Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: Μια αρχική αξιολόγηση της Γενεύης

Μια αρχική αξιολόγηση της Γενεύης

του Θεόδωρου Τσακίρη 22 Ιαν 2017 Από την 1η Δεκεμβρίου 2016 έως την 12η Ιανουαρίου 2017 οι τουρκικές θέσεις κατέστησαν περισσότερο αδιάλλακτες Η 4ήμερη διαπραγμάτευση της Γενεύης (9-12 Ιανουαρίου 2017) επιβεβαίωσε τα αδιέξοδα της ακολουθούμενης πολιτικής και όσους είχαν προειδοποιήσει…
Περισσότερα