Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: Γλωσσάρι εξαφάνισης της κατοχής από το λεξιλόγιό μας

Γλωσσάρι εξαφάνισης της κατοχής από το λεξιλόγιό μας

11/7/2018 του Κώστα Βενιζέλου Παρουσιάσθηκε και το γλωσσάρι που διαμόρφωσε ο ΟΑΣΕ με τη συμμετοχή, όπως ελέχθη και εμπειρογνωμόνων και από τις δυο κοινότητες. Πριν ασχοληθεί κανείς με τον κώδικα, που συμφώνησαν, θα πρέπει πρωτίστως να τονιστεί ότι ο Τύπος…
Περισσότερα