Δήλωση Υπουργού Ενέργειας κ. Γ. Λακκοτρύπη κατά την υπογραφή της συμφωνίας Κύπρου-Αιγύπτου για τον υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου

Print Friendly, PDF & Email

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

19-09-2018 12:01

Δήλωση Υπουργού Ενέργειας κ. Γ. Λακκοτρύπη κατά την υπογραφή της συμφωνίας Κύπρου-Αιγύπτου για τον υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου

Με την ευκαιρία της υπογραφής της Διακυβερνητικής Συμφωνίας, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αναφορικά με τον απευθείας υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, καλωσορίζω στην Κύπρο τον φίλο Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου κ. Tarek El Molla και τους συνεργάτες του. Εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, θερμό καλωσόρισμα απευθύνω, επίσης, στην κα Anne-Charlotte Bournoville, Επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Διεύρυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης για την Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στους εκπροσώπους των συνεταίρων μας στο κοίτασμα φυσικού αερίου «Αφροδίτη», την κοινοπραξία των Noble Energy, Shell και Delek.

Η σημερινή υπογραφή αποτελεί σημαντικό ορόσημο, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Συνιστά για τη χώρα μας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα προς τον στόχο της αποτελεσματικής εκμετάλλευσης του υποθαλάσσιου πλούτου στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) – συγκεκριμένα αέριο από το «Αφροδίτη» – προς όφελος όλων των Κυπρίων. Επιπλέον, ενισχύει τις κοινές προσπάθειες των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου για δημιουργία των συνεργιών που απαιτούνται για την προσέλκυση επενδύσεων σε υποδομές παραγωγής και μεταφοράς υδρογονανθράκων, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων.

Η Διακυβερνητική Συμφωνία για τον αγωγό που θα υπογράψουμε σε λίγα λεπτά, είναι η πρώτη του είδους της στην περιοχή μας, επιβεβαιώνοντας, γι’ ακόμα μια φορά, τους παραδοσιακά στενούς δεσμούς μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου. Παράλληλα επισφραγίζει, με τον πιο επίσημο τρόπο, τη στρατηγική συνεργασία των δύο Κρατών μας στον τομέα της ενέργειας.

Ασφαλώς καίριας σημασίας είναι, επίσης, το γεγονός ότι τόσο η συμφωνία όσο και ο προτεινόμενος αγωγός, τυγχάνουν της πλήρους στήριξης της ΕΕ. Άλλωστε, πρόκειται ουσιαστικά για έναν ευρωπαϊκό αγωγό που προορίζεται για τη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, απ’ όπου θα επανεξάγεται προς την Ευρώπη υπό τη μορφή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η συμφωνία αυτή καθεαυτή έχει ως στόχο να προωθήσει τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Κύπρο στην Αίγυπτο, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και ασφαλή ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία απευθείας υποθαλάσσιου αγωγού διά μέσου των αντίστοιχων ΑΟΖ μας. Προς τούτο, θα συσταθεί, εντός των επόμενων 30 ημερών, κοινή επιτροπή παρακολούθησης, αποτελούμενη από εκπροσώπους των Υπουργείων Ενέργειας και των ρυθμιστικών Αρχών των δύο χωρών.

Επιπρόσθετα, Κύπρος και Αίγυπτος δεσμεύονται για τη δημιουργία και διατήρηση των απαραίτητων ευνοϊκών συνθηκών για υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της έγκαιρης έκδοσης αδειών. Θα συμμορφώνονται δε, σε κάθε περίπτωση, με τις διεθνείς Συνθήκες και το κράτος δικαίου και, φυσικά, με τα πρότυπα και τις πρακτικές της ΕΕ όσον αφορά στο περιβάλλον και την ασφάλεια. Σε σχέση με το τελευταίο, θα πρέπει, επίσης, οι δύο χώρες να καταρτίσουν και να ελέγχουν σε τακτική βάση, τα κατάλληλα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Ο πλήρης σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων μας στην Ανατολική Μεσόγειο, αποτελούσε εξαρχής την προμετωπίδα της ενεργειακής συνεργασίας Κύπρου και Αιγύπτου. Για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις ανακαλύψεις υδρογονανθράκων στην περιοχή μας με ασφάλεια και χωρίς διαφωνίες ή συγκρούσεις, για να εξασφαλίσουμε ότι η δυνατότητα να καταστεί η περιοχή μια νέα πηγή ενέργειας για την ΕΕ θα αξιοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό, οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου οφείλουμε να εργαστούμε από κοινού, ενεργώντας πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου και, συγκεκριμένα, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, του 1982. Η γεωπολιτική ευθυγράμμιση των συμφερόντων είναι, θεωρούμε, ο μόνος τρόπος να κτιστεί εμπιστοσύνη και να επιτευχθεί πραγματική ενίσχυση σχέσεων, στοιχεία απαραίτητα για την περιφερειακή σταθερότητα και, συνεπώς, τη νομική και επενδυτική βεβαιότητα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, Κύπρος και Αίγυπτος συνεργαζόμαστε στενά για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια. Μεταξύ άλλων, υπογράψαμε το 2003 την Οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, το 2013 Συμφωνία Πλαίσιο για την ανάπτυξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που εκτείνονται από τη μια πλευρά της μέσης γραμμής στην άλλη και το 2015 Μνημόνιο Συναντίληψης για τη συνεργασία στον τομέα των υδρογονανθράκων. Επιπλέον, υπογράφηκε το 2016 Συμφωνία, η οποία έθεσε τις βάσεις για τη σημερινή Διακυβερνητική Συμφωνία και προνοούσε για διευκόλυνση της μεταφοράς και πώλησης φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Αφροδίτη» μέσω Αιγύπτου, διασφαλίζοντας την ιδιοκτησία και τον προορισμό.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό El-Molla και τους συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένων των τεχνοκρατών της Αιγυπτιακής Εταιρείας Φυσικού Αερίου, για τη στενή συνεργασία και την εποικοδομητική προσέγγιση κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας για τη σύνταξη και οριστικοποίηση της Διακυβερνητικής Συμφωνίας για τον αγωγό. Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καθοδήγησή τους και προς τα μέλη της ομάδας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου, για όλη τους την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά.

Αφού κατασκευαστεί και λειτουργήσει, είμαστε πεπεισμένοι ότι ο απευθείας υποθαλάσσιος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου που θα διασχίζει τις ΑΟΖ της Κύπρου και της Αιγύπτου, θα είναι επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Εντέλει, μέσω επανεξαγωγών αερίου από το «Αφροδίτη» με τη μορφή LNG, ο αγωγός θα καταστήσει δυνατή τη μεταφορά στην ΕΕ των πρώτων ποσοτήτων φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο, συμβάλλοντας έτσι στην επιδιωκόμενη, από την Ένωση, ασφάλεια του ενεργειακού της εφοδιασμού και διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών και διαδρομών.

ΠΗΓΗ:https://www.pio.gov.cy/ανακοινωθέντα-άρθρο.html?id=3772#flat