Γιατί οι Πολίτες Ακόμα στο Σκοτάδι;

Print Friendly, PDF & Email

6.12.2017

του Φοίβου Κλόκκαρη*

Την 22 Σεπτεμβρίου 2017 σε άρθρο μου στην εφημερίδα Φιλελεύθερος με τίτλο «Η βολική επίκληση του Απορρήτου των Συνομιλιών» πρόβαλα την υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση μας, να ενημερώσει υπεύθυνα και με λεπτομέρεια τον Κυπριακό λαό για τις θέσεις της Ελληνοκυπριακής (ΕΚ) πλευράς στο Κυπριακό, όπως διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο του 2017 στο Κραν Μοντάνα της Ελβετίας, και έχουν υποβληθεί στον Γ.Γ. των Η.Ε.

Η ημερομηνία των Προεδρικών εκλογών προσεγγίζει και οι πολίτες, που πρέπει να γνωρίζουν τις θέσεις μας στο Κυπριακό για να επιλέξουν πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), παραμένουν στο σκοτάδι. Αυτό είναι απαράδεκτο σε μιά σύγχρονη δημοκρατία, κράτος μέλος της Ε.Ε. Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η παθητικότητα και αδράνεια των πολιτών, ιδιαίτερα των υποστηρικτών των υποψηφίων για την προεδρία της Δημοκρατίας Ν. Αναστασιάδη και Σ. Μαλά. Οι εν λόγω υποψήφιοι συμφωνούν στη συνέχιση των διακοινοτικών συνομιλιών από το σημείο που είχαν μείνει στο Κραν Μοντάνα. Γνωρίζουν οι υποστηρικτές τους τις θέσεις της ΕΚ πλευράς, που διατυπώθηκαν στο Κραν Μοντάνα και συμφωνούν να συνεχισθούν οι συνομιλίες από το σημείο αυτό; Εχουν συμφωνηθεί όλα τα κεφάλαια στο Κυπριακό και απομένει μόνο το κεφάλαιο των εγγυήσεων/ασφάλειας για να συζητηθεί σε μια διεθνή διάσκεψη;

Το θέμα είναι μείζον κατά την άποψη μου, γιατί το Κυπριακό είναι το σημαντικότερο θέμα που πρέπει να λάβει υπόψιν του ο πολίτης, προκειμένου να επιλέξει στις εκλογές, τον υποψήφιο της προτίμησης του. Μια κακή λύση του Κυπριακού όπως επισήμανα και στο προηγούμενο άρθρο μου, θα θέσει σε κίνδυνο την αυτονομία και ανεξαρτησία της Κύπρου, η οποία θα τεθεί υπό τον έλεγχο της Τουρκίας.

Αυτά που γνωρίζουν οι πολίτες για τις θέσεις μας στο Κραν Μοντάνα, προέρχονται βασικά από τις διαρροές στον ημερήσιο τύπο. Προέρχονται από έγγραφα, που αποκάλυψαν δημοσιογράφοι, οι οποίοι ασχολούνται με το Κυπριακό και το περιεχόμενο της αρθρογραφίας τους δεν έχει διεψευσθεί από την Κυβέρνηση .

Μας διαφωτίζουν για τις θέσεις της ΕΚ πλευράς, που υποβλήθηκαν την 5 και 6 Ιουλίου 2017 και για το περιεχόμενο του Non-Paper Γκουντέρες, για τον μηχανισμό εφαρμογής της λύσης, που έγινε δεκτό από την ΕΚ πλευρά. Οι θέσεις μας περιλαμβάνουν επικίνδυνες υποχωρήσεις, που θα οδηγήσουν σε ένα θνησιγενές, δυσλειτουργικό και υπό Τουρκική κηδεμονία Κράτος. Η επιλεκτική έγγραφη ενημέρωση απο τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας συγκεκριμένων πολιτών, για τις θέσεις της ΕΚ πλευράς στο Κράν Μοντάνα,αποτελεί διάκριση που παραβιάζει την αρχή της ισότητας των πολιτών.

Πρέπει να επισημανθεί για άλλη μια φορά, ότι δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για την κυβέρνηση μας, να μην ενημερώσει προ των εκλογών όλους τους πολίτες, για τις τελευταίες θέσεις που υπέβαλε η ΕΚ πλευρά σε όλα τα κεφάλαια του Κυπριακού , με την επίκληση του απορρήτου, όταν αυτές είναι γνωστές στους Τούρκους και τα ΗΕ. Η αποδέσμευση τους σε καμία περίπτωση δεν υποσκάπτει την κρατική ασφάλεια, και δεν πρέπει να έχουν τον χαρακτηρισμό του απορρήτου.
Έστω και την υστάτη, ας αναθεωρήσει τη στάση της η κυβέρνηση μας, οι δε πολίτες και η αντιπολίτευση να ασκήσουν πίεση προς την κατεύθυνση αυτή. Ζούμε σε δημοκρατία και είναι απαράδεκτο, ο πολίτης να μην έχει υπεύθυνη ενημέρωση από το κράτος του, για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως το Κυπριακό, και να την λαμβάνει αποσπασματικά, κυρίως από διαρροές στο τύπο, που ευτυχώς γίνονται και ρίχνουν λίγο φώς σε αυτά, που έχουν ύψιστη σημασία για την επιβίωση μας.

*αντιστράτηγος ε.α.