Επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας στο Στρατηγείο του ΓΕΕΦ

Print Friendly, PDF & Email

04.09.2017

         Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Άμυνας πραγματοποίησε επίσκεψη στο Στρατηγείο του ΓΕΕΦ την 04 Σεπτεμβρίου 2017.

         Κατά την παραμονή του στο ΓΕΕΦ ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς προέβηκε σε μια συνοπτική παρουσίαση επί της αποστολής, της προόδου της μετεξέλιξης, των προκλήσεων και επιδιώξεων καθώς και των προτεραιοτήτων της Εθνικής Φρουράς.

         Ως στόχοι της μετεξέλιξης της Εθνικής Φρουράς έχουν τεθεί η:

  –    Υλοποίηση της Αμυντικής Στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας

  –    Δημιουργία ταχυκίνητης και ευέλικτης δύναμης προσαρμοσμένης στην απειλή και στις προκλήσεις

  –    Ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας και γενικότερα των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Μονάδων της Εθνικής Φρουράς.

  –    Σταδιακή μετάλλαξη της Εθνικής Φρουράς σε μία ημί-επαγγελματική δύναμη

  –    Μείωση του λειτουργικού κόστους και η καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων

  –    Βελτίωση του επιπέδου επάνδρωσης των Μονάδων.

 Όσον αφορά τις προτεραιότητες της Εθνικής Φρουράς ο Αρχηγός καθόρισε αυτές στα ακόλουθα:

  –    Επίτευξη μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας

  –    Αξιοποίηση του καθοριστικού ρόλου των Διοικητών όλων των επιπέδων

  –    Ενίσχυση των δεσμών αλληλεγγύης ως στρατιωτική οικογένεια

  –    Δημιουργία ασφαλών και σύγχρονων χώρων διαβίωσης

  –    Υλοποίηση των στόχων της αναδιοργάνωσης

  –    Εμπέδωση της αξιοκρατίας στο προσωπικό και της εμπιστοσύνης προς τη φυσική του ηγεσία.

    Κλείνοντας ευχαρίστησε την Α.Ε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επίσκεψή του στο Επιτελείο, τονίζοντας ότι το προσωπικό την εκλαμβάνει και ως έκφραση αναγνώρισης του έργου και εμπιστοσύνης προς το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς και τον διαβεβαίωσε ότι, η Εθνική Φρουρά κάνει αυτό που πρέπει για την υλοποίηση της αποστολής της και την υποστήριξη των στρατηγικών στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΗΓΗ:http://www.army.gov.cy/el/events/details/event-409