Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: Το αντίδοτο στις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες

Το Αντίδοτο στις Οικονομικές και Κοινωνικές Ανισότητες   

03.09.2017 Η πρόοδος δεν μετριέται μόνο με τη αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) αλλά κυρίως με τη διάχυση των οφελών της ανάπτυξης σε όλους τους πολίτες και τη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Ο σχεδιασμός της οικονομίας πρέπει…
Περισσότερα