Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: Yaakov Amidror

How to Reduce Terrorism

How to Reduce Terrorism By Maj. Gen. (res.) Yaakov Amidror* September 20, 2017   BESA Center Perspectives Paper No. 593, September 20, 2017 EXECUTIVE SUMMARY:  Over a matter of days recently, ISIS adherents committed major attacks in Barcelona as well…
Περισσότερα