Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: Nuclear Weapons

Next for Turkey? Nuclear Weapons!

by Burak Bekdil September 18, 2019 at 5:00 am President Recep Tayyip Erdoğan now wants to make Turkey a rogue state with nuclear weapons. For several decades, Turkey, being a staunch NATO ally, was viewed as the trusted custodian of…
Περισσότερα