Η Ασφάλεια στα Πλαίσια Λύσης ΔΔΟ  

Print Friendly, PDF & Email

3/11/2020

Του Φοίβου Κλόκκαρη*

Στα πλαίσια  λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), που συζητείται στο Κυπριακό, η εκτίμηση είναι ότι το περιβάλλον ασφάλειας που θα διαμορφωθεί θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνογια την επιβίωση τού Ελληνισμού τής Κύπρου . Συγκεκριμένα:

  • Στρατιωτική ασφάλεια: Η θέση μας για αποστρατιωτικοποίηση του Κυπριακού κράτους, με την οποία συμφωνεί η Τουρκία (δεν μας πρoβληματίζει αυτό;) , είναι λανθασμένηκαι πρέπει να αναθεωρηθεί. Υποτιμά τον παράγοντα της στρατιωτικής ισχύος, ως βασικού συντελεστή της εθνικής ισχύος ενός κράτους και διευκολύνει την στρατηγική της Τουρκίας, που    υλοποιείται αδίστακτα και μεθοδικά για έλεγχο ΟΛΗΣ της Κύπρου,  . Μέχρι σήμερα  πέτυχε   την λειτουργική,  δημογραφική, γεωγραφική και πολιτική διχοτόμηση τής  Κύπρου . Κατέχει το 37%  τού εδάφους  τής Κυπριακής Δημοκρατίας(ΚΔ), το 57% της ακτογραμμής της το  44% τής ΑΟΖ της , μεγάλο τμήμα τού FIRτης και με την χρήση και απειλή χρήσης ισχύος, επιδιώκει να αναγκάσει τούς Έλληνες της Κύπρου να αποδεχθούν λύση Τουρκικών όρων στο  Κυπριακό, για να ολοκληρώσει τον στρατηγικό στόχο της. Το κράτος που θα προκύψει από την συζητούμενη λύση, δεν θα είναι ένα κανονικό κράτος. Θα είναι μία ανοχύρωτη πολιτεία, έρμαιο της τουρκικής αρπακτικότητας ,με ακρωτηριασμένη την κρατική του υπόσταση . Θα στερηθεί το δικαίωμα τής αυτοάμυνας και δεν θα έχει δυνατότητα αντιμετώπισης εξωτερικών απειλών .Η θέση μας πρέπει να είναι η αποστρατιωτικοποίηση της Κύπρου από τα ξένα στρατεύματα και η κατάργηση των συμφωνιών Εγγυήσεως και Συμμαχίας. Το κυπριακό κράτος δεν πρέπει να στερηθεί το δικαίωμα να έχει ένοπλες δυνάμεις (δικαίωμα αυτοάμυνας), όπως θα συνέβαινε εάν είχε υιοθετηθεί το σχέδιο Ανάν(ΔΔΟ).

 

  • Πολιτική ασφάλεια: Με τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στις συνομιλίες, οικοδομείται ένα δυσλειτουργικό κράτος το οποίο θα αδυνατεί να λαμβάνει αποφάσεις στους ζωτικούς τομείς λειτουργίας του. Καταστρατηγείται η δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, με συνέπεια την αδικία και την αδυναμία λήψης αποφάσεων.

  Την αδικία λόγω εξίσωσης της πλειοψηφίας με την μειοψηφία είτε με την αριθμητική ισότητα( στην δικαστική εξουσία και γερουσία) είτε με συγκεκαλυμμένα βέτο στους Τουρκοκυπρίους (ΤΚ)( στην εκτελεστική εξουσία και βουλή των αντιπροσώπων).

  Την αδυναμία λήψης αποφάσεων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, λόγω τής απαίτησης συναπόφασης των Ελληνοκυπρίων (ΕΚ) και ΤΚ για τα ζωτικά θέματα (οι ΤΚ θέλουν για όλα τα θέματα), με συνέπεια την δυσλειτουργικότητα, που θα οδηγεί σε αδιέξοδα και παράλυση του κράτους ή για να μην συμβεί αυτό σε υποχωρήσεις των ΕΚ προς τις Τουρκικές θέσεις.

Όταν παραβιάζεται η δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας στην λήψη αποφάσεων, όχι κράτος αλλά ούτε οργανισμός ή επιτροπή, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Μηχανισμός επίλυσης αδιεξόδων με βάση ξένους δικαστές ή κλήρωση, είναι αντιδημοκρατική επιλογή που προσβάλλει το κύρος του κράτους.

Οι ΤΚ εξαρτημένοι από την Τουρκία, λόγω πλειοψηφίας εποίκων και των διμερών συμφωνιών εξάρτησης, θα υποστηρίζουν τα συμφέροντα της Τουρκίας (ΑΟΖ, φυσικό αέριο, έποικοι ,εγγυήσεις, στρατεύματα ,συμφωνίες με γειτονικά κράτη ,ευρωπαικές ελευθερίες  τούρκων  υπηκόων, κ.α.) σε βάρος εκείνων της Κύπρου με κατάληξη η Τουρκία να επιβάλλει τις αποφάσεις και να αποκτήσει τον πολιτικό έλεγχο του κυπριακού κράτους. Η έλλειψη πολιτικής ασφάλειας, λόγω καταστρατήγησης τής αρχής της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, θα έχει ως συνέπεια και την έλλειψη οικονομικής, δημογραφικής  και ενεργειακής  ασφάλειας.

Hθέση μας στο κεφάλαιο τής ασφάλειας  στα πλαίσια λύσης του κυπριακού πρέπει επειγόντως να αναθεωρηθεί ,αλλά και η παραμέλησητης αμυντικής μας θωράκισης που πρέπει να ενδυναμωθεί .Γιατί  δεν το πράττουμε;   Δεν μας δίδαξαν τα τραυματικά βιώματα  της Τουρκικής  επιθετικότητας που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση    με προβολή τής στρατιωτικής τηςισχύος, ιδιαίτερα των αεροναυτικών δυνάμεων της και την εργαλειοποίηση τού μεταναστευτικού; .Η Τουρκία  αφού υλοποίησε χωρίς κόστος ,την κατάληψη μεγάλου μέρους τής ΑΟΖ  τής ΚΔ, η οποία αμέλησε αδικαιολόγητανα  έχει την απαραίτητη αποτρεπτική ικανότητα στη  θάλασσα , προχώρησε σε  έρευνες και γεωτρήσεις εντός αυτής. Έστω και την υστάτη , να ληφθεί απόφαση  διάθεσης όλων των εισπράξεων του Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης( ΤΑΘ) για  ενίσχυση τής  Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) και να επιδιωχθεί  αναβίωση του δόγματος του ΕΑΧ, και η σύναψη αμυντικών συμμαχιών. Η σύναψη αμυντικών συμμαχιών με γειτονικές και ισχυρές φίλες χώρες ,δεν βασίζεται μόνο την ύπαρξη κοινών συμφερόντων αλλά και στην κοινή συνεισφορά στην ασφάλεια που απαιτεί ενίσχυση της ΕΦ με αεροναυτικές δυνάμεις. Παράλληλα, να αναθεωρηθεί η λανθασμένη θέση αποστρατικοποίησης του κυπριακού κράτους στα πλαίσια  λύσης, γιατί αυτή δεν συνάδει με την υπόσταση ενός κανονικού κράτους.

*αντιστράτηγος ε.α.

1 σχόλιο

  1. Pingback: Η Ασφάλεια στα Πλαίσια Λύσης ΔΔΟ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΖΩΝΙΚΗ

Τα σχόλια είναι κλειστά. Δεν μπορείτε να αφήσετε άλλα σχόλια.