Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Νίκου Χριστοδουλίδη σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Print Friendly, PDF & Email

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

01/04/2017 14:04

Σε απάντηση δημόσιων ισχυρισμών από τουρκοκυπριακής πλευράς σε σχέση με συγκεκριμένα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και προς αποκατάσταση της πραγματικής κατάστασης, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση, από το 2015, που αφορά την εφαρμογή της λύσης DualInternational Mobile Subscriber Identity (Dual IMSI). Η εν λόγω πρακτική σημαίνει ότι όλες οι εταιρείες εκατέρωθεν του νησιού, χωρίς να απαιτούνται μεταξύ τους απευθείας συμφωνίες περιαγωγής, θα μπορούν να παρέχουν τη δυνατότητα στους συνδρομητές τους να προμηθευτούν κάρτα SIM που θα τους παρέχει κάλυψη σε ολόκληρο το νησί. Η συγκεκριμένη πρακτική που, ας σημειωθεί, είναι διεθνώς διαδεδομένη εφαρμόζεται ήδη από τουλάχιστον μια εταιρεία στις ελεύθερες περιοχές.

Δυστυχώς, ενδεχομένως για εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων, η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν συμφωνεί με την εν λόγω πρόταση, υποστηρίζοντας την απευθείας συνομολόγηση συμφωνιών περιαγωγής μεταξύ των εταιρειών στις ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές.

Η τουρκοκυπριακή πρόταση είναι πολιτικά επισφαλής και νομικά προβληματική εφόσον σχετίζεται με πρόνοιες εναρμονιστικής νομοθεσίας που ορίζει ότι η διευκόλυνση της λειτουργίας και η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία με μη αδειοδοτημένο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών συνιστά ποινικό αδίκημα.

Σημειώνεται την ίδια στιγμή ότι, αρχική πρότασή μας για σύναψη συμφωνίας μεταξύ εταιρειών στις ελεύθερες περιοχές με τις μητρικές τουρκικές εταιρείες απορρίφθηκε ασυζητητί από την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Σε σχέση με τον συγχρονισμό του ηλεκτρικού συστήματος στις ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές, ανταποκρινόμενοι σε αίτημα της τουρκοκυπριακής πλευράς για παραχώρηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω έκτακτης βλάβης παραγωγής στις κατεχόμενες περιοχές, συνεχίζεται αδιάκοπα η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα κατεχόμενα από τον Αύγουστο 2016.

Επομένως, το ηλεκτρικό δίκτυο λειτουργεί ήδη συγχρονισμένα, σε προσωρινή βάση, προς εξυπηρέτηση αναγκών της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Η δε μελέτη συγχρονισμού του ηλεκτρικού συστήματος που τροχοδρομείται έχει σκοπό να εξετάσει από τεχνικής σκοπιάς την αποτελεσματική λειτουργία συγχρονισμού σε μόνιμη βάση. Η εκπόνηση αυτής της μελέτης είναι μια επιβεβλημένη διεθνής πρακτική και είναι απαραίτητη από τεχνικής πλευράς.

Σε σχέση με την αντιμετώπιση κρίσεων και πυρκαγιών, το θέμα αυτό τυγχάνει χειρισμού στο πλαίσιο της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση Κρίσεων, τα μέλη της οποίας συζητούν τις λεπτομέρειες ενός οριζόντιου μηχανισμού συνεργασίας σε περιπτώσεις κρίσεων. 

Σε σχέση με τις Δικοινοτικές δράσεις στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, η ελληνοκυπριακή πλευρά εργάζεται καλή τη πίστη υποβάλλοντας και προωθώντας εισηγήσεις που συζητούνται στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και οι οποίες στόχο έχουν στο να συμβάλουν στην καλλιέργεια συνθηκών ειρήνης και συμφιλίωσης.

Σε σχέση με την διάνοιξη οδοφραγμάτων, η ελληνοκυπριακή πλευρά εργάζεται εντατικά για τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων που έχουν συμφωνηθεί και εκφράζει την ετοιμότητά της για άνοιγμα του όποιου οδοφράγματος είναι τεχνικά έτοιμο για κάτι τέτοιο.

Σχετικά με το οδόφραγμα Δερύνειας, οι εργασίες στις ελεύθερες περιοχές βαίνουν προς ολοκλήρωση και θα είμαστε σύντομα έτοιμοι, εφόσον είναι έτοιμο το κομμάτι του δρόμου στις κατεχόμενες περιοχές και εντός της νεκρής ζώνης, να ανακοινώσουμε τη διάνοιξη του συγκεκριμένου οδοφράγματος.

Όσον αφορά το οδόφραγμα Λεύκας–Απλικίου, οι εργασίες αναμένεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο λόγω της έκτασης των έργων που απαιτούνται, της μορφολογίας του εδάφους και των εθνικών και ευρωπαϊκών διαδικασιών που η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να ακολουθήσει.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα όποια ΜΟΕ θα πρέπει να λειτουργούν ενισχυτικά προς τη διαπραγματευτική διαδικασία και να εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο στόχο που είναι η επίλυση του Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου.

ΠΗΓΗ:http://www.pio.gov.cy/MOI/pio/pio2013.nsf/All/40A5CD1C8324DDF4C22580F5003CD2BF?OpenDocument&L=G