Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: Gershon Hacohen

A Peace Treaty Is Not a License to Extort

May 31, 2020 By Maj. Gen. (res.) Gershon Hacohen BESA Center Perspectives Paper No. 1,590, May 31, 2020 EXECUTIVE SUMMARY: For years, Egypt and Jordan have exploited their peace treaties with Israel as a tool of extortion to prevent Israel…
Περισσότερα