κυπριακό;
Σε μεγάλο βαθμό 7%
Σε αρκετό βαθμό 25%
Σε μικρό βαθμό 38%
Καθόλου 30%

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τους χειρισμούς του Προέδρου Αναστασιάδη στο Κυπριακό;
Πολύ 12%
Αρκετά 32%
Λίγο 32%
Καθόλου 24%

Είστε υπέρ ή εναντίον μιας λύσης, όπως αυτή συζητείται σήμερα;
Υπέρ 45%
Εναντίον 46%
ΔΓ/ΔΑ 9%

Με τα όσα γνωρίζετε για τις διαπραγματεύσεις, πιστεύετε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα φέρει τελικά ένα σχέδιο καλύτερο ή χειρότερο από το σχέδιο Ανάν;
Καλύτερο 39%
Χειρότερο 52%
ΔΓ/ΔΑ 9%

Γενικά, έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες που είχατε από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη;
Ναι, σε μεγάλο βαθμό 7%
Ναι, σε αρκετό βαθμό 26%
Ναι, σε μικρό βαθμό 34%
Όχι, καθόλου 33%

Γενικά θεωρείτε επιτυχημένη τη διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη ή όχι;
Ναι 47%
Όχι 53%

Για ποιους λόγους θεωρείτε επιτυχημένη τη διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη; (Βάση: Όσοι θεωρούν επιτυχημένη τη διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη)
Βελτίωση της οικονομίας 49%
Εντατικοποίηση συνομιλιών για το Κυπριακό 16%
Δραστήρια Κυβέρνηση γενικά 15%
Έξοδος από το μνημόνιο 7%
Σωστή ενεργειακή πολιτική 3%
Εξυγίανση δημόσιου τομέα 3%
Θεσμοθέτηση του ΕΕΕ 2%
Καταπολέμηση διαφθοράς 2%
Εσωτερική πολιτική 2%
Μείωση στρατιωτικής θητείας 1%

Για ποιους λόγους δεν θεωρείτε επιτυχημένη τη διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη; (Βάση όσοι δεν θεωρούν επιτυχημένη τη διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη)
Στάση στις συνομιλίες για το Κυπριακό 21%
Οικονομική πολιτική 19%
Αθέτηση προεκλογικών δεσμεύσεων 18%
Κούρεμα καταθέσεων 12%
Αύξηση ανεργίας 8%
Φαινόμενα διαφθοράς 6%
Κανένα ιδιαίτερο 6%
Εσωτερική διακυβέρνηση 4%
Δημόσια υγεία 3%
Μεταναστευτική πολιτική 1%
Ιδιωτικοποιήσεις 1%
Παιδεία 1%

Ποια πιστεύετε ότι ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της διακυβέρνησης Αναστασιάδη;
Έξοδος από το Μνημόνιο 42%
Συνομιλίες για το Κυπριακό 23%
Καμία επιτυχία 12%
Εξελίξεις στα ενεργειακά 6%
Θεσμοθέτηση του ΕΕΕ 5%
Εξυγίανση της οικονομίας 4%
Διαφάνεια στον δημόσιο τομέα 2%
Καταπολέμηση διαφθοράς 2%
Μείωση ανεργίας 2%
Μείωση στρατιωτικής θητείας 1%
Έφερε την Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 1%

Ποια πιστεύετε ότι ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία της διακυβέρνησης Αναστασιάδη;
Κούρεμα καταθέσεων 49%
Συνομιλίες για το Κυπριακό 17%
Ανεργία 10%
Μη υλοποίηση ΓεΣΥ 9%
Φαινόμενα διαφθοράς 4%
Καμία αποτυχία 4%
Άλλο 2%
Περικοπή μισθών και συντάξεων 1%
Επιλογή συνεργατών 1%
Δημόσια υγεία 1%
Ιδιωτικοποιήσεις 1%
Μεταναστευτικό 1%

Τέσσερα χρόνια μετά, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει τηρήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις ή όχι;
Ναι 34%
Όχι 64%
ΔΓ/ΔΑ 2%

Έχετε θετική ή αρνητική γνώμη για τους σημερινούς Υπουργούς της Κυβέρνησης;
Θετική
Αρνητική
ΔΓ/ΔΑ

Χριστόφορος Φωκαΐδης 71% 23% 6%
Γιώργος Λακκοτρύπης 69% 27% 4%
Νίκος Κουγιάλης 64% 29% 7%
Χάρης Γεωργιάδης 63% 36% 1%
Κώστας Καδής 62% 35% 3%
Ιωάννης Κασουλίδης 61% 36% 3%
Ζέτα Αιμιλιανίδου 59% 38% 3%
Γιώργος Παμπορίδης 56% 40% 4%
Μάριος Δημητριάδης 53% 42% 5%
Σωκράτης Χάσικος 50% 48% 2%
Ιωνάς Νικολάου 45% 52% 3%

Βαθμολογήστε τους σημερινούς Υπουργούς της Κυβέρνησης για το μέχρι στιγμής έργο τους:
Χρήση δεκαβάθμιας κλίμακας: 10 = Άριστα

Χριστόφορος Φωκαΐδης 6,4
Γιώργος Λακκοτρύπης 6,4
Χάρης Γεωργιάδης 6,1
Νίκος Κουγιάλης 5,9
Ιωάννης Κασουλίδης 5,9
Ζέτα Αιμιλιανίδου 5,7
Κώστας Καδής 5,6
Γιώργος Παμπορίδης 5,3
Σωκράτης Χάσικος 5,1
Μάριος Δημητριάδης 5,1
Ιωνάς Νικολάου 4,8

Έχετε θετική ή αρνητική γνώμη για τον…
Θετική
Αρνητική
ΔΓ/ΔΑ

Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Νίκο Χριστοδουλίδη 79% 19% 2%
Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Βίκτωρα Παπαδόπουλο 54% 43% 3%

Βαθμολογήστε τους σημερινούς Εκπροσώπους της Κυβέρνησης για το μέχρι στιγμής έργο τους:
Χρήση δεκαβάθμιας κλίμακας: 10 = Άριστα

Νίκος Χριστοδουλίδης 7
Βίκτωρας Παπαδόπουλος 5,3

Εκτιμάτε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης θα είναι ξανά υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας;
Ναι 80%
Όχι 16%
ΔΓ/ΔΑ 4%

ΠΗΓΗ:http://www.sigmalive.com/simerini/politics/408580/o-proedros-sti-zygaria