Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: Αλληλοσυγκρουόμενες Στρατηγικές Επιλογές της Κύπρου

Αλληλοσυγκρουόμενες Στρατηγικές Επιλογές της Κύπρου

28/9/2018 του Φοίβου Κλόκκαρη* Τα τελευταία χρόνια, η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) αναπτύσσει παράλληλα δύο αλληλοσυγκρουόμενες στρατηγικές επιλογές: (1) την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με τις γειτονικές της χώρες και άλλους δρώντες στην Ανατολική Μεσόγειο(ΑΜ), που ενισχύει την κρατική της  υπόσταση και (2)…
Περισσότερα