Γιατί ΟΧΙ στη ΔΔΟ

Print Friendly, PDF & Email

18/5/2021

Του Φοίβου Κλόκκαρη*

Στις συζητήσεις των υποψηφίων βουλευτών στα τηλεοπτικά μέσα για τις επικείμενες εκλογές, θα έπρεπε να κυριαρχεί το θέμα της μορφής λύσης του κυπριακού και αυτό δεν έχει συμβεί .Τα κόμματά μας διαχωρίζονται σε αυτά που υποστηρίζουν την λύση ΔΔΟκαι σε εκείνα που αντιτίθενται σε αυτή.Το θέμα της λύσης αφορά την επιβίωση μας και ο πολίτης πρέπει να έχει πλήρη ενημέρωση σε όλες τις πτυχές της.

Κατά την άποψη μου τα βασικά επιχειρήματα απόρριψης της λύσης ΔΔΟ είναι:

  1. Επιβλήθηκε από την Τουρκία και Βρετανίαπρος εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων για έλεγχο της νήσου και διαιώνιση της παραμονής των Βρετανικών Βάσεων.Με εισήγηση της Βρετανίας πριλήφθηκε και στα ψηφίσματα του ΣΑ/ΗΕ (ψήφισμα 649/1990).
  1. Είναι ουσιαστικά το σχέδιο Ανάν, που απέρριψε η συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού Ελληνισμού στο δημοψήφισμα του 2004 και δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία να παραμένει ως επιλογή της ΚΔγια λύση.
  1. Είναι συγκεκαλυμμένη μορφή συνομοσπονδίαςπαρόμοια με τη λύση δύο κρατών, την οποία υποστηρίζει σήμερα η Τουρκία αφού αφαίρεσε το κάλυμμα τηςΔΔΟ.ΗΤουρκία δεν υποστηρίζει λύση δύο ανεξαρτήτων κρατών γιατί θέλει να ελέγχει όλη τη Κύπρο μέσω της συνομοσπονδίας και του ΤΚκρατιδίου.
  2. Όχι μόνο δεν «επανενώνει»την πατρίδα μας, όπως έχουν την ψευδαίσθηση οι υποστηρικτές της, αλλά διχοτομεί το έδαφος, τον λαό και την εξουσία, παραβιάζει την ενότητα του κράτους και μετατρέπει την Κύπρο σε Τουρκοβρετανικό προτεκτοράτο.
  3. Νομιμοποιεί τη διχοτόμηση, καταλύει την ΚΔκαι την αντικαθιστά με ένα κράτος που θα τελεί υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Δεν θα είναι ένα κανονικό κράτος, αφού θα παραβιάζονται βασικές αρχές λειτουργίας μιάς σύγχρονης δημοκρατίας.Συγκεκριμένα θα παραβιάζονται οι αρχές:
  • Των ανθρωπίνων δικαιωμάτωνκαι ελευθεριών, με την βίαιη επιβολή εδαφικών ζωνών εγγυημένων πλειοψηφιών κατοίκων και περιουσιών, που νομιμοποιούν την διχοτόμηση την οποία επέβαλε η Τουρκία με την εισβολή και καταστρατηγούν την αρχή ένας άνθρωπος μία ψήφος.
  • Της στρατιωτικής ασφάλειας, που αφορά την δυνατότητα αυτοάμυνας, αφού συμφωνήθηκε αφοπλισμός του Κυπριακού κράτους, το οποίο θα στερηθεί το δικαίωμα να έχει ένοπλες δυνάμεις .
  • Της πολιτικής ασφάλειας, αφού παραβιάζεται η δημοκρατική αρχήτηςπλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, με συνέπεια την αδικία και την αδυναμία λήψης αποφάσεων.

Την αδικίαλόγω εξίσωσης της πλειοψηφίας με την μειοψηφία είτε με την αριθμητική ισότητα στην δικαστική εξουσία και την γερουσία είτε με συγκεκαλυμμένα βέτο στους ΤΚστην εκτελεστική εξουσία και κάτω βουλή.

Την αδυναμία λήψης αποφάσεωνστο επίπεδο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, λόγω της σύγκλισης για συναπόφασητωνΕΚ καιΤΚ για όλα τα ζωτικά θέματα.Αυτό θα έχει ως συνέπεια την δυσλειτουργικότητα, που θα οδηγεί σε αδιέξοδα και παράλυση του κράτους ή για να μην συμβεί αυτό σε υποχωρήσεις τωνΕΚ προς τις Τουρκικές θέσεις.

Όταν παραβιάζεταιη αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, όχι κράτος αλλά ούτε οργανισμός ή επιτροπή, δεν μπορεί να λειτουργήσει.Μηχανισμός επίλυσης αδιεξόδων με βάση ξένους δικαστές ή κλήρωση, είναι επιλογή αντιδημοκρατική η οποία προσβάλλει το κύρος του κράτους.

Οι ΤΚεξαρτημένοι από την Τουρκία, λόγω πλειοψηφίας εποίκων, διμερών συμφωνιών εξάρτησης και των στρατευμάτων, θα υποστηρίζουν τα συμφέροντα της Τουρκίας σε βάρος εκείνων της Κύπρου με κατάληξη η Τουρκία να αποκτήσει τον πολιτικό έλεγχο του κυπριακού κράτους.

Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, η ΚΔ να λάβει πάλιν μέρος σε πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό με τηνΚΔ απούσα, και με δύο λύσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τουρκικών όρων, συνομοσπονδιακής μορφήςΤη ΔΔΟ υποστηριζόμενη από την ΚΔ (συγκεκαλυμένη συνομοσπονδία)και τη λύση δύο κρατών υποστηριζόμενη από την Τουρκία(συνομοσπονδία δύο κρατών).

Και οι δύο λύσεις ή συγκερασμός τους, όπως ενδέχεται να επιχειρηθεί (Βρετανική φόρμουλα) οδηγούν σε ολέθρια πορεία. Καταλύουν την ΚΔ, το τελευταίο οχυρό που απέμεινε στον Ελληνισμό της Κύπρου, η πτώση του οποίου θα επιφέρει τον αφανισμό του.Θα τεθεί ολόκληρη η Κύπρος υπό τον στρατηγικό έλεγχο της Τουρκίας, η οποία θα ολοκληρώσει το σχέδιο της για επανάκτηση της Κύπρου, που συνέταξε τη δεκαετία του 1950.Η μόνη ελπίδα που μας απομένει για ανακοπή της ολέθριας πορείας είναι η αφύπνιση του λαού, ο οποίος να επιβάλει την απόρριψη της ΔΔΟ ή άλλης παρόμοιας  λύσης που απεργάζονται πέραν του μισού αιώνα η Βρετανία και Τουρκία για κατάλυση της ΚΔ.Η αφύπνιση προυποθέτει υπεύθυνη  ενημέρωση σε βάθος του λαού για όλες τις πτυχές της ΔΔΟ και τις συγκλίσεις.Για παράδειγμα ο πολίτης δεν είναι ενήμερος για τις διμερείς συμφωνίες Τουρκίας-<<ΤΔΒΚ>>που θα ενσωματωθούν στη λύσηΔΔΟ ,όπως συνέβει στο σχέδιο Ανάν και παρέχουν τη δυνατότητα στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στη Κύπρο χωρίς έγκριση του Κυπριακού κράτους.

 

*αντιστράτηγος ε.α.