Δύο Άμεσα Επιβαλλόμενες Ενέργειες για το Κεφάλαιο της Ασφάλειας στο Κυπριακό

Print Friendly, PDF & Email

13.11.2017

του Φοίβου Κλόκκαρη *

Με αφορμή τις συζητήσεις του κεφαλαίου των συνθηκών Εγγυήσεως/Συμμαχίας 1960 για το Κυπριακό, στις πενταμερείς διασκέψεις της Γενεύης (Ιανουάριος και Ιούνιος/Ιούλιος 2017) με την απουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), ως επίσημου συμβαλλόμενου μέρους των συνθηκών, καθώς και την πρόσφατη συμφωνία Ελλάδας – Τουρκίας (επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών κ. Κοτζιά στην Άγκυρα τον Οκτώβριο 2017) για διαβουλεύσεις των δύο χωρών επί του θέματος, επισημαίνονται τα εξής:

  • Η Συνθήκη Εγγυήσεως προβλέπει με τον άρθρο ΙΙ, όπως οι εγγυήτριες δυνάμεις, Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), εγγυώνται την ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα, ασφάλεια και συνταγματική τάξη της ΚΔ και με το άρθρο ΙΙΙ όπως η ΚΔ, Ελλάδα και Τουρκία, σέβονται την ακεραιότητα των Βρετανικών Βάσεων. Η συνθήκη Συμμαχίας στο πρωτόκολλο Νο 1/Άρθρο Ι, προβλέπει ότι τα αποσπάσματα της Ελλάδας και Τουρκίας, που θα συμμετέχουν στο Τριμερές Στρατηγείο (ΚΔ, Ελλάδα, Τουρκία) θα περιλαμβάνουν 950 Έλληνες (ΕΛΔΥΚ) και 650 Τούρκους (ΤΟΥΡΔΥΚ) στρατιωτικούς.

  • Οι εγγυήτριες δυνάμεις δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους έναντι της ΚΔ και παραβίασαν τους όρους των συνθηκών. Ιδιαίτερα η Τουρκία συνεχίζει από το 1960 μέχρι σήμερα να τις παραβιάζει ενώ παράλληλα (1) δεν αναγνωρίζει το κράτος της ΚΔ, την οποία θεωρεί εκλιπούσαν από το 1963 (επίσημη δήλωση Τουρκίας προς την ΕΕ την 23 Ιουνίου 2014, UE-TR4806/14) και (2) όπως επιβεβαιώθηκε και στις διασκέψεις της Γενεύης, επιμένει στη διατήρηση των συνθηκών. Ειδικά οι παραβιάσεις της Τουρκίας την περίοδο 1958-1963 περιλαμβάνουν την παράνομη μυστική μεταφορά οπλισμού από την Τουρκία στη Κύπρο, την εκπαίδευση μαχητών και την στρατιωτική συγκρότηση της οργάνωσης (ΤΜΤ). Την περίοδο 1963-1964, την υποκίνηση και υποστήριξη Τουρκαντασίας καθώς και αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Τυλληρία. Την περίοδο 1974 μέχρι σήμερα, την στρατιωτική εισβολή, κατοχή, εποικισμό, εθνοκάθαρση, βίαιη εγκατάσταση υποτελούς διοίκησης στη Κύπρο «ΤΔΒΚ» και την διατήρηση 43000 ανδρών με βαρύ οπλισμό ενός Σώματος Στρατού (11ο ΣΣ).

Οι συνθήκες είναι ουσιαστικά παράνομες και άκυρες γιατί παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Οι διατάξεις τους παραβιάσθηκαν και συνεχίζεται η παραβίαση τους μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα παραβιάζονται:

  • Τα άρθρα 2.1 (κυρίαρχη ισότητα κρατών) 2.4 (αποχή από απειλή ή άσκηση βίας) και 103 (οι διατάξεις των συνθηκών βρίσκονται σε σύγκρουση με το 103, που υπερισχύει) του καταστατικού χάρτη των ΗΕ και
  • Τα άρθρα 53 (παραβίαση αρχών και αναγκαστικών κανόνων διεθνούς δικαίου) και 60 (η παραβίαση των διατάξεων των συνθηκών, από συμβαλλόμενο μέρος, όπως η Τουρκία, καθιστά τις συνθήκες άκυρες) της συνθήκης της Βιέννης 1969 «Περί του δικαίου των διεθνών συνθηκών».

Οι συνθήκες παραβιάσθηκαν από όλες τις εγγυήτριες δυνάμεις περιλαμβανομένου του ΗΒ, γι’ αυτό η ΚΔ, δεν πρέπει να θεωρεί ότι δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις της έναντι του, που απορρέουν από το άρθρο ΙΙΙ της Συνθήκης Εγγυήσεως, αφού το ΗΒ δεν τήρησε και δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του έναντι της ΚΔ, όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο ΙΙ της συνθήκης Εγγυήσεως.

Με βάση τα παραπάνω η ΚΔ, σε συνεργασία με την Ελλάδα, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε δύο επιβεβλημένες ενέργειες :

(1) να καταγγείλουν επίσημα τις συνθήκες στα ΗΕ, ως παράνομες και άκυρες, να μην αποδέχονται ότι βρίσκονται σε ισχύ, ούτε να αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό  

(2) Η ΚΔ στα πλαίσια της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας στα θέματα ασφάλειας και άμυνας, που προβλέπεται από την Συνθήκη της Λισαβόνας, για τα κράτη μέλη της ΕΕ, να προχωρήσει σε υπογραφή διμερούς συμφωνίας με την Ελλάδα για την στάθμευση της ΕΛΔΥΚ και ΕΛΔΥΚ 3/1 στο έδαφος της ΚΔ.

Είναι καιρός να σταματήσει ο εμπαιγμός και το θέατρο του παραλόγου με τις εν λόγω συνθήκες, τις οποίες η Τουρκία χρησιμοποιεί ως μοχλό για να τηρεί εσαεί την Κύπρο υπό την κηδεμονία της. Εμμένει στη διατήρηση τους αλλά συνεχίζει να τις παραβιάζει και ταυτόχρονα δεν αναγνωρίζει την ΚΔ, δηλαδή την ύπαρξη του κράτους το οποίο εγγυάται.

Η απραξία της ΚΔ και Ελλάδας και οι λανθασμένες ενέργειες στο διπλωματικό πεδίο (διασκέψεις Γενεύης – επικείμενες διαβουλεύσεις Ελλάδας – Τουρκίας) οδηγούν σε νεκρανάσταση των συνθηκών και σε κινδύνους νέων δεινών για τον Ελληνισμό της Κύπρου.

*αντιστράτηγος ε.α.