Εθνοτικό Διαχωρισμό, χωρίς να δώσουν… μία

Print Friendly, PDF & Email

του Χρίστου Χαραλάμπους

06 Νοε 2016

ΟΙ ΑΔΙΕΞΟΔΕΣ-ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ Τ/Κ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΕΝΟΨΕΙ… ΕΔΑΦΙΚΟΥ

Σε καθαρότητα πληθυσμού και πλειοψηφία περιουσιών, έστω και αν αυτά δεν θα είναι νομικά εγγυημένα, θέλουν να οδηγήσουν τις περιουσιακές ρυθμίσεις οι Τούρκοι. Επιχείρηση μεταφοράς του βάρους των αποζημιώσεων στο θύμα, δηλαδή την ε/κ πλευρά.

Πληρωμή των αποζημιώσεων από το συνιστών κρατίδιο του οποίου την εσωτερική ιθαγένεια κατέχει ο «απαιτητής», ζητεί με θρασύτητα η τ/κ πλευρά.

Ως ουδέτερος τρίτος και με την παράλογη λογική ότι η ισχύουσα παράνομη κατάσταση πραγμάτων (status quo) οδηγεί σε έννομα αποτελέσματα, αντιμετωπίζει η τ/κ πλευρά το περιουσιακό.

Οι θέσεις της στην τράπεζα των συνομιλιών -που αναντίλεκτα θα συζητηθούν σε συνάρτηση με το εδαφικό- ουδεμία αποδεκτή λύση προσφέρουν, παρά διαιωνίζουν την επί του εδάφους διχοτομική λογική. Με σαφή, όπως φαίνεται, στόχο την -στον μέγιστο δυνατό βαθμό- καθαρότητα πληθυσμών εκάστης συνιστώσας πολιτείας, που θα προέλθει από τα αυστηρά κριτήρια επανεγκατάστασης, που εκ των πραγμάτων θα οδηγούν σε πλειοψηφίες, έστω και αν αυτές δεν είναι νομολογικά εγγυημένες.

Μέσω της ορολογίας «συναισθηματική σχέση», που πρώτο υιοθέτησε το ΕΔΑΔ και το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί, αλλά και μέσω των κριτηρίων με τα οποία η «ίσης εκπροσώπησης» επιτροπή περιουσιών θα αποφασίζει σε σχέση με την απαίτηση είτε του «εκτοπισθέντα ιδιοκτήτη» ή/και του «σημερινού χρήστη», φθείρουν σε σημείο διαγραφής το κατά τα άλλα αναγνωρισθέν δικαίωμα ατομικής ιδιοκτησίας.

Συνοπτικά (πιο κάτω αναλυτικά) η τ/κ πλευρά:

· Δεν αποδέχεται το πρώτο δικαίωμα του εκτοπισθέντα ιδιοκτήτη για επανεγκατάσταση, σε περίπτωση που η περιουσία του έχει αναπτυχθεί από τον σημερινό χρήστη (χωρίς να υπάρχει συμφωνία επί της ορολογίας τι εστί σημαντική ανάπτυξη – Significant improvement)

· Δεν αποδέχεται το πρώτο δικαίωμα του εκτοπισθέντα ιδιοκτήτη για επανεγκατάσταση, έναντι του χρήστη, αν δεν θα αφορά σε αποδεδειγμένη πρόθεση για μόνιμη κατοικία ή ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας

· Αναγνωρίζει συναισθηματικό δεσμό (χωρίς να έχει καθορισθεί τι αυτό σημαίνει) στον παράνομο χρήστη

· Απαιτεί την καταβολή πιθανής επιδικασθείσας αποζημίωσης για «Απώλεια χρήσης» στον «απαιτητή», από τη συνιστώσα πολιτεία της οποίας κατέχει την εσωτερική ιθαγένεια (μετατροπή θύματος σε θύτη)

· Θέλει οι όποιες αποζημιώσεις να καθορίζονται με βάση την αξία του ακινήτου την ημέρα της μετακίνησης και όχι με τις τρέχουσες αξίες (ευτελισμός αποζημιώσεων)

· Απαιτεί τον αποκλεισμό του δικαιώματος επανεγκατάστασης στις περιπτώσεις που ο νόμιμος ιδιοκτήτης δεν απαιτήσει τούτο εντός ενός έτους.

· Απαιτεί όπως στις περιπτώσεις περιουσιών με πολλαπλούς ιδιοκτήτες που απαιτούν διαφορετικές θεραπείες εξ ορισμού η θεραπεία να αφορά ΜΟΝΟΝ σε αποζημίωση (θέση της ε/κ πλευράς είναι να δοθεί η θεραπεία που απαιτεί ο μεγαλύτερος των ιδιοκτητών)

· Απαιτεί όπως σε περιπτώσεις νόμιμων ιδιοκτητών που δεν είναι φυσικά αλλά νομικά πρόσωπα (εταιρείες) δεν επιτρέπεται το δικαίωμα επανεγκατάστασης)

Η «Σημερινή» αποκαλύπτει σήμερα, μέσα από πληροφορίες που αντλήθηκαν από πολιτικά κόμματα, από τα ίδια τα έγγραφα, τις συγκλίσεις και διαφωνίες επί του περιουσιακού. Θέσεις που αποκαλύπτουν την ξεκάθαρη πρόθεση της τ/κ πλευράς να αφαιρέσει όσο το δυνατόν περισσότερα δικαιώματα από τους εκτοπισθέντες ιδιοκτήτες, κυρίως σε ό,τι αφορά το δικαίωμα επιστροφής. Πολλώ δε μάλλον που επιχειρεί να μειώσει την αξία των αποζημιώσεων σε ευτελή επίπεδα, ενώ επιχειρεί να φορτώσει την υποχρέωση καταβολής των χρημάτων στην ε/κ συνιστώσα.

Άλλ’ αντ’ άλλων στα κριτήρια

Σύμφωνα με ασφαλή πληροφόρηση της «Σ», την οποία διασταύρωσε στον μέγιστο δυνατό βαθμό από πηγές της ομάδας διαπραγμάτευσης, η σειρά προτεραιότητας σε σχέση με τον τρόπο εκδίκασης υποθέσεων από την Επιτροπή Περιουσιών θυμίζει πραγματική Βαβυλωνία. Τα 28 στο σύνολο κριτήρια προτεραιότητας, που είναι ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ, ούτε ως προς την ουσία τους ούτε ως προτεραιότητα (προς άρση παρεξηγήσεων) καταγράφονται ως εξής:

1. Ο νόμιμος ιδιοκτήτης, αν επιθυμεί να επιστρέψει και να χρησιμοποιήσει την περιουσία του ως τόπο διαμονής ή για βιοπορισμό. Αν ο «σημερινός χρήστης» είναι Τ/κ εκτοπισμένος και χρησιμοποιεί την περιουσία ως σπίτι από την περίοδο της εκτόπισής του ή μετά από μικρό διάστημα και δεν θέλει ή δεν μπορεί να επιστρέψει στην περιουσία του, και δεν έχει εναλλακτική περιουσία, τότε θα αποφασίσει η Επιτροπή Περιουσιών – ε/κ θέση. (Απορρίπτεται από την τ/κ πλευρά και αντιπροτείνει να έχει προτεραιότητα ο «σημερινός χρήστης», αν έχει τουλάχιστον χρήση για 10 χρόνια, οπόταν ο νόμιμος ιδιοκτήτης θα δικαιούται εναλλακτική θεραπεία).

2. Ο «σημερινός χρήστης», αν είναι πολίτης της Ενωμένης Κύπρου, χρησιμοποιεί την περιουσία ως τόπο κατοικίας, είναι εκτοπισμένος και θέλει να συνεχίσει να ζει εκεί.

3. Ο «σημερινός χρήστης», αν είναι πολίτης της Ενωμένης Κύπρου, χρησιμοποιεί την περιουσία για βιοποριστικούς λόγους, είναι εκτοπισμένος και θέλει να συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί για βιοποριστικούς λόγους.

4. Ο «σημερινός χρήστης», αν είναι πολίτης της Ενωμένης Κύπρου, χρησιμοποιεί την περιουσία ως σπίτι, είναι εκτοπισμένος και θέλει να συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί ως σπίτι.

5. Ο «νόμιμος ιδιοκτήτης», αν ζούσε στη συγκεκριμένη περιουσία ως παιδί, αλλά δεν ανέπτυξε «συναισθηματικό δεσμό».

6. Ο «σημερινός χρήστης», πολίτης της Ενωμένης Κύπρου, ΟΧΙ εκτοπισμένος, που χρησιμοποιούσε την περιουσία ως κατοικία για μεγάλο χρονικό διάστημα, προέβη σε σοβαρές βελτιώσεις και θέλει να συνεχίσει να ζει εκεί.

7. Ο «σημερινός χρήστης», πολίτης της Ενωμένης Κύπρου, ΟΧΙ εκτοπισμένος, που βελτίωσε σημαντικά την περιουσία, η περιουσία παρουσιάζει ουσιαστικό οικονομικό ενδιαφέρον και επιθυμεί να συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί για βιοποριστικούς λόγους.

8. Ο «νόμιμος ιδιοκτήτης» που έχει ουσιαστικό οικονομικό ενδιαφέρον και που επιθυμεί να επιστρέψει για να χρησιμοποιήσει την περιουσία για βιοποριστικούς λόγους.

9. Ο «σημερινός χρήστης», πολίτης της Ενωμένης Κύπρου, ΟΧΙ εκτοπισμένος, που χρησιμοποιούσε την περιουσία ως κατοικία για μεγάλο χρονικό διάστημα, ΔΕΝ προέβη σε σοβαρές βελτιώσεις και θέλει να συνεχίσει να ζει εκεί.

10. Ο «σημερινός χρήστης», πολίτης της Ενωμένης Κύπρου, ΟΧΙ εκτοπισμένος, ΔΕΝ προέβη σε σοβαρές βελτιώσεις και η περιουσία του παρουσιάζει ουσιαστικό οικονομικό ενδιαφέρον και επιθυμεί να συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί για βιοποριστικούς λόγους.

11. Ο «νόμιμος ιδιοκτήτης» που δεν ζούσε στην περιουσία και που επιθυμεί να επιστρέψει και να τη χρησιμοποιήσει ως κατοικία.

12. Άλλος εκτός από τον «νόμιμο ιδιοκτήτη», η/ο σύζυγός του ή οι κληρονόμοι του, που ζούσαν στην περιουσία (πχ ενοίκιο) και που επιθυμούν να επιστρέψουν και να τη χρησιμοποιήσουν ως κατοικία.

13. Άλλος εκτός από τον «νόμιμο ιδιοκτήτη», η/ο σύζυγός του ή οι κληρονόμοι του, που ΔΕΝ ζούσαν στην περιουσία και που επιθυμούν να επιστρέψουν και να τη χρησιμοποιήσουν ως κατοικία.

14. Άλλος εκτός από τον «νόμιμο ιδιοκτήτη», η/ο σύζυγός του ή οι κληρονόμοι του, που η περιουσία είχε γι’ αυτούς μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον και που επιθυμούν να επιστρέψουν και να τη χρησιμοποιήσουν για βιοποριστικούς λόγους.

15. Ο «σημερινός χρήστης», πολίτης της Ενωμένης Κύπρου, που είναι «εκτοπισμένος», αγόρασε την περιουσία από πρόσωπο που ήταν αρχικός χρήστης, τη χρησιμοποιεί για βιοποριστικούς λόγους και επιθυμεί να συνεχίσει να το πράττει (ε/κ θέση).

16. Ο «νόμιμος ιδιοκτήτης», που δεν ζούσε στην περιουσία και επιθυμεί να επιστρέψει και να τη χρησιμοποιήσει για βιοποριστικούς λόγους.

17. Άλλος εκτός από τον «νόμιμο ιδιοκτήτη», η/ο σύζυγός του ή οι κληρονόμοι του, που δεν ζούσαν στην περιουσία και επιθυμούν να επιστρέψουν και να τη χρησιμοποιήσουν για βιοποριστικούς λόγους.

18. Ο «σημερινός χρήστης», πολίτης της Ενωμένης Κύπρου, που ΔΕΝ είναι «εκτοπισμένος», αγόρασε την περιουσία από πρόσωπο που ήταν αρχικός χρήστης, τη χρησιμοποιεί για βιοποριστικούς λόγους και επιθυμεί να συνεχίσει να το πράττει

19. Ο «σημερινός χρήστης», πολίτης της Ενωμένης Κύπρου, που είναι «εκτοπισμένος», αγόρασε την περιουσία από πρόσωπο που ήταν αρχικός χρήστης, ΔΕΝ τη χρησιμοποιεί ο ίδιος, αλλά είναι πηγή βιοπορισμού για τον ίδιο (ε/κ θέση).

20. Ο «σημερινός χρήστης», πολίτης της Ενωμένης Κύπρου, που ΔΕΝ είναι «εκτοπισμένος», αγόρασε την περιουσία από πρόσωπο που ήταν αρχικός χρήστης, ΔΕΝ τη χρησιμοποιεί ο ίδιος, αλλά είναι πηγή βιοπορισμού για τον ίδιο (ε/κ θέση).

21. Ο «νόμιμος ιδιοκτήτης», που ζούσε στην περιουσία και ΔΕΝ θέλει να επιστρέψει.

22. Ο «σημερινός χρήστης», πολίτης της Ενωμένης Κύπρου, «εκτοπισμένος», που έχει δικαίωμα χρήσης της περιουσίας, αλλά δεν τη χρησιμοποιεί (ε/κ θέση).

23. Ο «νόμιμος ιδιοκτήτης», που ΔΕΝ ζούσε στην περιουσία και ΔΕΝ θέλει να επιστρέψει.

24. Άλλος εκτός από τον «νόμιμο ιδιοκτήτη», η/ο σύζυγός του ή οι κληρονόμοι του, που ζούσαν στην περιουσία και ΔΕΝ επιθυμούν να επιστρέψουν.

25. Άλλος εκτός από τον «νόμιμο ιδιοκτήτη», η/ο σύζυγός του ή οι κληρονόμοι του, που ΔΕΝ ζούσαν στην περιουσία και ΔΕΝ επιθυμούν να επιστρέψουν.

26. Ο «σημερινός χρήστης», πολίτης της Ενωμένης Κύπρου, «εκτοπισμένος», που αγόρασε την περιουσία από τον πρώτο χρήστη και δεν τη χρησιμοποιεί (ε/κ θέση).

27. Ο «σημερινός χρήστης», πολίτης της Ενωμένης Κύπρου, ΟΧΙ «εκτοπισμένος», που έχει δικαίωμα χρήσης της περιουσίας αλλά δεν τη χρησιμοποιεί (ε/κ θέση).

28. Ο «σημερινός χρήστης», που δεν είναι πολίτης της Ενωμένης Κύπρου (ε/κ θέση).

Η μεγάλη διαφορά στην ορολογία «σημαντική βελτίωση»

Μία από τις πιο ουσιώδεις διαφορές στη συζήτηση του περιουσιακού, η οποία κρύβει πάρα πολλές παγίδες, είναι το τι εστί «σημαντική βελτίωση» στην επηρεαζόμενη περιουσία. Όπως εγκύρως πληροφορείται η «Σ», η τ/κ θέση γι’ αυτό το ζήτημα είναι απαράδεκτη, αφού στην ουσία θέλει να θεωρείται ως «σημαντική βελτίωση» η οποιαδήποτε εργασία έγινε στην περιουσία, ακόμη και ευτελούς αξίας.

Και επειδή αυτό θα θεωρείται ως ένα σημαντικό κριτήριο, μέσω του θέλει να αποκλείσει μεγάλο μέρος των προσφύγων που θα έχουν προτεραιότητα αποκατάστασης. Η θέση της ε/κ πλευράς, πάντως, είναι ότι η «σημαντική βελτίωση» επί της περιουσίας θα πρέπει να είναι τέτοια, που όντως τα χρήματα που δαπανήθηκαν να είναι τόσο πολλά που να θεωρείται για «ανθρωπιστικούς λόγους» ότι ο εκτοπισμός του «σημερινού χρήστη» να είναι άδικος.

Πηγή: http://www.sigmalive.com/simerini/politics/376808/ethnotiko-diaxorismo-xoris-na-dosoun-mia

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.