Κοινή Διακήρυξη Τριμερούς Συνάντησης Κορυφής Κύπρου – Αιγύπτου – Ελλάδας

Print Friendly, PDF & Email

Κοινή Διακήρυξη Τριμερούς Συνάντησης Κορυφής Κύπρου – Αιγύπτου – Ελλάδας

 

 

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυπριακής Δημοκρατίας

11/10/2016 18:12

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ. Abdel Fattah el-Sisi και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκαν στις 11 Οκτωβρίου 2016, στο Κάιρο, όπου συμφώνησαν στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών προς προώθηση μίας τριμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την από κοινού εργασία για προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στη Μεσόγειο.

Δεδομένης της ρευστής και ασταθούς κατάστασης στην περιοχή, οι τρεις χώρες, οι οποίες μοιράζονται κοινές δημοκρατικές αξίες, αρχές και συμφέροντα, έχουν προς τον σκοπό αυτό συμφωνήσει επί της σημασίας για στενότερη συνεργασία και υψηλό βαθμό συντονισμού σε σειρά πολιτικών.

Ο τέταρτος γύρος της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής μεταξύ της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Ελλάδας ολοκληρώθηκε στο Κάιρο με την παρούσα δήλωση, στην οποία οι τρεις χώρες συμφώνησαν όπως εργασθούν προς υλοποίηση έργων στους τομείς της ενέργειας, των θαλάσσιων μεταφορών, του τουρισμού και της γεωργίας. Οι Αρχηγοί των Κρατών εξέφρασαν ικανοποίηση για το έργο που επιτελέστηκε σε αυτούς τους τομείς και αναγνώρισαν πως υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη στις χώρες τους.

Οι Αρχηγοί των Κρατών συμφώνησαν ότι οι κατευθυντήριες αρχές της τριμερούς συνεργασίας είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και οι σκοποί και αρχές που εμπεριέχονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για φιλικές σχέσεις, διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.

Η παρούσα τριμερής συνεργασία αποτελεί πρότυπο για την προαγωγή του διαλόγου και την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των χωρών της περιοχής.

Οι Αρχηγοί των Κρατών επανεξέτασαν τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου, τονίζοντας το αμοιβαίο όφελος που απορρέει από διάφορους τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών. Προς τον σκοπό αυτό, επανέλαβαν τη ζωτική σημασία μιας ισχυρής και στερεάς σχέσης μεταξύ Αιγύπτου και ΕΕ για την ειρήνη και τη σταθερότητα τόσο στη Μέση Ανατολή, όσο και στην Ευρώπη. Συμφώνησαν ότι μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ Αιγύπτου και ΕΕ αποτελεί βασικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση πιεστικών κοινών προκλήσεων, όπως είναι η τρομοκρατία και οι εξτρεμιστικές ιδεολογίες, η μετανάστευση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η επίτευξη οικονομικής ευημερίας. Οι Αρχηγοί των Κρατών επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους όπως συνεργαστούν στενά για την περαιτέρω ανάπτυξη διαφόρων πτυχών της συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου και ΕΕ, με βάση τις αρχές αμοιβαίου σεβασμού, κοινής ευθύνης, κοινών συμφερόντων και αμοιβαίων δεσμεύσεων.

Οι Αρχηγοί των Κρατών καταδίκασαν τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μέσης Ανατολής και την οργανωμένη λεηλασία και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αντικειμένων. Στο ίδιο πνεύμα, οι Αρχηγοί των Κρατών ζήτησαν τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την πρόληψη και απαγόρευση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών από τη Μέση Ανατολή, και ενεθάρρυναν τις προσπάθειες της UNESCO για να τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση και να στηριχθεί η αποκατάσταση των πολιτιστικών αγαθών. Οι Αρχηγοί των Κρατών επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους προς την υποψηφιότητα της Α.Ε. Moushira Khattab για την ανάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή της UNESCO στις επερχόμενες εκλογές που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν τον Οκτώβριο 2017, λαμβάνοντας υπόψη το εγνωσμένο κύρος και τα απτά επιτεύγματά της στους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της UNESCO. 

Οι Αρχηγοί των Κρατών συμφώνησαν ότι η παρούσα δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί περιφερειακά και ολοκληρωμένα. Πρώτον, με τη μείωση των κινήτρων που ευνοούν την ακανόνιστη ροή μεταναστών, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω μίας ισορροπημένης και ολιστικής προσέγγισης που θα επικεντρωθεί σε επενδύσεις υπέρ της ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας ευκαιριών, καθώς και από τη διερεύνηση, παρεμπόδιση και δίωξη των δικτύων των λαθρεμπόρων και της οικοδόμησης ισχυρότερων συνεργασιών μεταξύ των βορείων και νοτίων χωρών της Μεσογείου, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες στη Βόρειο Αφρική, ώστε η περιοχή να υποβοηθηθεί καθιστώντας την ισχυρότερη σε δράσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς επίσης λαμβάνοντας άμεση δράση για την αποτροπή μεγαλύτερης απώλειας σε ανθρώπινες ζωές και την αναθεώρηση των δυνατοτήτων ασφαλούς και νόμιμης επανεγκατάστασης των ατόμων.

Στο ίδιο πνεύμα, οι Αρχηγοί των Κρατών επιβεβαίωσαν τη σημασία της προώθησης, το συντομότερο δυνατόν, της προστασίας του περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας τον σύνθετο χαρακτήρα των περιβαλλοντικών προβλημάτων δεδομένης και της πιθανής επίπτωσης των διασυνοριακών έργων. Συμφώνησαν στην προώθηση της συνεργασίας ώστε να υπάρξει ετοιμότητα προς αντιμετώπιση της ρύπανσης που προκαλείται από την παράκτια έρευνα και την εξόρυξη υδρογονανθράκων και/ή τη ρύπανση από το πετρέλαιο. Συμφώνησαν, επίσης, όπως εργαστούν για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, και συζήτησαν για την απορρύπανση της Μεσογείου από την οικιακή και βιομηχανική ρύπανση και τις επιπτώσεις στη θάλασσα από την κλιματική αλλαγή.

Σε σχέση με περιφερειακά ζητήματα, οι Αρχηγοί των Κρατών εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την κλιμάκωση της βίας και την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία, κυρίως στο Χαλέπι, καλώντας όλα τα μέρη στη Συρία να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για παύση των εχθροπραξιών και να επιτρέψουν την πλήρη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλες τις πολιορκημένες και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές. Για τον σκοπό αυτό, ζητούμε την άμεση και πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας της 9ης Σεπτεμβρίου 2016 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ κ. Staffan De Mistura, που αποσκοπούν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τερματισμό της σύγκρουσης μέσω μίας πολιτικής μετάβασης, σύμφωνα με το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2254(2015) και το Ανακοινωθέν της Γενεύης του 2012, που να ανταποκρίνεται στις νόμιμες προσδοκίες του συριακού λαού.

Σε σχέση με τη Λιβύη, οι Αρχηγοί των Κρατών εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Martin Kobler, ώστε να υποβοηθηθεί η εξεύρεση πολιτικής λύσης από την ίδια τη Λιβύη και υπογράμμισαν τη σημασία της εφαρμογής της Λιβυκής Πολιτικής Συμφωνίας του Skhirat.

Οι Αρχηγοί των Κρατών επιδοκίμασαν, επίσης, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Αιγύπτου για την επίλυση των διαφορών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών στη Λιβύη, ενθαρρύνοντάς τα όπως εργαστούν εποικοδομητικά για την πλήρη εφαρμογή της Λιβυκής Πολιτικής Συμφωνίας του Skhirat. Επαναβεβαίωσαν τη θέση τους για υποστήριξη της διατήρησης των νόμιμων κρατικών θεσμών της Λιβύης, καθώς και για την εφαρμογή μιας συνολικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Σε σχέση με την Υεμένη, εξέφρασαν την ισχυρή στήριξή τους προς τη νόμιμη Κυβέρνηση της Υεμένης και τον Πρόεδρο Hadi, όπως επίσης και προς τη διατήρηση της ενότητας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Αναφορικά με το Παλαιστινιακό, ζήτησαν μια δίκαιη και συνολική ειρηνευτική συμφωνία βασισμένη στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, που θα εγκαθιδρύσει ένα κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα, το οποίο θα συνυπάρχει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του. Εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις τρέχουσες τάσεις επί του εδάφους. Χαιρέτισαν τις προσπάθειες από όλα τα περιφερειακά και διεθνή μέρη και επιδοκίμασαν τον ρόλο της Αιγύπτου προς αυτήν την κατεύθυνση

Τόνισαν τη σημασία της Ευρωμεσογειακής συνεργασίας για τις χώρες της περιοχής και υπογράμμισαν τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ένωση για τη Μεσόγειο προς τον σκοπό αυτό.

Οι Αρχηγοί των Κρατών εξέφρασαν την επιθυμία να ενδυναμώσουν τη συνεργασία τους μέσω μίας σειράς συμφωνιών για την εκμετάλλευση και μεταφορά του φυσικού αερίου, ενώ η ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη για περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία. Υπογράμμισαν ότι αυτή η συνεργασία εδράζεται πάνω στις σταθερές αρχές του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και επανέλαβαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις αναφορικά με τις οριοθετήσεις θαλάσσιων ζωνών, όπου ενδείκνυται. 

Επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη στήριξή τους στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, που θα επανενώνει το νησί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τόνισαν ότι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος πρέπει να διασκεδάζει τις ανησυχίες και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ίδιων των Κυπρίων, χωρίς αναχρονιστικές και απηρχαιωμένες ρυθμίσεις σε σχέση με την ασφάλεια, όπως εγγυήσεις με δικαίωμα στρατιωτικής επέμβασης χωρίς την ξεκάθαρη έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Οι Αρχηγοί των Κρατών, ενθαρρυμένοι από τα μέχρι τώρα θετικά αποτελέσματα και πεπεισμένοι για τη στρατηγική σημασία της τριμερούς συνεργασίας, θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά πάνω σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επωφελή για τις χώρες τους και την ευρύτερη περιοχή.

 

Egypt – Greece – Cyprus Trilateral Summit, Cairo Joint Declaration

 

11/10/2016 15:56

The President of the Republic of Cyprus, Nicos Anastasiades, the President of the Arab Republic of Egypt, Abdel Fattah el-Sisi and the Prime Minister of theHellenic Republic, Alexis Tsipras, having met in Cairo, 11th of October 2016, have agreed to strengthen the cooperation between the three countries in order to promote a trilateral partnership in different fields of common interests, and to work together towards promoting peace, stability, security and prosperity in the Mediterranean.

Given the fluid and unstable situation in the region, the three countries, which share common democratic values, principles, and interests, have, to this end, agreed on the importance of closer cooperation and highly coordinated set of policies.

The fourth round of Trilateral Summit between Cyprus, Egypt and Greece concluded in Cairo with this declaration in which the three countries agreed to work on the implementation of projects in the fields of energy, maritime transport, tourism and agriculture. The Heads of States appreciated the work done in these sectors and recognized that much more remains to be done to ensure that growth is experienced in their communities. 

The Heads of States concurred that the guiding principles of the tripartite partnership are the respect for international law and for the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations, including commitment to friendly relations, international peace and security, respect for sovereignty, independence and territorial integrity of states. 

The current trilateral partnership serves as a model for furthering the dialogue and promoting the relations between the EU countries and the countries of the region.

The Heads of States reviewed the relationship between the European Union and Egypt, highlighting the mutual benefit from various areas of cooperation between the two sides. In this regard, they re-iterated the vital importance of a strong and solid Egyptian-EU relation for peace and stability in both the Middle East and Europe. They agreed that a strategic partnership between Egypt and the EU is an essential framework for addressing pressing common challenges such as terrorism and extremist ideologies, migration, sustainable development, and achieving economic prosperity. The Heads of States re-affirmed their commitment to working closely together towards developing various aspects of the Egyptian-EU partnership further, on the basis of the principles of mutual respect, joint ownership, common interests and reciprocal commitments. 

They deplored the recent attacks on the cultural heritage of the Middle East and the organized looting and illicit trafficking in cultural items. In the same vein, the Heads of States called for further steps to prevent and prohibit the illicit trade in cultural properties from the Middle East, and encourage UNESCO’s efforts to help put in place a ban and support the restoration of these properties. The Heads of States affirmed their support for the candidature of H.E Moushira Khattab to the post of UNESCO Director General in the upcoming elections scheduled on October 2017, taking into account her distinguished profile and concrete achievements in the areas which fall within UNESCO mandate.

They agreed that the current plight of thousands of migrants putting their lives in peril should be addressed regionally and comprehensively. Firstly, by reducing the incentives for irregular migration in collaboration with the EU commission through a balanced and holistic approach, that will focus on investing in development and poverty eradication, especially by boosting socio-economic growth and creating opportunities, and also by investigating, disrupting and prosecuting smugglers networks and building stronger partnerships between northern and southern Mediterranean countries, setting initiatives in North Africa to help the region become stronger in search and rescue activities, and also taking immediate action to prevent further losses of migrants’ lives and reviewing the possibilities of safe and legal resettlement of people.

Following the same line, they affirmed the substantiality of moving ahead as soon as possible on the protection of environment recognizing the complex nature of environmental problems given the possible impact of trans-boundary projects. They agreed to promote cooperation towards readiness to respond to pollution caused by coastal research and the extraction of hydrocarbons and/or oil pollution. They also agreed to work towards protecting the environment and achieving sustainable development, and discussed the decontamination of the Mediterranean from domestic and industrial pollution and the marine impact of climate change. 

On regional issues, the Heads of States expressed their grave concern over the escalation of violence and the deterioration of the humanitarian situation in Syria, especially in Aleppo, calling all parties in Syria to fulfill their commitments to restore the cessation of hostilities and to allow the full access of humanitarian assistance to all besieged and hard-to-reach areas. To this end, we call for the immediate and full implementation of the 9th September 2016 agreement between the United States and the Russian Federation, and we also continue to support the efforts of UN Special Envoy Stefan De Mistura aiming at the resumption of the negotiations to end the conflict through a political transition based on the UN security council resolution 2254 (2015) and the 2012 Geneva Communiqué, that meets the legitimate aspirations of the Syrian people.

On Libya, the Heads of States expressed their support for efforts undertaken by the UNSG special representative Martin Kobler to facilitate a Libyan-led political solution and underlined the importance of implementing the Libyan political Agreement of skhirat.

They also commended Egypt’s ongoing efforts to resolve differences and build confidence between the Libyan parties, encouraging them to work constructively towards the full implementation of the Libyan Political Agreement (LPA) of Skhirat. They reaffirmed their position supporting the preservation of the legitimate Libyan state institutions as well as the implementation of a comprehensive counter-terrorism strategy.  

Regarding Yemen, they expressed their strong support for the legitimate Government of Yemen and President Hadi, and for the preservation of its unity and territorial integrity.

On the Palestinian issue, they called for a just and comprehensive peace settlement based on the relevant UN resolutions, establishing a sovereign Palestinian state with East Jerusalem as its capital, living in peace with all its neighbors. They expressed their concern about the current trends on the ground. They welcome efforts by all regional and international parties and commended Egypt’s role in this respect.

They stressed the importance of the Euro-Mediterranean cooperation for the countries of the region and underlined the significant role the Union for the Mediterranean can play to this end. 

The Heads of States expressed their desire to strengthen their cooperation through a series of agreements on the exploitation and transfer of natural gas, where the discovery of hydrocarbon reserves would serve as a catalyst for regional stability and prosperity. They stressed that this cooperation is founded upon inveterate principles of international law and the universal charter of the UN convention of the Law of Seas and reiterated their willingness to continue their negotiations on the delimitations of maritime zones, where appropriate.

They reaffirmed their unwavering support to the ongoing negotiations for a solution for the Cyprus problem that will reunify the island in accordance with international law and the relevant UNSC resolutions. They highlighted that the solution of the Cyprus problem must address the concerns and aspirations of the Cypriots themselves without anachronistic and obsolete security arrangements, such as guarantees with the right of military intervention without the explicit approval of the UNSC.

The Heads of States encouraged by the positive results thus far and convinced with the strategic importance of the trilateral cooperation will continue to work closely on issues of mutual interests beneficent for their countries and the wider region. 

 

Πηγή: http://www.pio.gov.cy/MOI/pio/pio2013.nsf/All/1ACFFBB7E0605095C2258049005381DA?OpenDocument&L=G

  http://www.pio.gov.cy/MOI/pio/pio2013.nsf/All/51D54AA362BD4FF4C225804900470B04?OpenDocument&L=E

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.