Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: Η σημασία αμυντικής θωράκισης για την Κύπρο

Η σημασία αμυντικής θωράκισης για την Κύπρο

6/7/2020 Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΝΤΟΥ* Πολλές φορές οι άνθρωποι, ως πολιτικά όντα που αναζητούν διαρκώς εξηγήσεις και ερμηνείες της κοινωνικής πραγματικότητας, επιχειρούν με απλουστευτικές υποβαθμίσεις να εξηγήσουν μία σύνθετη κατάσταση. Από αυτή την αδυναμία πάσχει και η πρόσφατη αναφορά του Προέδρου…
Περισσότερα