Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: U.S.-Turkey

Turkey Is No Ally of the United States

October 23, 2019  by Michael Rubin* Turkey says it is acting to defend itself from terror. But what Turkish officials tell their American counterparts is one thing; what they tell regional extremists is another. On October 22, U.S. Special Envoy…
Περισσότερα