Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: Gaza Strip

Deterrence Is Not Everything

December 13, 2018 By Col (Res.) Dr. Raphael G. Bouchnik-Chen* BESA Center Perspectives Paper No. 1,035, December 13, 2018 EXECUTIVE SUMMARY: Israel’s decisions a) to contain Hamas’s continuous provocations rather than use them as a casus belli and b) to…
Περισσότερα