Ένας στους τέσσερις ΣΥΟΠ πέταξαν το χακί

Print Friendly, PDF & Email

2/2/2019

του  Μιχάλη Χατζηστυλιανού 

Ένας στους τέσσερις κατά μέσο όρο συμβασιούχους οπλίτες (ΣΥΟΠ) που προσλήφθηκαν από το Υπουργείο Άμυνας με σκοπό την κάλυψη, μεταξύ άλλων, των αναγκών που προέκυψαν από τη μείωση της θητείας των στρατεύσιμων σε 14 μήνες, παραιτήθηκε ή δεν ζήτησε ανανέωση της σύμβασης του. Αρκετές είναι και οι περιπτώσεις που το Υπουργείο Άμυνας προχώρησε στη διακοπή της σύμβασης οπλιτών λόγω της διάπραξης ποινικών ή και πειθαρχικών αδικημάτων. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ» από το Υπουργείο Άμυνας, η κατάσταση με τους συμβασιούχους οπλίτες, από το 2016 που πρωτοεφαρμόστηκε ο θεσμός μέχρι και σήμερα, έχει ως ακολούθως: Έγιναν πέντε σειρές προσλήψεων όπου υπέγραψαν ετήσια σύμβαση συνολικά 4.277 συμβασιούχοι οπλίτες εκ των οποίων οι 1.139 παραιτήθηκαν ενώ για 101 τερματίστηκαν οι υπηρεσίες τους. Άλλοι 215 συμβασιούχοι οπλίτες δεν ζήτησαν ανανέωση της σύμβασης τους.

Ειδικότερα, στην πρώτη σειρά προσλήφθηκαν 3.042 συμβασιούχοι οπλίτες, παραιτήθηκαν 902, τερματίστηκαν οι υπηρεσίες 79 ενώ δεν ανανέωσαν την ετήσια σύμβαση τους 172. Στη δεύτερη σειρά προσλήφθηκαν 676 συμβασιούχοι οπλίτες, παραιτήθηκαν 164, τερματίστηκαν οι υπηρεσίες 16 ενώ δεν ανανέωσαν την ετήσια σύμβαση τους 43. Στην τρίτη σειρά προσλήφθηκαν 357 συμβασιούχοι οπλίτες, παραιτήθηκαν 53 και τερματίστηκαν οι υπηρεσίες τριών. Στην τέταρτη σειρά προσλήφθηκαν 128 συμβασιούχοι οπλίτες, παραιτήθηκαν 14 και τερματίστηκαν οι υπηρεσίες τριών. Στην πέμπτη σειρά προσλήφθηκαν 74 συμβασιούχοι οπλίτες και παραιτήθηκαν έξι.

ημειώνεται, ότι για την πλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργούνται με τις παραιτήσεις ή και με τον τερματισμό των συμβάσεων των οπλιτών, το Υπουργείο Άμυνας προχωρεί στην πρόσκληση νέων υποψηφίων από τον ετήσιο τελικό πίνακα που καταρτίζεται για την αναπλήρωση των αποχωρούντων σε τακτές περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους. Επί τούτου, αξίζει να αναφερθεί ότι χθες τα μεσάνυκτα έληξε η υποβολή ενδιαφέροντος, από άντρες και γυναίκες, για νέες προσλήψεις συμβασιούχων οπλιτών και καταρτισμού του ετήσιου τελικού πίνακα μέσα από τον οποίον θα καλύπτονται για το έτος 2019 οι ανάγκες σε συμβασιούχους οπλίτες που θα προκύπτουν από τις παραιτήσεις και τον τερματισμό των υπηρεσιών τους. Η αθλητική δοκιμασία των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 11 – 14 /2/2019 στο Μακάριο Στάδιο. Οι υποψήφιοι που θα πετύχουν στην αθλητική δοκιμασία θα περάσουν από υγειονομική εξέταση στο στρατόπεδο Β. Καποτά (ΒΜΗ) στη Λευκωσία μεταξύ 18 – 20/2/2019.  Οι οπλίτες που θα προσληφθούν θα υπογράψουν σύμβαση για αρχική περίοδο ενός έτους και μετά τη συμπλήρωση της περιόδου αυτής, η σύμβασή τους μπορεί να ανανεώνεται για περαιτέρω διαδοχικές χρονικές περιόδους ενός μέχρι τριών ετών.

Τα πρόσωπα που επιθυμούν να εργοδοτηθούν ως συμβασιούχοι οπλίτες θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ηλικίας κάτω των 32 ετών και απόφοιτοι, τουλάχιστον, αναγνωρισμένου εξατάξιου σχολείου με πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Πρόσθετα, θα πρέπει να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν απολυθεί ή να τερματίστηκε η υπηρεσία τους στο παρελθόν από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Για τους άντρες τίθεται ως προϋπόθεση και η εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας.     

Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, οι συμβασιούχοι οπλίτες εγκαταλείπουν την Εθνική Φρουρά  για διάφορους λόγους, με κυριότερο, ότι βρίσκουν κάτι καλύτερο για να ασχοληθούν επαγγελματικά ή συναφές με τα ακαδημαϊκά τους προσόντα. Η σύμβαση απασχόλησης των συμβασιούχων οπλιτών τερματίζεται με απόφαση του Υπουργού Άμυνας. Σε περίπτωση που ο συμβασιούχος οπλίτης, εξαιρουμένων λόγων υγείας, δεν υπηρετήσει ολόκληρη την περίοδο υπηρεσίας της σύμβασης απασχόλησης του, τότε, υποχρεούται να καταβάλει αναλογία του ποσού που αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο μικτό μισθό για κάθε μη συμπληρωμένο μήνα που δεν υπηρέτησε, ήτοι 1/12 του μικτού μισθού του για κάθε μη συμπληρωμένο μήνα. Η υποχρέωση αυτή άρχεται μετά την παρέλευση έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης απασχόλησης.

Εξετάζεται η καταβολή επιδομάτων  

Μιλώντας, πρόσφατα, ενώπιον της Βουλής κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας για το έτος 2019, ο κ. Σάββας Αγγελίδης αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Άμυνας εξετάζει το ενδεχόμενο της καταβολής επιδομάτων στους συμβασιούχους οπλίτες. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι σε περίπτωση λήψης απόφασης, σε πρώτο στάδιο θα καταστούν δικαιούχοι επιδομάτων οι συμβασιούχοι οπλίτες που υπηρετούν στις ειδικές δυνάμεις στους οποίους θα παραχωρηθεί το επίδομα αλεξιπτωτιστών και το καταδυτικό επίδομα. 

Μισθός €1.128 μικτά τον μήνα

Ο μηνιαίος μισθός του συμβασιούχου οπλίτη υπολογίζεται επί της μισθοδοτικής κλίμακας Α1 της οποίας ο ετήσιος μικτός μισθός ανέρχεται στις €14.675 περιλαμβανομένου του 13ου μισθού. Στον μηνιαίο μικτό μισθό ύψους €1.128 προστίθενται οι γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται βάσει της εκάστοτε οικείας νομοθεσίας. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα. Με τη συμπλήρωση τριών ετών και έξι μηνών συνεχούς υπηρεσίας, ο συμβασιούχος οπλίτης αποκτά δικαίωμα σε καταβολή φιλοδωρήματος κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης απασχόλησης λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που τον καθιστούν ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντά του ή την οικειοθελή αποχώρησή του καθώς και σε περίπτωση θανάτου. Για τον σκοπό αυτό, αποκόπτεται από τις μηνιαίες απολαβές του συμβασιούχου οπλίτη ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% επί των μηνιαίων απολαβών του. Η εν λόγω αποκοπή αρχίζει μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών υπηρεσίας. Σχετικά με τις αποκοπές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, όσα ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους. 

ΠΗΓΗ:http://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/649899/enas-stoys-tesseris-syop-petaxan-to-chaki